Nattergal - Gøg - Løvsanger - Sumpmejse - Mursejler

2017-05-12 21:43
 
 
Fredag den 12. maj 2017 - St. Bededag.
 
6 gr. C. Østlig vind. Vindstyrke 5 m/s. Temperaturen føltes som 2 gr. C.
En luftfugtighed på 96% og en sigtbarhed på cirka 16 km.
Sol op klokken 05.06. Ned klokken 21.11. Dagen er tiltaget med 8 timer og 45 minutter.
 
En morgentur i solskin.
 
Undervejs til reservatet på Bjergvej hørtes gøg, tornsanger, solsort med en meget flot sang og rødhals. Et par fasankokke så hinanden an i passende afstand på den tilsåede mark lidt nord for reservatet. Der var tale om hævdelse af territorie. Først gik de den ene vej på tværs af marken, medens de holdt øje med hinanden og derefter tilbage igen.
 
Ved indgangen til reservatet - hér et kort ophold. En kraftig og høj sang hørtes fra en gærdesmutte. Sang fra en musvit og den særlige lyd fra en gøg. Duggen glinsede i græsset. Solen varmede en smule. De få og små skyer på himlen havde fart på. Hægen - eller majtræet - stod flot i blomst.
 
Turen gik mod syd. Næste stop var ved det første mulige kig til Goddiks Sø. En fiskehejre overfløj søen og et øjeblik efter fulgte en enlig knopsvane i fiskehejrens retning. En overflyvende landsvale og en allike. En rørsanger hørtes fra rørskoven mod nordvest. Et væld af lyde hørtes fra en havesanger i den lille skov mod øst ikke langt fra vejen. Flot lød det. Med kikkerten et kig til Jons Ø. Et par gravænder sås i luften bag ved øen og en blishøne lå på vandet foran øen. Landsvaler kredsede i luften vest for øen. Hér var læ for blæsten og dermed insekter i luften. Smukke melodiske lyde fra en løvsanger. En ringdue fløj parringsflugt over søen.
 
Bugten. En jernspurv landede på en gren af en busk. Gøgens lyde hørtes fra vest. En overflyvende husskade. En grågåsfamilie bestående af to voksne og fire mindre dunede unger lå i kanten af rørskoven. De voksne havde naturligvis observeret mig - agtpågivne som de var. Sang fra en gulspurv, en munk og en ringdue. En løvsanger fløj på tværs af vejen. Der var noget i næbet. Efter nogle minutter sås fuglen igen flyvende fra et buskads tæt ved vejen til rørskoven. På ny tilbage over vejen. Kikkerten var i brug. Jo, løvsangerens næb var lukket om små stykker visne plantedele. Fuglen kiggede nervøst i min retning, men dumpede så ned mellem planter, hvor den ikke længere kunne ses. Reden anlægges ifølge litteraturen på jorden og bygges alene af hunnen. Jeg forlod hurtigt stedet for ikke at forstyrre yderligere.
En stær forlod en redekasse på et grantræs stamme og en anden stær bragte føde hjem til en kasse ophængt på stammen af et andet grantræ. En tornsanger hørtes mod vest. En bogfinke sang flot fra en gren på et egetræ. Blade var endnu ikke at se på træet. Sangen hørtes igen og igen. En stillits sås og hørtes i luften mod vest.
En sumpmejse fløj ud fra en delvis udgået rødel ikke langt fra naboskellet mod vest. Mejsen fløj ind over rørskoven mod øst til buske på en ø, vendte derpå tilbage til samme rødel og forsvandt ind i et spættehul på stammen cirka syv meter oppe. Således gentog det sig med tre til fire minutters interval. Der var med andre ord unger i reden. Det gik stærkt ind og ud, hvorfor jeg skulle følge godt med via den uundværlige kikkert. Hurtigt ind med maden og en gang imellem hurtigt ud med ungernes ekskrementer.
En gråkrage sås i en rede højt til vejrs i et grantræ mod syd.
 
Turen blev genoptaget. Ikke langt fra Museet et kig til øen, hvor der i går aftes lå en grågås på rede. Reden var forladt. Et æg lå i reden og skallen af et æg lå ved kanten af reden. Efter rugning i cirka en måned var det omsider slut for fuglen. Lidt svært at sige, men måske var denne måske den sidste af i alt elleve observationer af grågås på rede i reservatet i år. En aftenstund i sidste uge blev ni og fyrre grågåsunger med forældre set på samme tid i den vestlige del af reservatet. Det var et flot syn.
 
Museet. Hér en kort tur op ad bakken til husets nordside med det rigtig gode udsyn over reservatets område mod øst, nord og vest. En nattergal hørtes ikke langt fra reservatet mod nord. Vinden skabte små bølger på søen. Fem landsvaler cirkulerede rundt i luften bag ved Jons Ø. En fjordterne fløj ind over Goddiks Sø fra øst. Den var hurtig i medvinden. Fuglen lavede en drejning i luften, ville slå ned efter en fisk, men fortrød og fortsatte i luften mod vest. Igen hørtes nattergalens sang fra nord. To blishøns lå i kanten af søen ved Vigersdal Å. Syv landsvaler sad på spidsen af udgåede grene på en rødel bag ved og sydvest for Jons Ø.
 
Syd for Museet - hér sang fra en gransanger. Fjordternen var vendt tilbage og hørtes og sås kredsende foran Jons Ø. Et par alliker havde indtaget uglekassen på asketræet mod sydvest. En allike sad på en gren foran kassen. I går aftes forlod parret kassen, da jeg passerede stedet. Et kikkertkig forbi Jons Ø´s sydlige del - dér en gråstrubet lappedykker på vandet med isfuglekassen som baggrund. En tornsanger og en gransanger hørtes i skovområdet mod sydvest. En munk blev observeret i krattet og gøgen hørtes igen fra nord.
 
Vejen mod Udsigten. Kirsebærtræerne stod flot i blomst - det var morgen, koldt og ingen bier besøgte blomsterne. En rørhøg svævede i luften mod nord. Sang fra en grønirisk. Igen hørtes gøgen. Et par hættemåger overfløj området vest for Jons Ø. Vinden var taget til - sådan føltes det i hvert fald på toppen af Udsigten. En gravand sås i luften mod nord.
 
Fra Udsigten et kig mod øst. Reservatet lå badet i sollyset og smukt så det ud med vandet, rørbevoksningen, buske og træer. Et øjeblik så det ud som om det sneede, men det var kirsebærtræernes blomster, der blev taget af vinden og sendt i retning af bakken, jeg stod på. En kraftig sang hørtes fra en gærdesmutte. Landsvaler fløj frem og tilbage over reservatet og Vigersted Kirke sås i horisonten. En svalelignende fugl sås i luften over reservatet - den første af arten i år - mursejleren. Jeg kiggede gennem kikkerten mod familien Feenstras højtliggende gård mod nordvest. Det var hér mursejleren ynglede år efter år. Jeg så imidlertid ikke andre af disse fantastiske flyvere.
Et kikkertkig mod vest til reservatets yderste grænse. To blishøns lå på hver sin rede toppet op og helt frit liggende på søen. En tornsanger sang fra skovområdet tæt ved Udsigten. På vandet neden for Udsigten - dér endnu en grågåsfamilie med dunede unger.
 
Turen gik videre. Før Målersvinget blev en grønbenet rørhøne forstyrret og sprang i vandet fra en gren af et væltet træ. Måske var hønen den samme, der havde sat sig til ro på en gren af en busk i rørskoven halvanden meter over vandet, da jeg passerede stedet i skumringen i går.
 
På Smutvejens sydlige ende traf jeg to fotografer. Under samtalen hørtes igen sang fra nattergalen nord for reservatet. Digesvalerne var aktive i luften ved Tårnfalkehøjen. En rørspurv hørtes fra rørskoven.
 
Ved den nordlige ende af Smutvejen - hér også et par fotografer, som havde medbragt deres professionelle udstyr. Igen hørtes nattergalen og lidt senere endnu en gang.
 
Ved en åbning mellem buske og træer over for Jons Ø et kig mod isfuglekassen mod sydvest. En gråandrik stod flot på taget af kassen. Sang fra en løvsanger. Et par stormmåger fløj op imod den stærke østenvind. Det gik langsomt fremad.
 
Indgangen til reservatet. En sjagger med artens karakteristiske lyde overfløj Goddiks Sø. En fjordterne sås i luften over samme sø. Det blev til flere styrtdyk. En gøg sås i luften mod sydvest.
 
Rundturen - den korte - var til ende. En rundtur, hvor 42 forskellige fuglearter blev set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Sluttelig kan nævnes fra fredagens rundtur, at en flot, flot kernebider med blågråt næb og en ganske farverig fjerdragt blev observeret i toppen af en ask mod nord. Dette var art nummer to og fyrre. En time senere sås en rød glente cirkle rundt over reservatet af og til angrebet af en gråkrage.
 
Henning Kopp
 
14. maj 2017
 
Sidste nyt - nattergalen er nu også til stede i reservatet. Fuglen hørtes med flot og høj sang i det stille vejr klokken 02.15 i nat fra Pilesumpen.
 
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk