Landsvale - Bysvale - Digesvale - Mursejler

2017-05-21 15:15
 
 
Lørdag den 20. maj 2017.
 
12 gr. C. Vestlig vind. Vindstyrke 7 m/s. Temperaturen føltes som 9 gr. C.
Luftfugtigheden var 90% og sigtbarheden cirka 16 km.
Sol op klokken 04.52. Ned klokken 21.25. Dagen var tiltaget med 9 timer og 12 minutter.
 
En formiddagstur. Vejret var gråt og overskyet.
 
Gåturen til reservatet bød - som fredag i sidste uge - på to fasankokke, der havde opdelt marken nord for reservatet i to territorier - et til hver. På samme mark sås to hvid vipstjerter fouragerende og en stær, der var i hurtigløb efter insekter. En tårnfalk overfløj den forreste del af Pilesumpen og efterfølgende sås to fiskehejrer i luften fra vest. En landsvale sås i luften mod nord.
 
Indgangen til reservatet. Hægen stod under afblomstring. Syrenbuske på den anden side af Bjergvej stod flot i blomst. Gøgen hørtes mod vest. En solsort sang smukt fra et birketræ ikke langt fra Pilesumpen. En munk lod sin sang lyde og mod vest hørtes sang fra en gærdesmutte. Et kig til Plantagen. En meget let regn sås i luften med de mørke træer som baggrund. Fra Plantagen hørtes ophidsede lyde fra skovspurve. En løvsangers smukke sang og en gransanger i sang fra samme retning.
Græsset på vejen var vådt, hvilket vinbjergsneglene nød godt af.
 
Turen gik sydover. En brunlig fugl med rødbrun hale fløj over vejen i cirka en meters højde. Et halvt minut senere hørtes fuglen - nattergalen. En munk sang fra skovområdet mod syd. Igen hørtes nattergalen.
 
Første åbning til Goddiks Sø. Vinden fra vest skabte bølger på vandet og gav tilbagestrøget hår på undertegnede. På søen mod sydvest sås to blishøns, to gråænder og en grågåsfamilie - to voksne og fire unger. En sjagger overfløj den forreste del af søen. En husskade var aktiv i en busk.
 
Allerede efter den korte tur til Goddiks Sø var en og tyve fuglearter set eller hørt.
 
Undervejs til Bugten hørtes en højt syngende gærdesmutte og lyde fra stære i den inderste del af området. En musvit landede på en gren af en busk ud mod søen og så sig uroligt omkring. Fløj med næbet fuld af insekter til den modsatte side af vejen og skældte ud. Jeg var uønsket på stedet. Jeg trak mig et stykke tilbage. Efter kort tid tog den mod til sig, og forsvandt ind gennem hullet på en redekasse ophængt på et grantræ.
Også hos stærene var der aktivitet. Fire redekasser ud af fem blev besøgt af de voksne med føde til ungerne. Rigtig godt at se når arten vurderes til at være i tilbagegang. Længere fremme på vejen var der gang i lydene. En kat var på færde. Den fik travlt med at komme væk, da den så undertegnede. Fuglenes - solsortenes og stærenes - larm hørte op. Faren var overstået. En fiskehejre lettede fra kanten af søen på nabomarken mod syd. På vandet lå to hættemåger og en gravand.
 
Vejen mod vest i retning af Museet. En jernspurv hørtes fra en pilebusk i rørskoven og en rørsanger startede sin sang. En lille fugl fløj over vejen i cirka fem meters højde med retning mod en halvt udgået rødel. Kikkerten var ikke nødvendig for at bestemme fuglen - en sumpmejse. Som i sidste uge var den stadig aktiv med fodring af sine unger i spættehullet. En stormmåge overfløj Bugten.
 
Ved svinget op til Museet - hér et kig mod øst. I luften forfulgte en gråkrage en rørhøg, der havde et bytte i kløerne. Fuglene forsvandt mod øst. Tre gråænder forlod bredden og svømmede ind i kanalområdet. En blishøne gav lyd fra sig og en gøg hørtes med nordvest.
 
Museet. En allike sad i venteposition på en gren ud for uglekassen mod sydvest. En stær fløj ud fra en redekasse i samme område. En halv snes landsvaler jagtede insekter syd for huset - rundt og rundt fløj de. Hér var læ og føde i luften. En hurtig tur op ad bakken til nordsiden af Museet. En susen hørtes fra blæsten i træerne på den modsatte side af Goddiks Sø. En bysvale overfløj søen. En landsvale fløj meget tæt på undertegnede næsten i hovedhøjde. En løvsanger fouragerede i en pilebusk i rørskoven. En nattergal og en gøg hørtes mod nord. En kort sang hørtes fra en gulbug i kronen af et ahorntræ. En stær fløj til en redekasse - hurtigt ind og hurtigt ud - fodringen var overstået. En tornsanger hørtes tæt ved Museet og en vipstjert overfløj Goddiks Sø.
 
Vejen langs det levende hegn mod syd. En solsort samlede materiale til en rede. Flere gange fløj solsorten til kanten af søbredden, samlede materiale op og fløj ind i skovområdet mod sydvest. En strandskade hørtes i luften mod syd. En overflyvende ringdue. Det lysnede i vejret mod øst. En fiskeørn sås i luften mod nord. Ørnen fløj mod vest - nord om reservatet. En tårnfalk fløj ud fra falkekassen mod syd.
 
Udsigten var nået. En storfamilie (grågås) "sneg" sig afsted i kanten af rørskoven neden for bakken. Jeg var set. Familien bestod af to voksne og elleve dunede unger og alle på én lige række. En tornsanger fløj op fra rørskoven. Fuglen hang længe syngende i modvinden. Et kig mod nord. Vigersted Kirke sås som baggrund for grønne buske i landskabet og rørskovens gulbrune farver. Solen sås svagt gennem skydækket. Hér på Udsigten var der læ og rart at opholde sig. Mange landsvaler sås i luften over rørskoven. En gøg kukkede. En blishøne sås på rede helt mod vest og i samme område var en hættemåge patruljerende over søen. Et kikkertkig til to svaler i luften. I det samme kig sås en landsvale og en bysvale tæt ved hinanden. Ikke så tit det sker. Nattergalens lyde fra nordøst. Og nu - to mursejlere i fuld fart over området. Sang fra en grønirisk fra de høje grantræer mod sydvest. En sivsanger og en rørsanger hørtes samtidigt fra rørskoven med nogen afstand imellem sig.
 
Det var svaledag denne lørdag i reservatet. Endnu en art kunne ses ved Tårnfalkehøjen - digesvalen. Ved højen sås cirka en halv snes af arten.
 
Smutvejen. En tornsanger hørtes fra en busk (en hæg) ved Målersvinget. Jeg fik god medvind på dæmningen. En rørspurv fløj tværs over dæmningen med insekter i næbet. Seks mursejlere overfløj vejen i cirka tre meters højde. Insekterne må have befundet sig i denne højde på dette tidspunkt.
 
Vigersdal Å var nået. Igen hørtes nattergalens sang - denne gang fra det lille skovområde ved dæmningens nordlige ende. En munk hørtes og en meget - meget smuk rørspurv (en han) sås i en pilebusk. En hare blev forstyrret og sprang afsted på vejen mod vest. En vibe i luften nord for åen og en gærdesmutte i medvind mod øst - det gik sandelig stærkt.
 
Længere fremme - skråt over for Museet - hér en redekasse ophængt i buskadset. En musvit landede tæt ved kassen. Det var fodringstid. I næbet sås et stort stankelben. Jeg stod for tæt på, hvorfor jeg hurtigt forlod stedet. En gulspurv hørtes mod nord. To sjaggere i et aggressivt humør angreb en gråkrage i et poppeltræ på nabomarken. Gråkragen tog hurtigt flugten. En knopsvane sås på åen mod vest.
 
Over for Museet - et kig tilbage mod Jons Ø. Med det blotte øje intet at se. I kikkerten derimod sås en skarv stående på en rod af et træ over vandet. Farven på fuglen var som røddernes på træet.
 
En rørhøg svævende ind over indgangen til reservatet satte punktum for en god rundtur - den korte.
 
I alt blev 41 forskellige fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk