Tårnfalk - Rørhøg - Rød Glente

2017-06-03 19:32
 
 
Lørdag den 3. juni 2017.
 
16 gr. C. Vindstyrke 4 m/s. Temperaturen føltes som 15 gr. C. Sydøstlig vind. En luftfugtighed på 75% og en sigtbarhed på ca. 16 km.
 
En formiddagstur med sol gennem et tyndt skydække.
 
Under spadsereturen til reservatet hørtes en flot sang fra en munk nord for området. Et par gråkrager fouragerede på en tilsået mark med synlige rækker af spirende planter. Også en strandskade havde fundet vej dertil. Strandskadeparret sås jævnligt på marken og fløj ofte derfra med regnorme i næbet. Deres unge var observeret på en mark cirka en kilometer væk. Denne formiddag blev de også iagttaget, da de flere gange overfløj reservatet. Fem gråænder overfløj Pilesumpen. En hvidtjørns blomster lyste op i de grønne omgivelser ved Vigersdal Å.
 
Et kort ophold ved indgangen til reservatet. Fuglelydene denne morgen kom fra tornsanger, løvsanger, husskade, solsort, gøg, fasan, gulspurv og rørsanger. En mursejler suste ind over reservatet fra vest, slog en bue i luften og forsvandt i samme retning, hvor den kom fra.
Turen var på denne måde sat rigtig godt i gang.
 
Ved første knæk på vejen mod syd - hér et "møde" med en grågåsfamilie med ganske store unger. Deres føde var græsset på vejen. Hele familien "tog benene på nakken" da de så personen, der nærmede sig. En grønirisk stod i toppen af et cirka tolv meter højt grantræ.
 
Goddiks Sø var nået. Et flot skue - de grønne buske, træer og rørbevoksningen med spejlinger i vandoverfladen. Ud til nærmeste to øer var vandet med stille overflade. Videre ud mod Jons Ø var vandet med vaskebrædt lignende bølger. En blåmejse fløj fra rørskoven til en lille ø i jagten på insekter til ungerne. Sang fra løvsanger, gransanger og rørsanger. En hættemåge overfløj søen. En pibende lyd hørtes i retning af Jons Ø. En knopsvane kom til syne fra nordsiden af øen med retning mod undertegnede. Lavt over vandet fløj den indtil den endelig besluttede sig for en opstigning over pilebuskene og træerne i området, hvilket naturligvis lykkedes.
 
Undervejs til Bugten hørtes mange kald fra sumpmejsens unger i buske og træer. Ved stærekasserne var der stille. Ungerne var fløjet. Torsdag aften var flere flyvedygtige stæreunger set sidde med hoved og det halve af kroppen ud af indflyvningshullet på redekasserne. Nu var de borte. En sangdrossel hørtes synge mod syd. Et par stormmåger overfløj reservatet mod nord. Gøgens lyde (kukken). En stenhumle var aktiv i en plante ved vejsiden. En tornsanger landede i toppen af en udgået rødel - dens sang hørtes igen og igen.
 
Museet. På bænken foran husets nordside var der læ og varmt. Hér den gode udsigt over det østlige område af reservatet. En sølvmåge landede på vandet foran Jons Ø. En rigtig flot fugl mod den mørkegrønne vandoverflade. Seks grågæs lå på vandet sydvest for Jons Ø. En sjaggers lyde fra nord. Landsvaler i lav flyvning over søvandet. En musvit skældte ud fra et birketræ på sydsiden af huset. En grøn larve sås i næbet. Fuglen var på vej til redekassen ophængt på vestgavlen af huset. En musvåge i medvind sås højt oppe under det lette skydække. En gærdesmuttes høje sang og en munks smukke sang. En rørhøg svævede i luften mod nord.
 
Vejen langs det levende hegn mod syd. En gøg landede i et træ på Jons Ø. En fiskehejre fløj ind over reservatet fra øst i lav højde. Et par alliker i luften fra syd. Et par ophidsede musvitter tæt ved en redekasse. Ungerne i kassen var store at dømme ud fra lydene. Også i dag kunne den rugende tårnfalks hale ses stikke op over forstykket på redekassen ophængt på masten mod syd. En gråkrage fodrede sin flyvedygtige unge i en rødel i rørskoven sydvest for Jons Ø.
 
Udsigten. Også hér et kort ophold. En rørhøg svævede i luften mod nord med Vigersted Kirke som baggrund. En grågåsfamilie græssede på Udsigtens vestside. De stak alle i løb - dvs. de voksne løb medens de små unger tumlede afsted i det høje græs. Et kikkertkig i vestlig retning. Blishønens rede midt i søen var tom, men fuglen var ikke langt derfra. Ikke langt fra blishønens rede lå den gråstrubede lappedykker på sin lille ø - meget synlig på vandet. Fire hættemåger svævede over deres redekasser. Et blåmejsepar fløj til og fra deres redekasse i det lille skovområde mod sydvest. Store unger kunne høres på god afstand. Sang fra rørspurve i rørskoven. En vibe i luften mod nord. En nattergal sang i skovområdet ved smutvejen mod nord.
 
Målersvinget. Endnu en nattergal hørtes, denne gang fra Husvejen, som jeg lige havde passeret.
 
Den nordlige ende af dæmningen. Herfra et kig til det udgåede og knækkede træ på Jons Ø .... nej, i stedet et hurtigt kig til en svævende rovfugl mod syd over hegnet til nabogrunden. En rød glente sås - og i baggrunden højt til vejrs - to svævende musvåger. Hertil kom endnu en svævende rovfugl i samme retning - rørhøgen - en han. Glenten skiftede kurs og steg højt op over den vestlige del af reservatet. Men tilbage til det knækkede træ på Jons Ø. En stæreunge sad afventende i et af de fire spættehuller i toppen af træet.
 
Vejen langs Vigersdal Å. Vandstanden var lav i åen og vandet bevægede sig kun langsomt afsted. Fra en redekasse længere fremme hørtes lyde fra en musvits unger. Over for Museet. En fiskehejre overfløj søen mod vest og en gøg sås i luften med samme flyveretning som hejren. Tre grågåsfamilier sås langs kanten af rørskoven på den modsatte side af søen. Tre, tre og fire unger havde de voksne hver for sig i deres kølvand. Store unger i en familie og mindre i de andre. Næbfarven sås bl. a. som forskellen på de store unger og de voksne i den ene familie.
 
Længere fremme på vejen et langt kig til en redekasse på stammen af en rødel. En voksen musvit fløj i det samme ind i kassen med insekter til ungerne. En rørsanger i sang fra et lille rørskovsområde ved Plantagen og sang fra tornsangere fra nabomarken mod nord. Jeg stod for tæt på ved en redekasse i Plantagen. En musvit var på vej med føde til sine unger i en redekasse ophængt af Gunner Goddik for en del år siden. Men den holdt endnu. En metalplade med hul var påsat fronten på kassen og på trælåget var der monteret et blødt linoleumsmateriale. Den ene træside var revnet en smule. Kassen havde været redested for mange mejsefamilier. Jo, det nytter med de ophængte redekasser.
 
En nældens takvinge med et slidt udseende flaksede rundt over græsset ved indgangen til reservatet.
 
En god rundtur var slut. En rundtur hvor 40 forskellige fuglearter blev set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk