Isfugl - Rørdrum - Rørhøg

2017-06-24 20:19
 
 
Lørdag den 24. juni 2017.
 
Sol op klokken 04.31. Ned klokken 21.59. Dagen er aftaget med 1 minut.
16 gr. C. Luftfugtigheden var 89%, vindstyrken 6 m/s og sigtbarheden var cirka 16 km.
Delvist skyet. God bevægelse i de underliggende skyer.
 
Reservatets indgang. Hyldens duft slog én i møde. En tornsanger sang fra toppen af et cirka femten meter højt grantræ i Plantagen. En dejlig afdæmpet sang hørtes fra en solsort. En jernspurvs sang hørtes fra Vildnisset og en gærdesmutte sang i retning af Skovsumpen. En hættemåge og tre grågæs overfløj området mod nordøst.
 
Turen gik, som så ofte før, sydover. Et bælte af hvidkløver voksede mellem hjulsporene i retning af Goddiks Sø. Skvalderkålens hvide blomster lyste op mod en grøn baggrund langs med vejen ved Pilesumpen. En munk sang mod sydøst. Søvandet ud til et par mindre øer var med bløde bølger - længere ude mere uroligt. Mørke skyer bevægede sig ind over reservatet fra sydvest. Et par hættemåger landede på grene af det væltede træ nord for Jons Ø. En løvsangers smukke sang mod sydvest. En strandskade hørtes og sås i luften mod øst.
 
Bugten. En spurvehøg havde fart på i luften over Bugten - skarpt forfulgt af to hættemåger. Sang fra en munk og en løvsanger. En sumpmejse tre meter over mig advarede andre om mit besøg. Kraftig sang fra en gærdesmutte. Også i dag hørtes lyde fra en stærekasse. Den femte redekasse med udklækkede stæreunger i år i dette område. Fem redekasser med unger af fem mulige. Ikke så ringe. Alle - og ikke mindst kassegruppens deltagere - kan glæde sig over dette resultat. En mursejler sås højt til vejrs mod nord og en gråkrage sås i luften mod vest.
 
Museet. En gulbug sang ihærdigt fra et træ syd for huset. Op ad den lille bakke til nordsiden af Museet med den flotte udsigt til Goddiks Sø. Søen lå - fuglemæssigt set - stille hen denne formiddag. Et par landsvaler kredsede rundt over vandet øst for Jons Ø. Her var læ og insekter i luften.
 
Turen gik videre langs det levende hegn mod syd i retning af Udsigten. En gransanger hørtes fra Jons Ø. Et par alliker overfløj området. En rørhøg (hannen) viste sig i luften over rørskoven mod nordvest. Fuglen fløj mod nord. Nogle minutter senere vendte høgen tilbage til samme sted som før. I kløerne hang nogle lange bløde trevler af planter. Et lidt overraskende syn, da fuglen for længe siden var set flyvende med redemateriale til stedet. Et par bogfinker fløj forbi og en stormmåge overfløj søområdet ikke langt fra bakken mod syd.
 
Udsigten. Et kikkertkig til reservatets yderste område mod vest. To hættemåger stod på den af blishønen forladte rede. Den gråstrubede lappedykker lå på sin rede på en ø ikke langt fra blishønens ø. Fem grågæs stod på en tredje ø tyndt bevokset med tagrør. En vibe overfløj reservatet ud for Udsigten og lidt senere sås endnu to viber i luften fra vest mod øst. En regnbyge faldt. Lidt senere, et møde og en god samtale om fugle i og uden for reservatet, med et par trofaste medlemmer af foreningen.
 
Endnu en regnbyge faldt. I ly for regnen ved Smutvejens sydlige ende - hér en dejlig sommersang fra en gulspurv. Fuglen sad bare to meter fra undertegnede. Et tæt buskads skilte os fra hinanden. En tårnfalk strøg ind over reservatet fra vest, fortsatte rundt om masten ved Tårnfalkehøjen og landede på kanten af den ophængte redekasse. Et lidt overraskende men dejligt gensyn, da det efterhånden var længe siden, jeg sidst havde set den i denne kasse. Tolv overflyvende grågæs i luften mod nord. En fiskehejre lavt flyvende ved Vigersdal Å. Et kig mod vest. Flere familier af grågæs vandrede på Revlen. En hættemåge stod på den store sten og en blishøne var på vej op på Revlen. En rørspurv hastede forbi over rørskoven. Efter cirka fem minutter hørte regnen op. En rørsanger sang i rørskoven syd for dæmningen. En musvåge i medvind mod nord.
 
En ringdue fløj ud fra den lille skov ved dæmningens nordlige ende. Klap klap lød det fra duens vinger, da de blev slået sammen, og efterfølgende viste den sin parringsflugt. En munk sang smukt fra den lille skov. En hjortetrøst stod med let rødmende blomsterknopper. En byge af støvregn dalede nu ned over reservatet. Blæsten vendte bladene op og ned på de store poppeltræer mod nord på nabogrunden. En tornsanger hørtes fra samme retning. En husskade sås i luften mod øst.
 
Næsset. Stående hér, med ryggen vendt mod og i skyggen af en gammel rødel i kanten af søen, hørtes et skrig fra Goddiks Sø. Et øjeblik efter strøg en blå fugl forbi i cirka fire meters afstand. Den så mig ikke - isfuglen. Fuglen havde retning mod nord. Få øjeblikke efter hørtes endnu et skrig og endnu en isfugl, med samme retning som den første, fløj hurtigt forbi.
Isfulgene havde retning mod en lavtliggende sø cirka et hundrede og halvtreds meter fra reservatet. Fra denne sø høres næsten dagligt isfuglenes skrig. En pragtvandnymfe landede på et brændenældeblad. Et rådyr sprang afsted på nabomarken.
 
Da jeg forlod reservatet kom udgangssangen fra munk, gransanger, løvsanger, solsort og tornsanger. Jeg kunne se tilbage på en god rundtur, under hvilken 36 fuglearter blev hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Onsdag den 21. juni 2017
 
14 gr. C. Stille vejr - 2 m/s - og overskyet.
 
En rundtur sydover en time før solnedgang. Intet særligt at berette om turen fra indgangen til Næsset, ud for Jons Ø. Herfra et kig til rørskoven neden for Museet med rørdrummen i tankerne. Var det muligt også i dag at se fuglen? En søgen med kikkerten for øjnene. Noget brunt sås. Jo, dér stod rørdrummen på nedbøjede tagrør i kanten af søen. Rigtig flot så den ud i den indtagne pælstilling. Hele fuglen i udstrakt stilling med hoved og næb vendt mod himlen. Den havde set mig. Efter nogen tid slappede fuglen af og pudsede fjerene på halsen.
En rørhøg overfløj i det samme langsomt søen og lidt senere sås både hunnen og hannen i luften i en slags leg syd for Museet. Efter nogle minutter hørtes skrig fra en isfugl og et øjeblik efter overfløj fuglen stedet, hvor jeg stod, med retning ind over Goddiks Sø. Isfuglen vendte tilbage lidt senere over søen med enkelte skrig og forsvandt i vestlig retning.
 
Nu et kig mod rørdrummen - men væk var fuglen - skjult i rørskoven.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk