Sølvhejre - Rørdrum - Ræv

2017-07-08 22:11
 
 
Lørdag den 8. juli 2017.
 
Sol op klokken 04.43. Ned klokken 21.52. Dagen er aftaget med 18 minutter.
16 gr. C. En luftfugtighed på 91%, en vindstyrke på 2 m/s og en sigtbarhed på cirka 14 km. Overskyet.
 
En morgen- og formiddagstur. En regnbyge var faldet et par timer før rundturen.
 
Indgangen til reservatet. Hér et kort ophold. Sanserne skulle indstilles på natur. En rørhøg svævede i luften over moseområdet mod øst. En sangdrossel sang mod øst - helt forårsagtigt. Fuglen havde sunget morgen og aften hele ugen. En tornsanger sang ved Plantagen. En stor flagspætte hørtes mod syd i nærheden af Skovsumpen og også herfra hørtes sang fra en munk. Sang fra en solsort mod nordvest. Flagspætten fra før overfløj Pilesumpen og landede i toppen af et grantræ i Plantagen.
 
Turen gik mod syd. En musvit skældte ud i krattet undervejs til første åbning til Goddiks Sø. Sang fra en gulspurv mod syd. En solsort sang fra det store grantræ ved kanten af søen. Lyde fra strandskader mod vest. Et større vandområde på Goddiks Sø var kruset. Langs søbredden og stort set hele vejen rundt var vandet stille og blankt. Gøgens lyde hørtes mod sydvest ved Museet. Dejligt stadig at høre dens lyde. Ringduers kurren fra rødeltræer på Jons Ø. En rørsanger sang kortvarigt i rørskoven mod syd. Gøgen viste sig i luften mod vest. Musvitungers tiggen om føde hørtes fra buske i Pilesumpen. En løvsangers smukke sang hørtes fra et birketræ tæt ved Pilesumpen. Rigtig smukt lød det. Fire grågæs kom til syne nord for Jons Ø og en landsvale fløj lavt over vandet foran øen.
En ganske god start på den lange rundtur. Det skulle senere vise sig, at turen blev afkortet - herom senere.
 
Bugten. En fiskehejre lettede fra vejen. Igen hørtes gøgen - nu mod nord. Sang fra en gransanger i Pilesumpen, som jeg havde lagt bag mig. En gulspurv sang og sang fra toppen af et næsten udgået grantræ. Også en tornsanger lod høre fra sig igen og igen. Lyde fra og synet af et par sumpmejser i egetræerne mod vest. Grågæs i luften - ligeledes mod vest. En grønirisk overfløj søområdet. Et par hættemåger med mishagslyde fløj ind over området fra sydøst. De havde set mig og gav deres mening til kende. To alliker i luften mod nord.
 
Museet. Hér op ad bakken til nordsiden af huset. Herfra det gode udsyn over Goddiks Sø og de nære omgivelser. Også hér et kort ophold. En fiskehejre stod på tømmerflåden i kanten af rørskoven mod nord. Fuglen strakte hals, da den så mig og lettede straks fra stedet. Grøn og frodig lå naturen hen. En gærdesmutte hørtes fra Vigersdal Å. Fra øst - en sølvmåge i luften over åen. To grågæs landede med ganske megen larm på søen. Tre strandskader fløj ind fra vest. En musvåge i luften mod øst.
Sydvest for Museet - i den lille skov - dér den smukke sang fra en munk. I samme skov - tjif tjaf lyde fra en gransanger.
 
Vejen langs med buske og træer mod syd og med retning mod Udsigten. Sammenlignet med sidste år er det småt med kirsebær denne sommer. En tårnfalk forlod redekassen på masten mod syd. Det lysnede i vejret og et par minutter senere kom solen kortvarigt til syne.
 
Udsigten. Et par grågæs på søen så mig og startede deres advarende lyde til andre af samme art. En rørspurv hørtes fra rørskoven. To strandskader overfløj Udsigten med deres klare lyde. Vigersted Kirke lå synlig mod nord. Dannebrog sås mellem en gruppe træer vest for kirken. Det så flot ud - flaget og kirken i den grønne natur. Nu fire strandskader i luften mod vest. Fem landsvaler overfløj området.
 
Målersvinget. En rørspurv stod syngende - som den så tit var set - i toppen af en udgået gren på en hyld i rørskoven mod øst. Ganske stor sangaktivitet hørtes hos en rørsanger i rørskoven nord for dæmningen. En valmue stod flot i blomst i skellet mod nord. En tårnfalk sås på kanten af falkekassen ved Tårnfalkehøjen. En død snog i flere stykker lå på vejen. Fra vejen langs skellet mod syd og ud for Tårnfalkehøjen - hér et kikkertkig mod reservatets vestligste område - Svinget. Jeg stod i skjul af høje planter. Syv grågæs sås på vandet, en hættemåge stod på en lille ø, en fiskehejre stod i vandet ud for Revlen og - og - en sølvhejre stod i kanten af søen. Flot, flot var den kridhvide sølvhejre med gult næb mod den mørkegrønne baggrund. Jeg iagttog fuglene i cirka ti minutter. Sølvhejren vandrede nu på Revlen i langsomt tempo, hvorefter den forsvandt bag ved en lille skov af tagrør mod syd. For ikke at forstyrre unødigt, vendte jeg rundt og spadserede tilbage til den sydlige ende af dæmningen. Måske var det dén sølvhejre, som Jon, Jette og John havde iagttaget mandag den 3. juli 2017 under deres arbejde med at slå hestehov på Tårnfalkehøjen. Iøvrigt var det første gang undertegnede så den stå i reservatet. Tidligere var den set uden for reservatet og i flugt.
 
Ved den sydlige ende af dæmningen et sidste kikkertkig mod vest. Jo, den stod nu atter i vandkanten ved Revlen. En tårnfalk kom i luften ind over reservatet fra nordøst. I kløerne under fuglen hang et bytte, en mus at dømme efter størrelsen. Fuglen fortsatte mod sydvest, hvor den landede på en gren af et grantræ. Falken blev med det samme mødt og omsværmet af fire voksne unger, alle med tiggende lyde. En blishøne lå på vandet nord for dæmningen. Et par digesvaler overfløj Tårnfalkehøjen. En snerles hvide blomster lyste op i kanten af Smutvejen på dæmningen. Sang fra en rørspurv syd for og én nord for dæmningen. Det var hørt mange gange under tidligere rundture. Begge rørspurve havde et territorium at forsvare.
 
Nu ved den nordlige ende af dæmningen. To husskader sås over vejen mod øst. Et par gråkrager stod på en gren af en udgået rødel. En grønirisk i flagermuseflugt over nabomarken. En stormmåge i luften over reservatet. Nu igen gøgens kukken mod nordvest og et par minutter senere sås fuglen i luften over nabomarken mod nord. En gærdesmutte med høj sang mod nord.
 
Turen gik nu mod øst. Tre og tyve grågæs lettede med megen larm fra vandet vest for Jons Ø. Endnu nitten grågæs sås på Goddiks Sø - dvs. øst for øen. De så mig på vejen og lettede ligeledes under megen støj.
 
Nu igen tilbage ved indgangen til reservatet. Hér et tilfældigt møde med naturfotografen Steen Drozd Lund. Under den ganske lange og gode samtale iagttog vi fem fjordterner i luften fra øst, en mursejler, en rørhøg med bytte i kløerne og en sortmejse i Plantagen. Vi kunne naturligvis ikke undgå at betragte svirrefluerne og humlebierne, der besøgte planterne, vi stod tæt ved. Steen satte navne på flere af planterne herunder hamphanekro og filtet burre.
 
Alt i alt en rigtig god rundtur - den mellemlange - under hvilken 35 forskellige fuglearter blev hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Iagttagelser i ugens løb:
 
Tirsdag den 4. juli.
 
En rundtur sydover en time før solnedgang.
Ved første åbning til Goddiks Sø - hér et kig til rørskoven med Museet som baggrund. Tagrør var nedbøjet. Rørdrummen stod helt stille og kun hoved og hals kunne ses. Fuglen var før set stå i dette tagrørsområde. Under turen rundt i reservatet kunne den ses fra flere forskellige vinkler fra vejen ved Vigersdal Å.
 
Under en rundtur fredag aften den 7. juli overfløj en havørn reservatet. Under turen forbi Tårnfalkehøjen ved Vigersdal Å hørtes rustne hule lyde fra nabomarken. Lydene blev gentaget. Efter nogle minutter skete dette:
En ræv foretog et ganske imponerende, og for undertegnede overraskende spring fra sit skjul i det høje græs, hen over åen og landede ude af syne på reservatets område. Omkring tolv meter var der mellem os. Jeg foretog i det samme en drejning af kroppen, hvilket ræven må have set, da den omgående foretog endnu et spring - tilbage over åen, hvor den landede og forsvandt i den høje og tætte plantebevoksning.
Det særlige ved oplevelsen var, at ræven kun blev set "flyvende".
 
Henning Kopp
 
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk