Rørdrum - Isfugl - og 2 x Rørdrum

2017-07-20 18:07
 
 
Onsdag den 19. juli 2017.
 
Sol op klokken 04.58. Ned klokke 21.39.
12 gr. C. En luftfugtighed på 96%, en vindstyrke på 1 m/s og en sigtbarhed på cirka 8 km.
 
En morgentur i solskin og næsten vindstille. Den vind der var kom fra en sydvestlig retning.
 
Parkeringpladsen. Man kunne ikke undgå at lægge mærke til det - Eriks malerarbejde. Stolper og træværk var frisket op med svenskrød imprægneringsvædske. Flot så det ud.
Ved indgangen til reservatet det obligatoriske korte ophold. Hér to overflyvende fjordterner. Fuglesangen denne morgen kom fra munk, gærdesmutte, ringdue og solsort. Lyde fra gråkrage, husskade og fasan. Andre lyde kom fra kirkeklokkerne i Vigersted, som hørtes svagt, og fra kirken i Kværkeby, som hørtes tydeligt, hvilket passede med vindretningen fra sydvest. En stormmåge i luftrummet mod nord og en overflyvende grønirisk. En fasan hørtes mod vest og en overflyvende rørhøg.
 
En kort spadseretur mod syd. Hér igen et ophold med kig til Goddiks Sø. Vandoverfladen var som et spejl. To gråænder svømmede på vandet med Museet som baggrund og, viste det sig hurtigt, også med en rørdrum i baggrunden. Fuglen stod ganske synlig i kanten af rørskoven på nedbøjede tagrør. Den stod lavere - cirka en fod over vandet - end den plejede. Den stod helt stille - dér i sollyset. Efter få minutter slappede fuglen af og stod på ét ben, medens den med det andet kløede halsens fjerdragt. Jeg var ikke meget for det, men måtte dog videre på turen. En hættemåge fløj ind over Vildnisset fra øst.
 
Bugten. Hér sang fra en gransanger og en gulspurv. En rørsanger hørtes fra rørbevoksningen ved Skovsumpen. En ringdue viste sig på en gren af et grantræ. Huitt lyde fra en løvsanger i en busk. To sangdrosler i et træ mod øst. En imponerende høj og flot sang fra en munk i det lille skovområde mod sydvest. En stor flagspætte hørtes først og sås derefter i toppen af et næsten udgået grantræ mod syd. En grønirisk stod på en gren højt til vejrs på nabotræet og en solsort stod i toppen af det næste grantræ. Nattens dug i græsset glinsede i sollyset. En musvit i en rødel mod vest og også hér hørtes sang fra en munk. Sang fra en jernspurv på nabomarken mod vest.
 
Museet. Fra nordsiden af huset et kig over Goddiks Sø og søens omgivelser. Det var et meget, meget flot syn med det stille vand og de klare spejlinger af himlen, træerne, buskene og rørskoven. En fisk slog op i overfladen vest for Jons Ø og lavede ringe i vandet, der blev større og større indtil de ramte kanten af rørbevoksningerne. Et kikkertkig mod nordvest. En tårnfalk sad på taget af redekassen ved Tårnfalkehøjen. En gærdesmutte sang ved Vigersdal Å. Også på Museet kunne Eriks igangværende malerarbejde ses. Enderne af de bærende tagbjælker var også hèr nymalet i det svenskrøde.
 
Udsigten. En overflyvende grågås med kratige lyde. En syngende rørspurv fra dæmningens sydlige side. Herfra Udsigten, en flot vid udsigt mod nord. På denne tid af dagen lå syd- og vestsiden af Vigersted Kirke hen i skygge.
 
Målersvinget. Tårnfalken fra tidligere stod på taget af falkekassen ved Tårnfalkehøjen med ryggen vendt mod solen. Fire grågæs med høje lyde fløj ind over nabomarken fra nordøst og landede på søen mod nord. En rørsangers sang hørtes fra rørskoven mod nordøst.
 
Halvdelen af Langsiden var tilbagelagt. Nu et kikkertkig til Revlen og Mågeholme. En fiskehejre stod synlig i kanten af rørskoven klar til et hurtigt hug efter en fisk eller en padde. En grågås stod på et ben på en sten ude i vandet. Tårnfalken fra falkekassen sås nu i luften mod vest i en "drilleleg" med et par alliker. Allikerne efter tårnfalken og dernæst falken efter allikerne. Rundt og rundt fløj de. En ung blishøne svømmede tværs over søen, dykkede undervejs og bragte plantedele op fra bunden. En landsvale i luften over Svinget.
 
Svinget. Hér et kig til den højtliggende gård med de to store flotte blodbøge nord for stuehuset. Der var stor aktivitet syd for og over gården. Tolv mursejlere - disse fantastiske fugle - strøg gennem luften rundt og rundt over gården og syd for denne. Mursejlerens hastighed er blevet målt til op mod et hundrede kilometer i timen over korte strækninger. En sangdrossel sang fra et træ i den lille skov på nabomarken.
 
Tårnfalkehøjen. En fasan blev skræmt op fra vejen. En tavs tornsanger sås i en pilebusk. Måske er de sidste strofer hørt fra denne art i år. Et skrig hørtes fra åen, der blev oprenset i mandags. En isfugl fløj omkring et sving i åen og landede på en rødels gren over åen. Jeg stod stille, da den landede på grenen, hvorfor den tilsyneladende ikke havde set mig. Cirka otte meter var der mellem os. Der gik omkring tredive sekunder hvorefter fuglen lettede og forsvandt. Måske blev isfuglen skræmt af en mink, der nu kom til syne i åens vandoverflade. Minken svømmede med strømmen mod vest, gik på "grund" og forsvandt i vegetationen på bredden modsat reservatets. Minken kom igen til syne og svømmede til brinken på reservatets side, hvor den forsvandt i det høje græs.
 
På den anden side af Næsset - stadig på Åvejen - skråt over for Museet. Hér et kortvarigt stop og ophold. En munk hørtes vest for Museet. Rørdrummen var i mine tanker. Var det stadig muligt at se fuglen? Jo da - selv uden kikkert kunne fuglen ses. Den måtte dog alligevel også ses med kikkert. Fuglen stod nu cirka tre fod over vandspejlet. Den havde vendt sig og stod nu med hovedet vendt mod vest. Men - men - men der var noget mere i samme synsfelt. Så jeg dobbelt? Nej - en rørdrum mere stod cirka halvanden meter fra den første. To rørdrummer på samme tid var mig bekendt ikke set i reservatet før. Det kunne næsten ikke blive bedre. Rørdrum nummer to forsvandt imidlertid hurtigt ind i rørskoven. Den første rørdrum blev stående synlig i de nedbøjede tagrør. Hele fuglen var synlig med undtagelse af benene, der var dækket af tagrørenes blade.
Jeg genoptog min vandring med øjnene rettet mod den synlige rørdrum, som med det samme gik i pælstilling.
 
Ved den sidste åbning til Goddiks Sø - hér endnu et kig til rørdrummen, men den var borte.
 
Indgangen til reservatet. De sidste observationer på rundturen:
En sumpmejse overfløj åen ved Plantagen. En overflyvende kernebider med tsick lyde fra nord. En bogfinke fra samme retning og en rødben i luften mod vest. Som det sidste hørtes den smukke sang fra en løvsanger i Pilesumpen.
 
En femstjernet (ud af fem mulige) rundtur på en super sommerdag var til ende.
 
I alt blev 37 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk