Isfugl - Snog - Sølvhejre

2017-08-05 20:21
 
 
Onsdag den 2. august 2017.
 
15 gr. C. Delvist skyet. Sol op klokken 05.22. Ned klokken 21.15. Dagen var aftaget med 1 time og 32 minutter.
En luftfugtighed på 95%, en vindstyrke på 3 m/s, en vest sydvestlig vind og en sigtbarhed på cirka 8 km.
 
En morgentur.
 
Undervejs til reservatet hørtes sang fra en morgenfrisk gærdesmutte, lyde fra en spætmejse og en stor flagspætte. En løvsangers smukke sang hørtes mod nordøst - også en oplagt fugl i det flotte solskinsvejr. To grågæs i luften mod øst.
 
Indgangen til reservatet. En husskade sås i græsset ved Plantagen. En overflyvende grønirisk. Lyde fra en stillits ved Vigersdal Å - øst for Plantagen. Græsset var grønt, vådt og frodigt. En stor flagspætte landede i toppen af et grantræ i Plantagen. Sang fra en ringdue mod sydøst. Hanegal fra gården mod sydvest. Rundturen var således sat godt i gang. En rundtur sydover.
 
En kort spadseretur til det første mulige kig til Goddiks Sø. Hér et kort ophold med det sædvanlige smukke udsyn over det østlige område af reservatet. Vandet var med en blank og stille overflade langs med rørskoven mod syd, øst og nordøst. Et større søområde øst for Jons Ø var kruset og med små bølger. En skovspurv overfløj søen mod øst. Et kikkertkig til Tårnfalkehøjen. En tårnfalk sad på kanten af kassen på masten. Igen hørtes den smukke sang fra en løvsanger - denne gang fra en busk i Vildnisset. Dejligt var det at opleve, at sangen fra denne art endnu ikke var ophørt for denne ynglesæson.
 
Bugten. Hér en gærdesmutte i sanghopla og lyden fra en spætmejse i samme område. En gulspurv sang fra toppen af et grantræ. En honningbi og et par svirrefluer søgte nektar i en tidselblomst. En ophidset musvit i buskadset. Tjink lyde fra en bogfinke.
 
Museet. Hér på den nordlige side af huset den altid smukke udsigt over Goddiks Sø. En gærdesmutte hørtes ved Vigersdal Å. Snerlerne lå som et sammenhængende tæppe over andre planter ned mod søen. En større fisk slog op i vandoverfladen nordøst for Jons Ø. En sumpmejse sås i toppen af en tidsel sydvest for Museet. Et plask lød fra Goddiks Sø. En fjordterne viste sig tomnæbet i luften efter nedslaget. Den prøvede igen - uden held. Et kig gennem kikkerten mod Goddiks Sø. En rørspurv stod i toppen af en tagrørsplante. Insekter stak ud på begge sider af næbet. Sangen var overstået for i år, men fodringen af ungerne var stadig i gang. Rørspurven sad længe spejdende i toppen af tagrøret, ventende på, at jeg passerede.
 
Vejen mellem Skoven og Udsigten. Sang fra en ringdue og den dejlige kvidren fra forbiflyvende landsvaler. En fiskehejre sås i kanten af rørskoven nordøst for Jons Ø.
 
Udsigten. To rønnebærtræer stod med røde bær. Rønnebærrene på det ene træ i hegnet var modne. En solsort forlod straks træet ved min ankomst. En gærdesmutte sang højt. Reservatet lå badet i sollyset. En flot admiral sommerfugl flaksede forbi langs hegnet. I hegnet mod vest var der stor småfugleaktivitet. Munk, løvsangere og tornsangere sås i solsiden af hegnet. Munkens og tornsangerens sang var ikke hørt i et stykke tid. Sangen fra disse fugle var ganske givet slut for i år. En stormmåge sås i luften over reservatet. En sjagger forlod et piletræ mod vest. En dagpåfugleøje sås lavt over græsset mod vest.
 
Langsiden. Unge blåmejser fouragerede i tagrørene ved Snævret. En fjordterne fløj ind over reservatet fra nord forfulgt af en ung stormmåge. Mågen angreb flere gange ternen, i hvis næb en lille fisk sad på tværs. Mågen måtte opgive sit forsøg på at få ternen til at slippe fisken. Ternen var for hurtig for stormmågen. Kragefugle - alliker, råger og en gråkrage sås på grene af grantræer mod sydvest. Også disse sad i solsiden. En musvåge var i medvind, da den svævede ind over reservatet fra sydvest. Femten mursejlere, i fuld fart som altid, sås over gården mod nordvest.
 
Stenbunken. En glinsende snog lå sammenrullet under en bynke på østsiden af stenbunken. Cirka en halv meter derfra lå to andre snoge "viklet ind" i hinanden. Først så det ud til, at der var én, men ved nærmere eftersyn kunne to ses. De gule pletter bag hovedet afgjorde sagen. Et meget flot syn, hvis man ikke har krybdyrfobi. Og nu et skrig fra åen. En isfugl. Fuglen blev dog ikke set. En rørhøg sås i luften mod nordvest. En gulspurv landede i toppen af en pil i reservatet. Andemaden lå nogle steder tæt på åens overflade.
 
Smutvejens nordlige ende. En stillits overfløj reservatet fra nord. En rørsanger sang i rørskoven på den sydlige side af dæmningen.
 
Næsset. Øst herfor en mindre "sky" af stære i luften fra nord mod syd. En ung rørhøg sås og hørtes i luften syd for Museet. Flyvefisk, eller i hvert fald fisk i spring over vandet sås ved kanten af Goddiks Sø mod nord.
 
Knækket. Et overraskende møde (for begge parter) med en knopsvanefamilie i åen. To voksne og to unge. Alt forløb dog på en fredsommelig måde. Svanerne standsede straks deres svømmetur mod vest. Familien var i syv sind om det farlige i situationen. Afstanden var bare tre meter mellem dem og undertegnede. De voksne valgte turen forbi mig og de unge fulgte tøvende efter. End ikke hannen viste tegn på aggressivitet, hvilket var udsædvanligt ungerne taget i betragtning. Og så kom den - isfuglen. Ved et tilfældigt kig bagud mod nordvest sås en hurtig fugl et par meter over nabomarken parallelt med åen. En tavs isfugl - i dette tilfælde - da den passerede forbi.
En smuk melodisk sang hørtes fra en løvsanger mod sydøst.
 
Indgangen. Hér den korte sang fra en jernspurv i Pilesumpen, som blev afslutningen på en rigtig god rundtur i et smukt sommervejr.
 
I alt blev 33 forskellige fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Fredag den 4. august.
 
En kort rundtur en halv time før solnedgang.
 
Bugten. To isfugle lettede samtidigt fra grene på et væltet grantræ, liggende i vandet tæt ved søbrinken. Begge fløj side om side lavt over vandet i nordlig retning. Et rigtigt flot syn med deres metalskinnende blågrønne overside mod den mørke vandoverflade.
 
Lørdag den 5. august.
 
Den lange tur rundt i reservatet - i sol men med en vindhastighed på cirka 45 km/t dvs. hård vind.
 
Fra turen kan følgende nævnes:
 
Museet. På nordsiden af huset, neden for bakken - hér skrig fra en isfugl ved kanten af rørskoven. Isfuglen sås herefter flyve på tværs af Goddiks Sø og lande på en udgået gren en meter over vandet ved kanten af søen. Fuglen sad dér i nogle minutter, hvorefter den forlod grenen og fløj mod nordvest.
 
Revlen i området helt mod vest. Jeg så den, før den så mig - sølvhejren, hvorfor jeg havde god tid til at betragte hejren fra mit ståsted bag ved høje planter. Fuglen stod i kanten af søen klar til fangst. Efter cirka fem minutter besluttede jeg mig for at vende om og gå tilbage, for ikke at forstyrre hejren. Jeg bevægede mig lidt, men nok til at sølvhejren så dette, strakte hals og lettede fra sin fiskeplads. En rigtig god oplevelse at se denne flotte fugl på ganske kort afstand.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk