Fiskeørn - Rørdrum - Grå Fluesnapper

2017-08-17 17:39
 
 
Onsdag den 16. august 2017.
 
Sol op klokken 05.49. Ned klokken 20.44. Dagen var aftaget med 2 timer og 27 minutter.
16 gr, C. Luftfugtigheden var 97%, vindstyrken 3 m/s og sigtbarheden var cirka 8 km. Delvist skyet. Vest nordvestlig vind.
 
En formiddagstur. I vejsiden før indgangen - cikorieplanter med de smukke himmelblå blomster. På nabomarken mod nord sås farvestrålende gule solsikker.
 
Indgangen til reservatet - hér et kort ophold. Sumpmejser var aktive i krattet mod syd og fra samme område hørtes bløde fløjt fra dompapper. Sang hørtes fra en ringdue mod nordvest. Græsset var vådt efter nattens regnbyge og nyligt slået. Det kunne ses, at Peter havde været her for et par dage siden med sin traktor og slagleklipper. En gråkrages lyde fra et grantræ i Plantagen.
 
Turen gik mod syd. En stor flagspætte med sin karakteristiske bølgende flugt overfløj Pilesumpen. En vandspidsmus - sort overside og hvid underside - lå død i vejsiden. Dens kropslængde var 84 mm og længden på halen var 49 mm.
 
Ankomst til Goddiks Sø. En frisk vind slog én i møde. Vandoverfladen var bølgende, så langt øjet rakte. Seks landsvaler sås i luften syd for Museet. En løvsangers huitt lyde hørtes mod nordvest. En gærdesmutte hørtes i skovområdet mod øst. En solsorts skræppende lyde i samme område. Også i Skovsumpen hørtes en løvsangers korte lyde.
 
Bugten. En fiskehejre lettede fra vejen og fløj ind over søområdet mod nord. Solen kom til syne for første gang under turen. En råge udstødte sine gaah gaah lyde, da den overfløj det østlige område af reservatet.
 
Museet. Hér det altid flotte udsyn over den østlige del af reservatet og Goddiks Sø. En gråhvid "streg" stod på vejen ved Vigersdal Å. En fiskehejre i oprejst stilling med næbet pegende mod Museet. Hejren lettede straks efter, da den så bevægelse ved Museet. Et kikkertkig til Tårnfalkehøjen - jo, der var liv. En tårnfalks hoved kunne lige akkurat anes i redekassen på masten. Solen var forsvundet bag skyer. Fuglesangen var stort set overstået for i år - der var stille i naturen. Kun ringduen var undtagelsen, der bekræftede reglen. En musvåge svævede stille forbi Museet på sydsiden i lav højde. En skrattende lyd hørtes fra en husskade mod nord.
 
Vejen fra Skoven til Udsigten. Solen kastede igen lys over reservatet. Musvitter var aktive i de store kirsebærtræer i hegnet mod syd. En fasan hørtes mod nord. Otte stormmåger sås i luftrummet mod vest.
 
Udsigten. Solsorte fouragerede i rønnebærtræerne i hegnet tæt ved Udsigten. Et par dompapper hørtes først og blev herefter set i de samme træer. Mod nord - Vigersted Kirke. Mod nordvest - den højtliggende hvidkalkede gård. En fiskehejre sås i en afslappet stilling på en gren af et grantræ på nabomarken mod nord. Et par grønsiskener overfløj Udsigten og landede i et birketræ nord herfor. Et par stillitser fløj op fra rørskoven. En hybenrose stod med blomster og hyben i hegnet mod vest.
 
Målersvinget. Også her var der landsvaler i luften med kvidrende lyde.
 
Svinget. Otte alliker fløj i retning af gården mod sydøst. Herfra et kig til en gravhøj mod nordvest. Hvor jeg stod kunne den anden gravhøj ikke ses. Tvillingehøjene fra Bronzealderen er placeret på et højt punkt i landskabet, så de kan ses på lang afstand. De to høje er de tilbageværende af i alt fem høje. Tre høje var forsvundet under dyrkning af marken.
Og nu et lidt overraskende syn. På en lille bunke sten ude i søen, hvor strandskaderne ofte var set sommeren over, stod en grønbenet rørhøne. Efter cirka et minut fløj den til kanten af rørskoven mod syd, hvor den hurtigt forsvandt ude af syne. En tornsanger gav lyd (ikke sang) fra sig i visne planter ved Vigersdal Å.
 
Tårnfalkehøjen. Falken havde forladt redekassen og sad nu på en gren af et grantræ i granskoven mod sydvest.
 
Stenbunken. Herfra et kig mod nord. En fiskeørn svævede et par gange over søen på nabomarken, hvorefter fuglen forsvandt ned bag træer mod nord. Nu et kig til bunken af sten. Var der snoge denne formiddag? Jo, en brunlig snog på cirka en halv meters længde lå hen over en ganske stor sten på nordøstsiden af bunken. Stenen var åbenbart så varm efter solens stråler, at snogen fandt behag herpå. På sydøstsiden af stenbunken lå endnu en snog - noget kraftigere og sort var den. Flot så den ud med de gule prikker og den lyse underside, der sås på en del af snogen.
 
Og nu det flotteste syn under turen. Vigersted Kirke i baggrunden - søen på nabogrunden foran, ikke langt fra Vigersdal Å. En fiskehejre på en gren af en busk i kanten af søen. Vest for hejren fem knækkede birketræer. I toppen af det højeste - som en forlængelse af stammen - fiskeørnen fra tidligere. Kun med kikkert var den synlig. Under kigget med kikkerten landede en skovskade i en busk i forgrunden og et øjeblik efter sås en rørhøg svæve forbi i baggrunden, dvs. ude bag ved fiskeørnen. En gråkrage og en ringdue landede efterfølgende i toppen af busken, hvor fiskehejren stod over søvandet. Og derpå endnu et kig til fiskeørnen - et flot, flot syn. Ikke så tit det sker, at ørnen ses siddende i så lang tid. Ti minutter gik, hvorefter fiskeørnen lettede og fløj ind over reservatet. Derpå tilbage over området mod nord og videre mod øst, hvorefter den forsvandt. Fiskeørnen sås igen nogle minutter senere på vej ind over reservatet fra øst, fortsatte mod vest og forsvandt i retning af Haraldsted Sø.
 
Smutvejen (dæmningen) mod nord. En skarv passerede forbi i lav højde over reservatet fra vest mod øst. På den sydlige side af dæmningen i pil og rødel - dér stor aktivitet af småfugle - halemejser, blåmejser, stillitser, løvsangere, skovspurve og tornsangere. I alt atten halemejser - unge og gamle - blev talt, da de fløj til Pileholm vest for Jons Ø. Over øen sås og hørtes kvidrende landsvaler. En isfugl hørtes men blev ikke set.
 
Ikke langt fra Plantagen - i åen - hér to flotte hvide knopsvaner. Deres snadren i vandoverfladen kunne høres på ganske lang afstand. På et tidspunkt passerede de undertegnede i to meters afstand. Det var ganske interessant at se, hvor effektivt spisningen af andemaden foregik. Små sammenhængende "øer" af andemad blev nærmest søbet op fra vandoverfladen.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet. En rigtig god rundtur havde nået sin afslutning - en rundtur, under hvilken 27 forskellige fuglearter blev set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Tirsdag den 15. august.
 
En aftentur - den korte - over dæmningen.
 
Fra denne tur kan nævnes iagttagelsen af en rørdrum i kanten af rørskoven mod sydøst - set fra vejen ved Vigersdal Å øst for Næsset. Rørdrummen sad ikke det "sædvanlige" sted, men længere mod øst ved Kile Ø. Fuglen stod på nedbøjede tagrør. Fuglen vuggede frem og tilbage, som blæsten tog i rørene. På et tidspunkt vendte fuglen ryggen til for at nedbøje flere tagrør. Fuglen gjorde på denne måde sin soveplads for natten større.
 
Søndag den 13. august.
 
En morgentur.
 
Sydvest for Museet - hér en lidt sjælden gæst i reservatet - en grå fluesnapper. Fuglen blev set på en gren af et asketræ. Fuglen foretog flere flyveture for at snappe insekter, hvorefter den vendte tilbage til samme gren. En ganske karakteristisk adfærd for fuglen.
 
Henning Kopp
 
 
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk