Fiskeørn - Isfugl - Rørdrum

2017-08-26 22:52
 
 
Lørdag den 26. august 2017.
 
Sol op klokken 06.06. Ned klokken 20.20. Dagen er aftaget med 3 timer og 9 minutter.
12 gr. C. Luftfugtigheden var 96%, vindstyrken 1 m/s og sigtbarheden cirka 8 km. Vest sydvestlig vind.
 
En dejlig stille augustmorgen. Diset og overskyet.
 
Inden reservatet blev nået, hørtes lyde fra en strandskade i luften over Goddiks Sø, sang fra en ringdue mod vest, en fiskehejres hæse lyde og endelig hørtes en isfugls skrig nord for reservatet.
 
Indgangen til reservatet. Det sædvanlige korte ophold som optakt til rundturen sydover. Hér hørtes løvsangerens korte lyde, blåmejsens dididi lyde, dompappens bløde fløjten, sjaggerens tsja-sja-sjak lyde mod øst og lyde fra en sortmejse i grantræerne på østsiden af Bjergvej. En hyld stod med mange modne klaser af bær og en anden med klaser af grønne bær. Sådan kan det være så forskelligt. Stikmyggene var aggressive denne morgen. Græsset var vådt efter nattens dug. Solen sås som en lysende kugle gennem skydækket.
 
En kort spadseretur til Goddiks Sø. Vandoverfladen var blank - spejlblank med let svævende mosekonebryg over søvandet. Et kikkertkig til tårnfalkekassen mod vest. En tårnfalk sås på kanten af kassen. Vand-mynte planter stod med flotte blomster i kanten af søen.
 
Turen gik videre - Skovsumpen på højre side af vejen og Bugten lige frem mod syd. En gærdesmuttes snurrende triller hørtes fra krattet mod øst. Fuglekongers tsii tsii lyde hørtes fra grantræerne i bugten. En gråand overfløj området. Et par råger sås i luften mod syd. En fiskehejre lettede fra toppen af et cirka femten meter højt udgået grantræ. Det kunne høres på dens lyde, at den ikke var tilfreds med forstyrrelsen. Lyse striber, der kunne minde om nordlys, sås på himlen. Flot så det ud.
 
Museet. Hér op ad bakken til nordsiden af huset til den flotte udsigt over Goddiks Sø. Udsigten kan man aldrig blive træt af. Et kort ophold på bænken foran huset. En skarv fløj lavt ind over søen fra vest, nåede til midten af søen, fløj rundt og landede på vandoverfladen nord for Jons Ø. I samme øjeblik hørtes skrig fra en isfugl i samme område. Skarven havde formentlig forstyrret isfuglen. Isfuglen blev ikke set, hvorfra jeg sad. En flok alliker og råger sås i luften mod vest. Fugle, der ses under hver tur i reservatet. På sydvestsiden af huset stod Gunner Goddiks sommerfuglebusk stadig med flotte klaser af blomster. Vejret var overskyet og det var for tidligt på dagen til at se sommerfugle og insekter i blomsterne. Et kig til området vest for Jons Ø. En fiskehejre sås i toppen af en rødel. Fuglen havde dér et godt overblik over reservatet mod vest.
 
Udsigten. Også hér et kort ophold i fredelige omgivelser. En lidt anderledes udsigt denne morgen. Vigersted Kirke kunne kun lige akkurat ses gennem disen, men kirken og et landskab i dis var sandelig også et flot syn. Solsorte fløj til og fra rønnebærtræerne i hegnet, hvor også dompapper havde taget ophold. En tornsangers tjæk tjæk tjæk lyde hørtes fra rørskoven. En gærdesmuttes lyde hørtes fra den lille skov mod vest. Et par knopsvaner lå på vandet i det vestlige område. Fuglene kunne ses uden kikkert. "Klare" lyde hørtes fra kilden neden for bakken.
 
Smutvejen - ikke langt fra den sydlige ende af dæmningen. Hér var et leben af småfugle i flere piletræer og buske. Munke, løvsangere, blåmejser, solsorte og musvitter.
 
Herefter en god spadseretur til Svinget i det vestligste område. Hér var ikke mange lyde - det var stadig vindstille og vandet var spejlblankt. En fisk slog op hér og dér. Tre kvidrende landsvaler hørtes mod vest. En flok på en snes stillitser overfløj kornmarken mod nord, men det var tidslerne i området ved Vigersdal Å, der tiltrak fuglene. En rørspurv fløj op fra kanten af åen. Arten har "trukket sig tilbage" efter yngletiden og ses kun af og til på rundturene. En isfugl hørtes fra åen, men blev ikke set på grund af høje planter ved kanten af åbrinken. En jernspurv i flugt sås lavt over nabomarken.
 
Tårnfalkehøjen. Jeg nåede forbi masten, da tårnfalken lettede fra redekassen. En anden tårnfalk fløj efterfølgende ud fra en udgået rødel på nordsiden af åen. En ringdue udførte sin parringsflyvning i luften over nabomarken. En stormmåge i luften fra vest og igen hørtes isfuglen - denne gang fra søen på nabomarken nord for Tårnfalkehøjen. En skarv fløj på tværs af vejen i kun fire meters højde. Der var ikke langt mellem den og undertegnede.
 
Stenbunken blev passeret. Snogene sås ikke - det var for køligt og solen var gemt bag ved skyerne. Lidt længere fremme på vejen, hvor en del af søen på nabomarken og kirken i baggrunden, kunne ses - hér et kig til de knækkede birketræer ved kanten af søen. Igen i dag sås, som en forlængelse af den højeste stamme, en flot fiskeørn sidde spejdende over søen og området. Den havde observeret undertegnede at dømme efter dens drejning af hovedet, men blev siddende. Jeg betragtede den et par minutter gennem kikkerten, hvorefter jeg forlod stedet for ikke at forstyrre for meget.
 
Smutvejens nordlige ende ved Vigersdal Å. Hér kom den så - isfuglen - i luften fra nord og ind over stedet, hvor jeg stod. Desværre sås fuglen mere som en mørk silhouet på grund af modlyset end som den farvestrålende fugl, der normalt ses. Isfuglen var hurtigt væk - ind over reservatet. En sumpmejse hørtes mod nord. I samme retning sås halemejser i buske og træer.
 
Indgangen til reservatet blev nået. Igen et kort ophold. Også hér var der livlig aktivitet af småfugle. Fuglekonger i Plantagen, munke, løvsangere, musvitter, blåmejser, skovspurve, tornsangere og dompapper. Et advarselsskrig hørtes efter cirka fem minutter og flere advarende lyde fulgte, hvorefter en spurvehøg tiltrukket af småfuglene strøg igennem området i buskhøjde.
 
En rigtig god rundtur i et stille og behageligt vejr var slut. Luftens temperatur var steget med fire grader siden starten af turen.
I alt blev 31 forskellige fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Under en kort rundtur sidst på dagen sås rørdrum på nedbøjede tagrør i kanten af rørskoven ved Goddiks Sø og en farvestrålende isfugl i flugt nord for Jons Ø.
 
Henning Kopp
 
 
 
 
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk