Pindsvin - Sortkrage - Rørhøg

2017-09-10 21:21
 
 
Lørdag den 9. september 2017.
 
Sol op klokken 06.33. Ned klokken 19.45. Dagen var aftaget med 4 timer og 10 minutter.
14 gr. C. Luftfugtigheden var 95 %, vindstyrken 1 m/s og sigtbarheden cirka 11 km. Vind fra syd. Overskyet og regn før rundturen i reservatet.
 
Undervejs til reservatet ved broen på Bjergvej over Vigersdal Å hørtes lyde fra en tornsanger fra nabomarken mod nord. Åen var med forhøjet vandstand efter de seneste dages regn. Vandoverfladen var grøn af andemad.
 
Indgangen til reservatet. Hér var sumpmejser aktive i deres fødesøgning i tidsler. Fuglekonger hørtes i Plantagen. Overflyvende stillitser. Lyde fra musvitter i Pilesumpen. En gærdesmuttes triller hørtes fra skovområdet ud for Vildnisset. Hyldens grene var nedbøjede af våde klaser af bær. Blå himmel sås mod vest.
Græsset var trimmet i ugens løb af Peters slagleklipper og Steens græsslåmaskine. Rigtigt fint og et stort plus for pindsvinet, jeg mødte efter solnedgang i går aftes. Et kraftigt, flot og sundt pindsvin. Dyret ænsede mig ikke, da det på en halv meters afstand "spænede" forbi mig i halvmørket. Et spændende dyr med de strittende pigge, og føde er der nok af - når der tænkes på det store antal snegle, der altid ses under turen rundt i reservatet.
Pindsvinet går i dvale i oktober - november.
 
Turen gik mod syd. En ringdue sås i luften mod øst. En husskade i flugt over Vildnisset. En gråkrage forlod toppen af det store grantræ mod øst ud for Goddiks Sø. Dompappers bløde fløjtelyde mod syd. Sjaggeres lyde mod sydøst.
 
Goddiks Sø - mellem Pilesumpen og Vildnisset. Hér det første kig til søen under turen. Vandoverfladen var rolig med spejlinger af den blå himmel mod vest. Et skydække bevægede sig ind over reservatet fra syd. To knopsvaner sås og hørtes i luften mod nord. En tårnfalk sad på kanten af falkekassen ved Tårnfalkehøjen mod vest. En fisk slog ringe i vandet.
 
Turen til bugten var med plaskelyde fra støvlerne på undertegnede - det var vådt - meget vådt. To bogfinker stod i toppen af et par cirka seksten meter høje grantræer. Også i Bugten var der mange fuglelyde. Lydene kom fra dompapper, bogfinker, musvitter, fuglekonger, stillitser, solsorte, løvsangere og en gærdesmutte. Femten stillitser fløj op fra træer i Skovsumpen. Lidt efter en kort sang fra en jernspurv. To grågæs sås højt til vejrs mod nordvest. En fiskehejre blev forstyrret og lettede fra taget af isfuglekassen i Skovsumpen. Solen brød kortvarigt igennem skydækket under turen langs hegnet mod vest. Det gav turen et mærkbart humørløft hos fuglene og undertegnede. Endnu flere lyde hørtes fra forskellige retninger.
 
Museet. Hér op ad bakken til nordsiden af huset. En spurvehøg blev jagtet af tre gråkrager nord for Vigersdal Å. En enlig grågås forlod hurtigt vandet øst for Jons Ø, da den så bevægelse ved huset. Alliker og råger sås i luften mod vest. Syv gråænder sås i luften mod øst. Flokken slog en bue ind over reservatet og returnerede i retningen den kom fra. En tårnfalks ki-ki-ki-ki lyde hørtes i nordvestlig retning. En hvid vipstjert overfløj Goddiks Sø fra vest. På sydsiden af Museet hér musvitter i hidsigt humør. En fasan hørtes mod syd.
 
Vejen til Udsigten. Judasører sås på stammen af en hyld og sumpmejser sås i krattet tæt derved. Et par munke søgte i skjul i en anden hyld lidt derfra - en hyld med masser af modne bær.
 
Udsigten. Et rønnebærtræ i hegnet var stort set ribbet for bær. Mørke og kraftige skyer sås nu mod øst. Det kunne give regn om kort tid. Vigersted Kirke mod nord. Den højtliggende gård med bindingsværk mod nordvest. Kilden neden for bakken hørtes tydeligt denne morgen. En skarv sås i luften mod vest. Lyde fra en løvsanger i et buskområde midt i rørskoven mod nordøst. En sortkrage overfløj Udsigten i ganske lav højde.
 
Husvejen - også hér var der god aktivitet af småfugle - musvitter, dompapper, solsorte, løvsangere og munke.
 
Smutvejens sydlige ende - hér en ganske lille "sort sol" i hurtig bevægelse fra syd mod nord. En stæreflok på syv overfløj reservatet.
 
Halvvejs mod Svinget. En fiskehejre stod på stenbunken ude i vandet i den vestligste del af reservatet. Den havde set mine bevægelser gennem tagrørene, hvorfor den hurtigt fløj op. Et par rådyr sås på nabomarken mod vest. Fra Svinget et kig til falkekassen ved Tårnfalkehøjen. Et par alliker havde indtaget kassen for en stund. Landsvaler sås i luften syd for gården mod nordvest. En rørspurv viste sig i en pilebusk på kanten af søen mod nord. En guldsmed stod stille i luften over åen - klar til angreb på et mindre insekt.
 
Ved åen og ud for Jons Ø - hér hørlige plask fra en større fisk i søen. Et lovende tegn for Store Fiskedag i reservatet den 24. september. Et medefiskeri med højst to stænger pr. mand. Prisen for deltagelse er kr. 50,00 pr. barn og kr. 100,00 pr. voksen. Husstanden skal være medlem af foreningen for at kunne deltage. Er husstanden ikke medlem kan den blive det ved at indsætte kr. 200,00 på foreningens konto i Sydbank. Reg. nr. 6823. Konto nr. 1022168. Tilmelding kan ske til Torben Lønholm på telefon 40912728 eller til undertegnede på telefon 25366603. Alle fisk bliver genudsat efter vejning og måling ved afslutning af arrangementet.
 
Nu atter tilbage ved indgangen til reservatet. Udgangslydene kom fra blåmejse, skovspurv, musvit, bogfinke, rødhals, ringdue, gråkrage og dompap.
Undervejs over parkeringspladsen sås en rørhøg svæve ind over reservatet i lav højde fra øst.
 
I alt blev 31 forskellige fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk