Isfugl - Grønbenet Rørhøne - Rørdrum

2017-09-17 22:17
 
 
Lørdag den 16. september 2017.
 
Sol op klokken 06.46. Ned klokken 19.27. Dagen var aftaget med 4 timer og 41 minutter.
11 gr. C. Luftfugtigheden var 94%, vindstyrken 2 m/s og sigtbarheden cirka 14 km. Syd sydvestlig vind. Delvist overskyet. En flot blå himmel mod øst og gule skyer. Vådt efter gårsdagens regn.
 
Et kort ophold ved indgangen til reservatet.
 
En morgentur med svag vind. Hvad fugle angik - en ganske livlig morgen. Fire grågæs og deres lyde højt til vejrs mod nord og én mod syd. Et par overflyvende alliker over Goddiks Sø. Endnu seks grågæs sås i luften, denne gang mod nordøst. Også disse var højt til vejrs. En gærdesmutte hørtes i Vildnisset og lyde fra en løvsanger i Plantagen. Hyldebuskene bugnede med sorte bær ikke langt fra indgangen.
 
Turen gik som så ofte før mod syd.
 
Pilesumpen blev passeret, herefter et frit udsyn til Goddiks Sø. Den flotte og fine vandmynte stod stadig i blomst i vandkanten. Vanddråberne, der faldt fra buskenes blade, kunne høres i det stille vejr. Sjaggere hørtes mod sydøst og dompapper kunne høres i retning af Bugten. To gærdesmutter syntes at duellere med deres sang. Vandoverfladen var spejlblank med et malerisk billede af skyer, buske, træer og rørskove. En tårnfalk sås på kanten af redekassen mod vest. En overflyvende ringdue, og sang fra en anden af samme art, hørtes mod nordøst. Lyde fra en husskade i retning af Jons Ø.
 
Bugten. En fiskehejre fløj ud fra en gren på et grantræ. Hér lyde fra solsorte og dompapper. En gråkrage sås i toppen af et udgået træ mod sydøst. Et piletræ var flækket under blæsten og regnen. Den væltede del af træet lå nu hen over den første kanal i Skovsumpen. En munk var aktiv i en busk og stikmyggene var stadig blodtørstige. Et rådyr sprang afsted på vejen og forsvandt i buskadset mod vest. Den efterfølgende bjæffen signalerede, at der var fare på færde. Bankelyde hørtes først og derpå synet af en stor flagspætte på en større udgået gren på et grantræ. Af lyden at dømme, ønskede en musvit, at jeg straks fortrak fra området.
 
Småfugle - løvsangere, dompapper og musvitter - var veloplagte i hegnet fra Bugten til Museet.
 
Museet. Hér op ad bakken til nordsiden af huset med den altid smukke udsigt over Goddiks Sø. En sumpmejse hørtes mod nordøst. Tre overflyvende landsvaler. Et skydække lå nu mod øst. Kun markerne og den højtliggende gård mod vest og nordvest lå oplyst af solens stråler. Det varede dog kun kort tid. Herefter var solen helt gemt bag skydækket. Nu lyde fra kanten af rørskoven sydøst for Jons Ø og efterfølgende de samme lyde neden for bakken. Lydene var ikke til at tage fejl af. Isfuglen var i nærheden og ganske rigtigt - et øjeblik efter sås fuglen, med den turkisblå overside, flyve fra kanten af rørskoven på tværs af søen, for derefter at lande på en gren tyve centimeter over vandet. Hér sad den i kort tid, hvorefter den fløj lavt over vandet i østlig retning.
Nedfaldsæblerne på sydsiden af huset lå hen i græsset til rådyr og fugle.
 
Udsigten. Også hér et kort ophold. En løvsanger hørtes fra en hyld i rørskoven. Samme hyld stod med mange bær, men der var noget særligt i toppen af busken - noget hvidt. Ved et nærmere og koncentreret kig viste det sig at være en hvid blomsterskærm - hyldens. En efternøler sad der som et diadem i "håret" på Hyldemor.
Solen brød igen igennem skydækket og oplyste halvdelen af reservatet. En overflyvende hvid vipstjert kom ind over området fra nordøst. En sumpmejse undersøgte barken på en næsten udgået hyld i kanten af Husvejen.
 
Målersvinget - ved sydenden af Smutvejen over dæmningen. Hér endnu et kort ophold for at nyde stemningen i naturen - lydene, lugtene og sollyset over området. Ringduer, alliker og råger sås mellem hverandre i en flok i luften mod nord. En rørspurv fløj op fra rørskoven og forsvandt hurtigt igen lidt derfra. Tårnfalken på kanten af redekassen ved Tårnfalkehøjen fulgte min færden.
 
Lågen. Herfra et kig til hættemågekasserne i kanten af rørskoven mod nord. Den forhøjede vandstand, efter den megen nedbør, havde under turen ikke været særlig synlig før nu. Vandoverfladen havde nået bunden på et par af kasserne, hvilket ikke var set i forårs- og sommersæsonen.
 
Vigersdal Å var nået og hér kunne det rigtigt ses - den forhøjede vandstand. Lidt længere fremme ved Sletten var åen løbet over sine bredder. En stæreflok sås i luften mod nordvest.
 
Tårnfalkehøjen. Hér et kig til søen på nabomarken mod nord. Midt i andemaden sås en grønbenet rørhøne. Som altid i vort område - lidt sky. Fuglen fortrak hurtigt ind mellem tagrørene. Et par overflyvende grønsiskener. Ræven var vendt tilbage at dømme ud fra et nygravet hul og en gang i skrænten på nordsiden af højen. Umiddelbart et atypisk ovalt hul for indgangen til en rævegrav. Den ret løse jord kunne være årsagen hertil. Spor efter dyrets poter sås i den udgravede jord. En flok halemejser var på tur i rødeltræerne på kanten af åen. Fjorten bysvaler overfløj Tårnfalkehøjen. Det varer ikke længe, før både land- og bysvaler drager mod syd. Lyde fra en skovskade mod nord. En smuk hvid snerleblomst sås med stammen af en rødel som baggrund. Tre grågæs i luften fra vest. Lyde fra en rørsanger i rørskoven.
 
Smutvejens nordlige ende. Hér vrede lyde fra en musvit. Måske den samme fugl, som jeg var stødt på nogle gange om aftenen efter solnedgang. Der var tilsyneladende boligmangel i det lille skovområde. En musvit var flere gange blevet forstyrret og var fløjet ud fra sit overnatningssted på det opsatte insekthotel med åben forside.
 
Vejen mellem Næsset og Knækket. Også hér var åen gået over sine bredder. Støvler var nu det bedste fodtøj. En overflyvende skarv og en lille flok skovspurve. Det udgåede birketræ i kanten af åen i Knækket havde lidt - ja - et knæk. Træet var, som piletræet tidligere på turen, væltet i blæsten og det våde vejr. Lidt ærgeligt, da gråkrager aften efter aften før solnedgang havde brugt træet som siddetræ. Nu lå de sørgelige rester af træet i åen.
 
Indgangen. En god rundtur var ved at tage sin afslutning. De sidste fuglelyde kom fra stor flagspætte, råge, bogfinke, solsort, musvit, grønirisk, fasan, dompap og gråkrage. De sidste fugle i bevægelse var en flok bysvaler i deres søgen efter insekter i luftrummet over Parkeringspladsen og Bjergvej.
 
I alt blev 33 forskellige fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Observation af rørdrum.
 
Mandag den 11. september.
 
En aften med regn - og efterfølgende opklaring. En kort tur i reservatet efter solnedgang. Ved første frie kig til Goddiks Sø fra vejen ved Vigersdal Å - et kig mod sydøst. En rørdrum stod i en usædvanlig flot pælstilling - som en streg ret op og ned - i rørskoven. Den havde set undertegnede, hvorfor jeg søgte et skjul bag tagrør i kanten af søen. Efter cirka fem minutter slappede fuglen af og trak hals og hoved ned til kroppen. Rørdrummen havde nu indtaget sin sovestilling og var meget svær at se. Jeg forlod stedet efter nogle minutter.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk