Isfugl - Sanglærke - Natugle

2017-10-09 20:33
 
 
Lørdag den 7. oktober 2017.
 
Sol op klokken 07.29. Ned klokken 18.32. Dagen var aftaget med 6 timer og 13 minutter.
Luftfugtigheden var 87%, vindstyrken 4 m/s og sigtbarheden cirka 16 km. Delvist skyet. Et tyndt skydække lå over reservatet og mørke skyer sås mod øst.
 
En morgentur.
 
En blomstrende røllike og en cikorie med få himmelblå blomster stod i vejsiden ikke langt fra reservatet.
 
Indgangen til reservatet. Hér et kort ophold. Seks og tredive grågæs i små flokke overfløj reservatet højt til vejrs fra øst. Deres lyde kunne høres på lang afstand. En skovskade fløj tværs over Pilesumpen. Lyde fra og dernæst synet af en stor flagspætte i toppen af et cirka femten meter højt grantræ i Plantagen. Nu en ravns lyde og derpå synet af den sorte fugl i forbavsende lav højde over indgangen. Kikkert var ganske unødvendig. Flot var den. Herefter synet af flere hundrede ringduer i luftrummet mod nordøst. Nogle minutter senere sås en lille flok grønsiskener overflyve Pilesumpen og Vildnisset. En gråkrage og en husskade sås på grene på hver side af et birketræ i kanten af Goddiks Sø. Som før - lyden og dernæst synet - denne gang af en knopsvane i luften mod nordøst. En jernspurv havde i mellemtiden taget ophold i toppen af et af de høje grantræer i Plantagen.
Overrasket og næsten forpustet over disse mange iagttagelser blev traveturen sat igang mod syd.
 
Der var drev i nogle musvitter i buskene langs vejen til Goddiks Sø. Vandoverfladen midt på søen var som et vaskebrædt denne morgen. En flot hvid knopsvane lyste op på den mørke sø ikke langt fra bredden. Fuglekongers lyde hørtes fra grantræet tæt ved vejen og fink fink lyde fra bogfinker. Knopsvanen foretog nu en løbetur med vingeslag på vandet og strandsede først øst for Jons Ø. Fire grågæs og fire knopsvaner sås i luften mod nordøst, en gammel og tre unge knopsvaner - lys brunlige. En musvåge overfløj søen fra sydøst. Med kikkerten kunne et par alliker ses undersøge tårnfalkekassen mod vest. Dompaplyde fra Vildnisset. Efterårslyde fra en musvit. Efteråret var også til at se. Pilebuskene stod med gule blade langs vejen i Bugten og også løvfaldet fra disse buske kunne ses i græsset langs vejen. Birketræer i Skovsumpen havde tabt bladene.
Det lysnede i vejret. Det var køligt - det føltes som kulden i et køleskab.
 
Bugten. En stillits overfløj området og også hér hørtes og sås grønsiskener. Lyde fra dompapper.
 
Nordsiden af Museet. En skovskade sås flyve over søen mod øst. Et skrig hørtes - isfuglens. Fuglen blev dog ikke set denne gang. Tre knopsvaner overfløj vejen langs Vigersdal Å mod nord. Et kig til knopsvanen på vandet. Knopsvanen reagerede truende med let løftede vinger, men blev liggende på vandet. Den havde tilsyneladende ikke lyst til mødet med de tre, hvilket de opfattede og fortsatte mod øst. Det lysnede endnu mere i vejret. Solens lys var på nippet til at trænge igennem skydækket.Turen blev genoptaget.
 
Vejen mellem Skoven og Udsigten. En gærdesmutte hoppede op og ned på en snerlestængel i rørskoven. Solen sendte nu sine stråler over reservatet. Dompappers lyde fra de høje kirsebærtræer. En solsort fouragerede i græsset på vejen. En sumpmejse hentede et frø i en tidselplante. I hegnet langs vejen var der "gang" i småfuglene - musvitter, gærdesmutter, løvsangere, jernspurve, blåmejser og sumpmejser. En flok på ti stære viste sig i kort tid over Udsigten.
 
Udsigten. Mod nord i en udgået rødel - dér tre skarver. Flot så det ud med kirken i Vigersted i baggrunden. Skyer lukkede nu igen for solens stråler. Og nu overraskende lyde - en kortvarig sang fra en gransanger. Man spidser ører, når man hører dens lyde på denne årstid. Svalerne var ikke længere at se i luften over reservatet.
 
Smutvejen - den sydlige ende af dæmningen. Tjørnebusken ud for Stenbunken ved Vigersdal Å var et hit hos solsortene. Buskens røde bær var modne og eftertragtede. To fasankokke lettede fra området ved busken og fløj mod sydvest. Nu lyde fra en isfugl og derpå synet af den flotte turkisblå fugl over vandet med Tårnfalkehøjen i baggrunden. Sjældent var det at se isfuglen i dette område. Et kig mod øst - dér smalle bælter af lys mellem skyerne. Det var et meget flot syn. En stormmåge i luften mod nord. Lyde fra himlen - sanglærker trak sydpå.
 
Revlen. Herfra et kig til jernrørene, hvor mågekasserne normalt sås. Nu var de taget på land for vinteren.
 
Svinget. Endnu et par sanglærker hørtes og sås højt til vejrs. Deres retning gik mod syd. Et par hvid vipstjerter fløj i samme retning. En skarv lettede fra en rødel ved kanten af åen. Igen lyde fra oven - endnu et par sanglærker fløj syd over.
 
Smutvejens nordlige ende. Hér to smukke stillitser i toppen af et par tidselplanter.
 
Øst for Næsset. Igen - først lyden og dernæst synet - af en kernebider.
 
Nu atter tilbage ved indgangen til reservatet efter en kold men rigtig god rundtur.
De sidste iagttagelser - en overflyvende skarv, en bogfinke i toppen af et grantræ i Plantagen, en overflyvende skovskade, to knopsvaner med sus fra vingerne, grønirisker og skovspurve mod nord.
De sidste lyde kom fra dompapper, knitrende lyde fra en rødhals, lyde fra grønsiskener og musvitter.
 
I alt blev 34 forskellige fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Natugle.
 
Onsdag den 4. oktober ved 19.30-tiden - i måneskin - hørtes natuglens lidt sørgmodige smukke tuden mange gange fra reservatet i retning af Jons Ø. Dens lavmælte rullende tuden hørtes igen dagen efter ved 6-tiden, og dens ki- uik lyde blev hørt fredag aften lidt nord for reservatet.
 
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk