Skarv - Bramgås - Isfugl

2017-10-23 22:24
Søndag den 22. oktober 2017.

Sol op klokken 07.57. Ned klokken 17.55. Dagen var aftaget med 7 timer og 15 minutter.
11 gr. C. Luftfugtigheden var 98%, vindstyrken 3 m/s fra sydøst og sigtbarheden cirka 6 km.

I mørket – klokken 06.30 – hørtes skrig og tuden fra det, der lød som to natugler tæt ved reservatet mod nord.

En morgenstund efter regn om natten. Et skydække var på vej væk og lidt blå himmel sås mod syd.

Også i dag sås få himmelblå cikorieblomster og en røllike i blomst før broen på Bjergvej over Vigersdal Å. "Kan man glæde sig over lidt, har man meget at glæde sig over."

Under det korte ophold ved indgangen til reservatet var der også meget at glæde sig over. For eksempel fink fink lyde fra en bogfinke, en flot sang fra en gærdesmutte i Plantagen, knitrende lyde fra en rødhals samme sted, lyde fra dompapper, seks og tyve grågæs, der fløj ind over reservatet højt til vejrs fra øst i en flot skæv række og en stillits, der overfløj Pilesumpen.
Turen gik mod syd og det var vådt i naturen – meget vådt.

En solsort sås i græsset på vejen under turen til Goddiks Sø og et par gråkrager sås i et poppeltræ mod vest. En stor flagspættes lyde hørtes i retning af Bugten og fine lyde hørtes fra en blåmejse i buskadset. En musvit derimod var morgensur efter dens lyde at dømme. Nu vingeslagslyde fra oven. En skarv passerede forbi i ganske lav højde. En ganske god start på rundturen. Også det kunne jeg glæde mig over.

Goddiks Sø. Vandet var blankt som et spejl med flotte spejlinger af rørskoven, buske og træer. Seks grønsiskener overfløj søen. En fasan hørtes mod nord og to skarver fløj ind fra vest og landede på vandet foran Museet. En råge sås i luften mod nordøst. Lydene og derpå synet af et par ravne i luften mod øst. Et nyt skydække trak ind over reservatet. Det blev mørkt i vejret. En skovskade sås i luften mod vest. Ved hvert skridt hørtes sjasken fra den våde jord. Nu huit lyde fra en løvsanger i Skovsumpen.

Bugten. Et kraftigt plask hørtes fra kanalen med kig til isfuglekassen i dette område – måske en gedde. For undertegnede – den smukke sang fra en rødhals i Skovsumpen. Bladene var faldet fra pil, birk og til dels fra rødeltræerne. Et kig til stærekasserne. Jeg så for mig Ulf, Knud og undertegnede på redekassegruppens arbejdsdag i søndags. Vi havde sat hinanden stævne for at tømme redekasserne for redemateriale efter årets ynglesæson. En og halvtreds kasser blev tømt – enkelte blev genopsat og opbundet på ny. Fire og tyve kasser blev tømt for redemateriale fra i år, fire blev tømt for redemateriale fra 2016 (blev ikke tømt sidste år grundet tegn på overvintrende mus) og resten var brugt som overnatningskasser. Også dette arbejde kan man glæde sig over. Nu et par overflyvende knopsvaner. En stikmyg forsøgte et angreb på undertegnede. Et par rådyr sprang afsted på nabomarken mod vest.

En let regn faldt. Sjaggere sås i luften syd vor Museet. Bænken på nordsiden af Museet er naturligt nok populær for de besøgende i reservatet. Hér kan man sidde og glæde sig over den flotte udsigt og de flotte spejlinger i søens overflade i stille vejr. Tre grågæs overfløj området. En fiskehejre overfløj Jons Ø på en stille og elegant måde. Endnu en fiskehejre fløj lavt over vandet fra øst og frembragte hæse lyde. Asketræerne i Skoven sydvest for Museet var næsten afløvet.

Vejen til Udsigten. Et kig mod nord. En fiskehejre stod afslappet i en duknakket stilling i toppen af en rødel midt i rørskoven. En skarv fløj i det samme meget tæt forbi, bag ved hejren. Lyde fra en rødhals og sang fra en gærdesmutte i hegnet mod syd. En susen, der blev kraftigere og kraftigere kom, fra flere hundrede ringduers vinger, da de ganske lavt overfløj Udsigten. Et par fuglekonger i konstant bevægelse sås i kronen på et træ mod syd. Mod øst – dér flere hundrede grågæs i luften. Seks hætteløse hættemåger sås i luften lavt over rørskoven.

Udsigten. Seks skarver – én med udslåede vinger – sås i en udgået rødel ved Vigersdal Å. En gråkrage havde taget ophold i toppen af samme træ. I luften mod nordvest – dér cirka halvtreds bramgæs. Det lysnede i vejret – blå himmel sås mod sydvest. Også hér kunne man glæde sig - over den smukke udsigt.

Smutvejen. Et kig til tårnfalkekassen mod nordvest. En allike havde indtaget toppen af masten, hvorpå falkekassen hang. Seks sanglærker trak sydpå. Småfuglene tav, da en spurvehøg jog gennem luften lavt over området. En gråand sås i kanten af rørskoven og en skarv med meget lys underside kom svævende ind over reservatet.

Svinget – helt mod vest. Den velkendte lyd fra himlen - en flok på fire og tredive sanglærker fløj mod syd. Endnu en spurvehøg var på jagt. Fuglen overfløj Svinget og landede i et birketræ ved Vigersdal Å, hvilket overraskede en solsort længere nede i træet. Solsorten fik travlt med at komme afsted og larmede, da den forsvandt ind mellem andre træer i området. Det virkede som om, at de to fugle ikke havde set hinanden, før høgen var landet. En tårnfalk sås i et birketræ mod vest med råger og alliker som tilskuere på grene tæt ved falken. Falken forlod efter nogle minutter træet og blev straks forfulgt af de sorte fugle. Endnu en gang lyde fra himlen – tolv sanglærker fløj mod syd. Solen sås kortvarigt igennem skydækket.

Sletten. En rørspurv fløj op fra rørskoven, men forsvandt hurtigt igen mellem tagrørene længere borte. Nu klokkelyde fra kirken i Kværkeby. En tårnfalk sad i toppen af en rødel ud for – ja – Tårnfalkehøjen. En arbejdsgruppe havde sidste arbejdsdag arbejdet med at gøre højens nordlige side mere stejl, i et forsøg på at tiltrække flere digesvaler til næste år, og på samme arbejdsdag var stenbunken blevet luget. Også disse overståede arbejdsopgaver kan man glæde sig over. En tårnfalk strøg forbi, jagtet af to alliker. En gærdesmutte kunne iagttages i ganske lang tid medens den pudsede sin fjerdragt i en pilebusk. Nu gåselyde fra nord. En lang streg sås på himlen mod nord over Vigersted Kirke. Cirka tres bramgæs – som perler på en snor – overfløj lidt senere reservatet. Smukt så det ud.

Vejret var omskifteligt – nu igen overskyet og lidt mørkt i vejret. Fire små flokke af grågæs og en flok skarver på fem fløj ind over reservatet fra vest. Endnu flere flokke grågæs fulgte – en på elleve, en på tre og tyve, en på femten, en på fem og tredive og en på cirka halvfjerds. Det var gåsedag. En overflyvende spurvehøg.

Tæt ved den nordlige del af dæmningen – først lyden og dernæst synet af den turkisblå isfugl. Fuglen fløj langs kanten af rørskoven på den nordlige side af dæmningen og landede derefter på en tagrørs stængel over søvandet. Glæden igen – synet af denne fugl. Isfuglen forlod kort tid efter stænglen og fløj ind over dæmningen og forsvandt bag ved rørskoven mod syd. Igen lyde fra gæs mod nord og der var mange – rigtig mange denne gang. Flere hundrede bramgæs fløj ind over det vestlige område. Flot, flot så det ud. De mange bramgæs blev fulgt af en flok på seks og tredive andre af samme art i kileformation. Meget kan man glæde sig over og hér var der rigtig meget. Der var igen bevægelse i luftrummet over reservatet – fjorten sanglærker overfløj området med retning mod syd.

Næsset. Hér den smukke sang fra et par rødhalse. En skovspurv og en husskade sås i luften mod nord.

Knækket. Fem skarver i luften mod nord og et par knopsvaner – årgang to tusinde og sytten.

Nu tilbage ved indgangen til reservatet. Turen blev afsluttet med lyde og synet af tre stillitser, en spurvehøg, der tog højde over Goddiks Sø, en anden spurvehøg, der blev forfulgt af en gråkrage fra syd mod nord, en overflyvende skarv, en musvåge, der blev forfulgt af et par gråkrager mod nord, seks overflyvende gråænder, to knopsvaner, en overflyvende stor flagspætte og cirka et hundrede bramgæs i luften fra nord mod syd.

Jo – der er meget man kan glæde sig over i Kværkeby Fuglereservat.

I alt blev 34 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.

Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk