Hættemåge - Isfugl - Gråsisken

2017-11-16 22:27
Søndag den 12. november 2017.
 
Sol op klokken 07.40. Ned klokken 16.12. Dagen var aftaget med 8 timer og 44 minutter. 6 gr. C. Luftfugtigheden var 88%, vindstyrken 4 m/s fra en vest sydvestlig retning. Temperaturen føltes som 4 gr. C. Sigtbarheden var cirka 16 km. Letskyet og lavtstående morgensol.
 
Undervejs til reservatet sås tre hættemåger stående på gelænderet på broen på Bjergvej over Vigersdal Å. Hér stod de og stirrede ned på åen i forventning om noget spiseligt, der gled forbi. En form for standjagt, kan man sige, hvor der blev sparet på energien. Således gik det for sig resten af dagen – to, tre, fire eller fem hættemåger på gelænderet og af og til med nedslag på vandet. Man kan så spekulere over, hvorfor de sad på gelænderet mod vest og ikke gelænderet mod øst. Lysforholdene - skygge fra Plantagen - og vindretningen kunne være årsagen. Jeg så efter cikorieplanten og rølliken før broen, men væk var de. Kommunens slåmaskine havde nedlagt det høje græs og det der var tilbage af vilde planter ved vinterens indtog.
 
Indgangen til reservatet. Hér et kort ophold på cirka ti minutter. Hvor meget fugleliv var der denne morgen?
 
I bevægelse var en fiskehejre, der fløj ind over Pilesumpen og Parkeringspladsen, standsede op og nærmest væltede i luften, da den så personen med kikkerten. Et par grågæs i forbavsende lav højde, der fløj ind over reservatet fra øst, en tårnfalk, der fløj forbi mod nord efterfulgt af lyde fra en anden tårnfalk mod vest. Lydene kom fra solsort, grønsisken, musvit, fasan, grågås, gråkrage, fiskehejre, tårnfalk, råge, husskade og kvækerfinke. Jo, der var liv i fuglene – også denne morgen.
 
Solens stråler ramte toppen af træerne i Plantagen. Turen gik som vanligt mod syd. Buskene i Pilesumpen stod nøgne hen - bladene var faldet.
 
Goddiks Sø. Et kig til denne ved første åbning mellem buske og rørskov. Jons Ø, rørskoven syd for og rørskoven nord for øen var oplyst af solens stråler. Smukt så det ud. Et par ringduer og et par hættemåger overfløj søen. Et kig til falkekassen mod vest. Alliker sad på og fløj omkring kassen. En overflyvende knopsvane med piben fra vingerne.
 
Bugten. En fiskehejre lettede fra en gren over vandet tæt ved isfuglekassen. Lidt længere fremme – et skrig fra en isfugl. Fuglen var lettet fra en gren på et grantræ, der lå væltet ud i søen. Flot, flot var den i de turkisblå og grønblå farver mod vandoverfladen – og denne lethed i dens flugt lavt over vandet – betagende.
 
Mod vest. Hér en susen fra vinden i egetræernes blade, der endnu ikke var faldet. Hér var musvitter aktive i buskadset og i rørskoven.
 
Museet. Muldvarpe havde haft travlt med deres underjordiske virksomhed. Friske jordskud sås hér og dér på bakken til nordsiden af huset. Fra den side af huset var der denne morgen en meget smuk udsigt med sollyset som kraften i oplevelsen. Tre hættemåger lå midt på Goddiks Sø. Et langt kikkertkig i nordvestlig retning til nabomarken. Et par knopsvaner fouragerede på søen på denne mark. Den ene svane vendte gumpen lodret i vejret gang efter gang for at nå det spiselige ved bunden af søen. Klokkelyde fra kirken i Vigersted og hanegal fra gården mod sydvest. Alliker sås stadig ved falkekassen mod vest. Sjaggeres lyde fra samme retning.
 
Ved bådepladsen ved skoven – hér et kort ophold i solens lidt varmende stråler. Gæs hørtes i det fjerne mod vest og et minut senere overfløj grågæs reservatet. Først en flok på cirka et hundrede og dernæst en flok på tretten. En grågås brød ud fra flokken og satte kursen i samme retning, som flokken kom fra. Ikke så tit det ses. De to flokke grågæs lagde an til landing i moseområdet mod øst. Dumdristigt, må man sige, når der tænkes på jagttiden. Nu sang fra en rødhals i Skoven. Dejligt at høre nu hvor fuglesangen stort set er ophørt. Rødhalsens sang blev besvaret af en anden rødhals ved Vigersdal Å. Jeg forlod den gode plads i solen og begav mig videre mod Udsigten.
 
Udsigten. Et kig mod nord. Vigersted Kirke lå oplyst af solen. I forgrunden – søen på nabomarken. De to knopsvaner fra tidligere lå på vandet og en fiskehejre stod på grene af en busk over vandet i kanten af søen. Over søen – en afsøgende hættemåge med kig efter noget spiseligt på søens overflade. Tynde skyer gik for solen, hvilket dæmpede lyset over reservatet. Klare – i mere end én forstand – lyde hørtes fra kilden fra den overjordiske kilde neden for bakken. Rørskoven var i vinterfarver – beige til brun. Flokke af grågæs lettede i øst og fløj ind over Pilesumpen og Vildnisset for igen at returnere til moseområdet mod øst. En skarv sås højt til vejrs over søområdet. Lyde fra en bogfinke i skovområdet ud for Skrænten.
 
Målersvinget. Hér kom solens stråler tilbage over området og gav lidt varme. En solsort fløj til tjørnebusken ved Stenbunken. Dér var der stadig bær at hente. Et par gærdesmutter fulgte mig på vej i rørskoven langs vejen til den vestligste del af reservatet. En musvåge blev fulgt på vej væk fra reservatet af en gråkrage mod nord. En gulspurv sås lande i et poppeltræ mod syd. En rødhals i solsiden på en pilebusk i kanten af rørskoven overvågede min færden. En spurvehøg strøg ud fra den lille granskov ikke langt fra Svinget forfulgt af tre alliker. Tre sjaggere overfløj Svinget, og fire og tyve andre sås i luftrummet mod nord.
 
Svinget. Et kig mod øst mod solen. Solens stråler reflekteredes i vandets overflade, hvorfor det kun var muligt at holde opmærksomheden på naturen i kort tid i den retning.
 
Turen på den nordlige side ud for Mågeholme var ligeledes en udfordring med solens blændende lys i øjnene. Et skydække sås mod syd. Et halvt hundrede ringduer lettede fra træer ved åen.
 
Tårnfalkehøjen. Rævens indgang på nordsiden af højen så nybrugt ud. Nu igen klokkelyde – denne gang fra kirken i Kværkeby. Lyde fra en stor flagspætte i et træ mod vest. Lidt længere fremme på den modsatte side af åen – dér musvitter, en sumpmejse, en blåmejse og en gærdesmutte. En jernspurv fløj på tværs af vejen og var hurtig ude af syne. Tre gråsiskener med tydelig rød pandeplet landede i toppen af et birketræ. Fløj herefter til en rødel, hvor de fouragerede. En musvåge spejdede mod jorden fra toppen af et birketræ mod nord.
 
Åvejen. En spurvehøg havde forladt et poppeltræ ved åen og kredsede nu en del gange for at komme op i et højere luftlag. Dens kredsen førte den mod nord, hvor den efterhånden kun sås som en prik på himlen.
 
Kanalen – ved den nordlige ende af Smutvejen. Hér et kig mod syd. En snes grønsiskener lettede fra toppen af en rødel, fløj rundt i luften over træet og landede efterfølgende i samme træ. Nu lyde fra halemejser ikke langt fra Næsset. Et halvt dusin af disse sås på grene af buske på Jons Ø. Stormen ”Ingolf” havde desværre sat sit aftryk på Jons Ø og ved Åvejen. På Jons Ø var et udgået poppeltræ væltet, og ved Åvejen var et grantræ væltet ud i vandet ud for Pestholmen. Trist at se. Træet på Jons Ø havde i år huset flere familier af stære i huller, udhugget af stor flagspætte. Det væltede og udgåede grantræ ved Åvejen kunne nu bruges som siddeplads for isfuglen. ”Der er ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget.” Solen var nu forsvundet bag et skydække. Tre dompapper sås i toppen af et træ på Næsset. Herefter et møde og en god samtale med et par medlemmer af foreningen. Under samtalen landede cirka tredive hættemåger, et par sølvmåger og et par stormmåger på vandet ud for Museet. En fiskehejre sås på en gren af et træ på Jons Ø. Efter mødet med de kyndige ornitologer begav jeg mig mod indgangen til reservatet.
 
Indgangen. En fiskehejre overfløj Vildnisset, en overflyvende knopsvane og tre overflyvende grønsiskener. Lydene kom fra en rødhals mod nord, fra stormmåger over reservatet, fra gråkrager mod nord, fra en gærdesmutte i rørskoven, fra en fasan i majsmarken mod nord, fra en solsort med skræppende lyde ikke langt fra Vildnisset, fra en musvit i Pilesumpen og endelig sang fra en rødhals i en busk tæt ved Parkeringspladsen.
 
En rigtig god rundtur var slut.
 
I alt blev 31 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk