Havørn - Skarv - Spurvehøg

2017-12-04 20:17
Søndag den 3. december 2017.
 
Sol op klokken 08.18 Ned klokken 15.44. Dagen var aftaget med 9 timer og 47 minutter.
3 gr. C. Vindstyrken var 6 m/s. Temperaturen føltes som -1 gr. C. Luftfugtigheden var 98% og sigtbarheden cirka 6 km.
 
Det var mørkt og trist i vejret. Himlen var overskyet med et sammenhængende skydække. Det var vådt efter nattens og morgenens regn. Let støvregn faldt ved starten af denne formiddags rundtur.
 
På et par hundrede meters afstand til reservatet kunne en fiskehejre ses stående på en gren af et grantræ på Plantagens nordlige side. Hér stod den tæt ved Vigersdal Å og kunne overskue området og samtidig se til åen. Gråænder hørtes fra moseområdet mod øst. En husskade hørtes mod nord og en skarv fløj over området nord for reservatet langs med åen. Endnu en skarv fulgte den første.
 
Stadig under spadsereturen til reservatet sås en stor lavtflyvende fugl mod øst med retning mod reservatet. Omkring et halvt minut senere overfløj en ung havørn reservatet i cirka femten meters højde. Et dejligt gensyn med arten – det var efterhånden længe siden, jeg havde set den i området. Fuglen fortsatte sin flugt i retning af Haraldsted Sø. En gærdesmutte hørtes fra marken øst for reservatet og en skarv lå fiskende på åens overflade. En fiskehejre sås i luften mod øst og hættemåger cirkulerede over åen. En gråkrage sad i toppen af et grantræ i Plantagen.
 
En ganske god optakt til turen.
 
Indgangen til reservatet blev nået. Hér et kort ophold før turen gik ”med uret” rundt i området. En råge overfløj Pilesumpen. En rødhals hørtes i buskadset. Et par overflyvende skovspurve og sjaggere hørtes i luften mod øst. En solsort sad stille på en gren af en busk i Pilesumpens indre. Hæse lyde fra en fiskehejre, der nu fløj ind over Goddiks Sø. Lyde fra sump- og blåmejser.
 
Goddiks Sø. Ved første åbning, man møder under turen mod syd – hér et kig mod vest. Vandet var flydende med små bølger. Længere ude var vandet stift. Seks hættemåger stod på isen sydøst for Jons Ø. Musvitter hørtes fra Pilesumpen. Et par husskader overfløj søen og et par alliker overfløj Vildnisset. Vand stod i hjulsporene på vejen, hvilket kunne høres hver gang et skridt blev taget. Seks ringduer fløj ud fra grantræerne i Bugten. Hvide fugle overfløj stedet – otteogfyrre stormmåger havde retning mod syd.
 
Museet blev nået. Op ad bakken til nordsiden af huset med den altid smukke udsigt over området. En skarv i cirka ti meters højde fløj ind over Goddiks Sø. En fasan hørtes mod øst og en grønsisken sås i luften i samme retning.
 
Turen gik videre til bådpladsen vest for Museet. Hér et kikkertkig mod nordvest. I toppen af en udgået rødel nord for og tæt ved Vigersdal Å havde fem skarver taget ophold. En af skarverne havde bredt vingerne ud til tørring. Flot så det ud med den grå himmel som baggrund. Judasører sås på stammen af en hyld. Længere fremme – i hegnet mod syd - lå en gammel hyld, der var væltet under sidste storm. På – eller nu - under stammen lå en redekasse klemt ned mod jorden. En lille ekstra opgave for redekassegruppen at se til. Og nu – endnu en gang – sås en stor fugl i luften mod nord, flyvende fra øst og med retning mod vest. Endnu en ung havørn var undervejs i retning mod Haraldsted Sø.
 
Udsigten. Et kikkertkig mod nord. Otte skarver sås i toppen af rødeltræer på den nordlige side af åen. En tårnfalk sad spejdende i det yderste af de udgåede træer mod øst, med Vigersted Kirke i baggrunden i let dis. En fiskehejre og endnu en skarv overfløj åen. Himlen var stadig overskyet og grå.
 
Husvejen. Vanddråberne hang i hundredvis på grene over vandet og ganske smukt så det ud. En musvåges skrig hørtes mod vest og i samme område befandt mange kragefugle – alliker, råger og gråkrager, sig. Nu – og denne gang fra vest – endnu en stor fugl med langsomme vingeslag – en ung havørn. Ørnen fløj mod øst, nord for reservatet, i ganske pæn højde. En blåmejse hilste mig med ophidsede lyde fra rørskoven under turen til Svinget. Og – igen igen – cirka fem minutter var gået siden den unge havørn, der fløj mod øst, blev set. Endnu en ung havørn kom nu i luften ind fra vest med retning mod øst. Ørnen blev eskorteret af tre råger, som først opgav forfølgelsen da ørnen var et godt stykke uden for reservatets område. Med den korte tid der var gået mellem fuglene og den store afstand den første havørn havde tilbagelagt, var der for undertegnede ingen tvivl om, at der var tale om to unge havørne der fløj ud fra og hjem til Humleore skovene. Det varmede i det kolde vejr at se disse store fugle.
 
Svinget. Et kig mod vest. En fiskehejre stod oprejst ved kanten af åen. Råger, alliker og gråkrager gik fødesøgende på den pløjede mark mod nord. Rundturen gik nu mod øst langs Vigersdal Å. Vandstanden var høj. Muldvarperne havde været aktive under jorden på Sletten. Klokkelyde hørtes fra Kirken I Kværkeby.
 
Tårnfalkehøjen og i denne rævegraven. Friske spor efter kløer sås på den lille bakke med grus foran indgangen til hulen. Mod vest blev en musvåge, fulgt ”til dørs” af en gråkrage og fire råger. Kragefuglene slap først deres forfølgelse da musvågen var på god afstand af reservatet. Tre fiskehejrer sås i luften mod øst og en sølvmåge med langsomme vingeslag overfløj åen fra nord. Først lydene og dernæst synet. Denne gang af et par hundrede grågæs højt til vejrs fra sydvest. Gæssene sås som "bånd" på himlen. Ikke i kileformation denne gang men spredt ud over himlen i flere lige og skæve striber. Flot så det ud da de overfløj området.
En gærdesmutte hørtes i sang mod nordøst og blev straks besvaret af en anden, ligeledes med sang. Dette gentog sig igen og igen. Rigtigt fint at høre på denne årstid.
 
Ud for museet – et kig til Goddiks Sø. En enlig hættemåge stod på isen nordvest for huset. Det varede dog ikke længe før den var omgivet af nitten andre artsfæller. Smukke var de dér på den oversvømmede is i samlet flok.
 
Nu atter tilbage ved indgangen til reservatet. Udgangslydene kom fra bogfinke, sumpmejse, husskade, musvit, solsort, rødhals, grågås, fasan, dompap og grønsisken. To grågæs overfløj området i relativ lav højde og med lyde, der mindede om forår.
 
Den afsluttende oplevelse var, da mange advarselskald fra småfuglene i og nær Pilesumpen, gav melding om, at der var fare på færde. Igen først advarselslydene og dernæst synet af spurvehøgen. Småfuglene tav, da høgen svævede ind over Pilesumpen og videre ud over Goddiks Sø.
 
I alt blev 27 fuglearter hørt eller set under rundturen i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk