Grågås - Gråsisken - Havørn

2017-12-26 19:47
Søndag den 24. december 2017.
 
Sol op klokken 08.40. Ned klokken 15.44. Dagen var tiltaget med 1 minut. Dejligt at tænke på, at det nu går mod lysere tider. 8 gr. C. Vindstyrken var 7 m/s. Temperaturen føltes som 6 gr. C. Luftfugtigheden var 95% og sigtbarheden var cirka 12 km.
 
En formiddagstur. Mørkt i vejret og blæst fra vest. Under turen over broen på Bjergvej over Vigersdal Å lettede, som så mange gange tidligere, en fiskehejre fra kanten af åen. Hejren fløj ind over nabomarken mod nord, cirklede et par gange over marken og landede igen ved åen, da jeg nåede indgangen til reservatet. Ingen tvivl om, at stedet var et godt fiskested for arten. Senere på dagen kunne en fiskehejre og en hættemåge ses stående på jerngelænderet på broen. Begge stirrede ned i vandet, der passerede forbi under dem. I øvrigt er det ganske sjældent at se en fiskehejre stå på gelænderet, men da det var juleaftensdag, var der relativt stille på Bjergvej. Ravnelyde fra luften mod nord sendte mit blik i lydenes retning. To ravne sås i luften med retning mod Humleore skovene. Di-e lyde hørtes fra otte overflyvende grønsiskener. Flere lyde – denne gang fra grågæs mod vest, fra bogfinker i buskadset mod syd og skrig fra en musvåge mod sydøst. Fire og tyve ringduer sås i luften mod syd.
 
Hvor det er muligt at se til Goddiks Sø første gang under turen sydover – hér et kort stop. Vandet var med små bølger. To sølvmåger, syv stormmåger og fire hættemåger lå på vandet ud for Museet. Nær ved Jons Ø, på østsiden af øen, lå endvidere to grågæs på vandet. Det ”smagte” af forår at se grågæssene på vandet og at se og høre andre artsfæller i lav højde over reservatet.
 
Turen gik videre mod syd. Lyde fra dompapper og blåmejser hørtes i skovområdet langs vejen mod øst. En skarv sås i luften mod vest.
 
Bugten. Hér lød fuglekongers si si si lyde fra de cirka femten meter høje grantræer. En sumpmejse hørtes fra buskadset mod øst og en rødhals´ tik tik tik lyde hørtes fra en busk i rørskoven. Mod vest hørtes en solsorts gennemtrængende advarselslyde. En fuglekonge viste sig nu i tre meters højde på en grangren. Fuglen var i konstant bevægelse i dens søgen efter insekter. En gråkrage overvågede reservatet fra toppen af et grantræ mod øst.
 
Vejen langs skellet til nabomarken mod vest. Syv grågæs – nej tre mere fulgte – dukkede op lavt i luften fra øst. Gæssene var meget ”snakkende”, hvilket igen ledte tankerne hen på forår. En musvit fløj på tværs af vejen.
 
Det lysnede lidt i vejret, da Museet blev nået. En sumpmejse, en musvit og en blåmejse var aktive i æbletræet sydøst for huset. Nu, den sædvanlige tur op ad bakken til nordsiden af Museet. Hér det flotte udsyn over området. Et kikkertkig til tårnfalkehøjen. To alliker sås på henholdsvis taget af og i åbningen på tårnfalkekassen på masten. En musvåge svævede i luften mod nord. Et par gråkrager havde set den og sendte deres mishagslyde efter den. Lidt blå himmel viste sig øst for reservatet. Oplivende. Desværre var der udsigt til udbredt regn senere på dagen. En fiskehejre fløj lavt over åen og landede på vejen. En rødhals sås i hegnet mod syd.
 
Bådpladsen vest for Museet – hér et kort stop. Lyde hørtes fra en husskade mod vest. Otte stormmåger fløj ind over reservatet fra syd. Gråkragers lyde i retning af Næsset. Det var igen blevet mørkt i vejret.
 
Fra vejen mod Udsigten – herfra et kig til en ø nord for Pileholme. I toppen af en rødel på øen stod en fiskehejre oprejst med et godt overblik over området. Et meget flot syn – fuglen med de lange ben, den grå overside, hvide hals og hoved og den hængende nakketop. Den mørkegrønne granplantage mod nord som baggrund fik hejren til at fremstå tydeligere. En gråkrage så til fra en gren længere nede på træet.
 
Udsigten. Herfra et kig mod nord – Vigersted Kirke sås i baggrunden. På nabogrunden ved åen – i toppen af et par udgåede rødeltræer – dér fem skarver i et af træerne og en enlig skarv i toppen af et andet træ. Et yndet sted for skarverne. Under en hurtig rundtur torsdag eftermiddag sås en flok på fire og tredive skarver i luften fra øst mod vest.
 
Den sydlige ende af Smutvejen. De seks skarver fra før blev forstyrret af undertegnedes tilsynekomst og lettede fra træerne. En musvåge sås i luften mod nordøst. En gærdesmutte gav mig en kort besked om, at jeg var for tæt på dens enemærker. En stillits med artens karakteristiske lyde overfløj stedet. Lyde fra en fasan mod sydvest.
 
Svinget. Et kig mod vest. Det så ud til regn. Fem hættemåger lå på vandet ved Mågeholme. To var i gang med et formiddagsbad. Lyde fra fuglekonger fra grantræerne tæt ved reservatet mod syd. To knopsvaner dukkede ud af rørskoven og svømmede ud på åbent vand. Hvide og smukke var de i gråvejret. En fiskehejre stod tæt ved åen på marken mod vest.
 
Turen gik nu mod øst parallelt med åen. Et kikkertkig til tårnfalkekassen viste en tårnfalk på kanten af kassen i læ af blæsten. En flok på cirka halvtreds sjaggere overfløj reservatet fra syd. Seks grågæs sås i luften højt til vejrs mod sydøst.
 
Åen blev nået – tårnfalken på kanten af kassen havde mig i ”kikkerten”. Fuglen sad roligt, på trods af den korte afstand mellem os. Og nu – ”sort sol”. En sværm af mindre fugle – flere hundrede – gråsiskener viste det sig at være, da de indtog rødeltræerne ud for Tårnfalkehøjen. Et fantastisk syn at se alle disse livlige fugle på otte til ti meters afstand – og lyden da hele sværmen satte sig i bevægelse. Noget helt særligt og ikke tidligere oplevet af undertegnede i reservatet. Tidligere havde der været tale om fire og op til en snes fugle. Tårnfalken og undertegnede var vidner til noget ud over det sædvanlige. Fuglene var nervøse i deres adfærd. Da en gråkrage efter cirka fem minutters tid kom ind over reservatet fra nord, lettede de straks. En kraftig susen lød, da flokken passerede lavt over hovedet på mig, fløj en runde ved Tårnfalkehøjen og landede atter i træerne for at fouragere. Der kunne ikke være mange frø tilbage i elletræernes kogler efter deres besøg. Flokken gik igen på vingerne, da jeg genoptog min tur mod øst.
 
Regnen startede ved Næsset, hvor et par hættemåger var i badehumør vest for Jons Ø. Et par skarver overfløj reservatet fra øst i strid modvind. Et par musvåger svævede i luften mod nordøst generet af en gråkrage.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet. Et par grønsiskener sås over Pilesumpen. En fiskehejre kæmpede sig op mod vinden mod nord. To husskader var i medvind over Skovsumpen. Et par grågæs var højt til vejrs med deres gak rak rak lyde. Igen – der var noget forårsagtigt over lydene og deres adfærd – eller – det kunne jo være mig, der var galt på den og forsøgte at se foråret før tid var.
 
Som det sidste, set fra P – pladsen, en spurvehøg kom strygende ind over vestsiden af Pilesumpen og landede i toppen af en – ja – rødel. Høgen sad spejdende dér i flere minutter, hvorefter den lettede og fløj videre til toppen af endnu en rødel ved Vildnisset. Igen spejdende efter et bytte. Ingen småfugle sås i nærheden. Fuglen forsvandt mod syd efter nogle minutter.
 
En rigtig god rundtur havde fået sin afslutning.
 
I alt blev 28 forskellige fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Tirsdag den 26. december 2017.
 
En hurtig rundtur midt på eftermiddagen i stormende blæsevejr.
 
Det særlige ved denne tur var iagttagelsen af en gammel havørn i luften nord for reservatet.
 
Godt Nytår!
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk