Stor Skallesluger - Ravn - Gråsisken

2018-01-15 20:09
Søndag den 14. januar 2018.
 
Sol op klokken 08.30. Ned klokken 16.11. Dagen var tiltaget med 34 minutter. 1 gr. C. Vindstyrken var 4 m/s fra sydøst. Temperaturen føltes som -4 gr. C. Luftfugtigheden var 70% og sigtbarheden var cirka 16 km. Overskyet, mørkt og gråt i vejret.
 
En formiddagstur.
 
En kvækerfinke, et par bogfinker og et par skovspurve sås ikke langt fra reservatet mod nord.
 
Ved indgangen – hér det sædvanlige korte stop. Hér var der læ for sydøstenvinden og knapt så koldt. En husskade overfløj Pilesumpen. Ti stormmåger sås i luften mod nordøst. Lyde fra gråænder og fra en blishøne i moseområdet mod øst. Og som altid lyde fra gråkrager – i dag fra øst. De smukke og bløde lyde fra dompapper. En fiskehejre overfløj Vigersdal Å. Hejren ville lande i området ud for Plantagen, men fortrød og fløj i vestlig retning. En bogfinkes lyde i krattet mod sydøst og lyde fra overflyvende grønsiskener.
 
Turen sydover blev sat i gang til lyden fra klokkerne i Kværkeby Kirke. Under turen til Goddiks Sø sås en overflyvende stillits. Lyden fra denne art er ikke til at tage fejl af. Et kort stop ved Goddiks Sø. Fire og halvtreds mågefugle – hætte- og stormmåger – stod på isen ud for Museet. Et kort øjeblik fandt den ramme lugt af ræv vej til næseborene. Jorden var let frosset.
 
Bugten. Hér hørtes vindens susen i de høje grantræer. Vandstanden i søen var forhøjet, hvilket bl.a. sås af, at isfuglekassen nu stod halvt under vand. En meget ophidset musvit gav lyd fra sig, medens et par blåmejser var stille men aktive i hegnet ikke langt fra Museet.
 
Bænken på nordsiden af Museet. Fra dette sted kunne det ses, at søen kun var halvt tiliset. Ud for huset, på isen, stod nu otte og tyve hættemåger og en enkelt stormmåge med front mod øst. Et større område ud for og vest for Jons Ø var isfrit og med små bølger. Et par råger overfløj søen fra syd. En stor skallesluger fløj ind over den østlige del af reservatet i en stor bue og returnerede straks efter til moseområderne mod øst. Seks andre stor skalleslugere blev set overflyve reservatet tidligere på morgenen. En solsort landede i en busk ved åen. Kaprifolien plantet af Gunner Goddik på sydsiden af huset var med tydelige forårstegn – knopper og blade godt på vej i udspring. Tjink tjink lyde fra en musvit på vestsiden af huset.
 
Bådpladsen ud for Rørholmen. Et dusin råger og et par alliker havde taget plads i toppen af et par store poppeltræer i hegnet mod syd. Lyde fra ravne mod vest. Et par ravne havde tidligere på morgenen overfløjet reservatet.
 
Udsigten. Skarverne? Jo, også i dag sad der skarver i de udgåede elletræer ved åen. Fem i ét træ og en enlig i et andet. Blæsende og koldt var der hér på toppen af Udsigten.
 
Smutvejens sydlige ende. Sjaggeres lyde hørtes mod sydvest. Også hér syntes foråret så småt på vej. Et par grågæs hørtes og sås nu mod vest. Jeg stod i dække af et levende hegn, da lydene hørtes. Gæssene tog en rundtur i lav højde i søområdet ud for Skræppeøen, hvorpå de landede på vandet. Desværre førte min tur i den retning med forstyrrelse til følge for gæssene. De lettede med megen larm og fløj lavt ind over nabomarken mod nord. Fjorten ringduer sås i luften i samme retning.
 
Ud for Revlen hørtes fuglekongers si si lyde fra grantræerne på nabogrunden. Den forhøjede vandstand sås både ved vejen før Svinget og i åen.
 
Det havde været koldt under turen indtil Svinget i medvind og delvist i læ. Turen gik herefter mod øst og nu blev det rigtig dejligt koldt i modvinden. Muldvarpeskuddene i græsset på Sletten så lyse og frosne ud med undtagelse af ét, der var nylavet og skudt op gennem den brune muldjord. Et par knopsvaner lå på et oversvømmet område nord for åen. I vejsiden cirka midt for Sletten sås en meget lille flok gråsiskener på tre individer. Fuglene fløj op fra visne planter. Den ene – en han – havde lyserødt bryst og rød pande. Flot var han og flotte var også de to andre med deres røde pandeplet. Fire meter var der til tider mellem dem og undertegnede. De virkede tillidsfulde. Flere gange lettede de med en let kvidren for bare at flyve et par meter, indtil jeg igen var ganske nær. Således gik det for sig til efter Tårnfalkehøjen, hvor de fløj op og landede i en rødel på den modsatte side af åen. En fiskehejre med hæse lyde lettede fra vandområdet ud for Tårnfalkehøjen. En skarv sås i luften mod nord og en musvåge svævede op over bakkekammen i samme retning. Lyde hørtes fra en gærdesmutte i et krat på nabogrunden mod nord. En mindre fugl i toppen af en busk sås som en silhuet mod den grå himmel. Kikkerten i brug. En gulspurv vendt mod øst sad alene i toppen af en hyld. Lidt længere fremme på vejen – hér et kig til kirken i Vigersted. I forgrunden sås – som så mange gange tidligere – en fiskehejre på en gren af en busk i kanten af søen på nabomarken.
 
Nu i læ for vinden ved Smutvejens nordlige ende. Det føltes behageligt efter modvinden fra øst. Ved kanten af søen, ud for Jons Ø, lå vandet med en tynd skorpe af is. Fra kanten af isen et stykke ude hørtes knagende lyde hver gang småbølgerne fra det åbne søområde ramte den tynde is.
 
Indgangen til reservatet. En ophidset stor flagspætte hørtes fra grantræer mod øst. En skarv fløj langs med åen i ganske lav højde. En gråkrage sås på en gren af en rødel. Et par overflyvende stormmåger. Lyde fra en fasan. Lyde fra flotte rødbrystede dompaphanner i Pilesumpen og lyde og synet af sumpmejser i samme område. Nitten gråænder sås under skyerne højt over reservatet. Treogtyve lavtflyvende stillitser, der passerede området mellem Pilesumpen og P-pladsen i østlig retning, afsluttede en god men kold rundtur.
 
Under turen blev 32 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk