Troldand - Rød Glente - Stor Skallesluger

2018-01-28 19:30
Søndag den 28. januar 2018.
 
Sol op klokken 08.10. Ned klokken 16.39. Dagen var tiltaget med 1 time og 20 minutter. 6 gr. C. Vindstyrken var 7 m/s fra en vest sydvestlig retning. Temperaturen føltes som 1 gr. C. Luftfugtigheden var 88% og sigtbarheden cirka 9 km. Overskyet, blæsende og gråt i vejret.
 
En morgentur.
 
Undervejs til reservatets indgang sås en flok halemejser på tur gennem buske og træer i deres søgen efter føde. Desuden sås flere skovspurve og et par kvækerfinker. En hættemåge stod og stirrede ned på overfladen af Vigersdal Å fra jerngelænderet på broen over åen. Tre skarver lettede fra åen mod øst. En fasankok spænede afsted i græsset på vejen langs åen mod vest og en fiskehejre lettede fra brinken af åen. Skrattende lyde hørtes fra en husskade mod nord.
 
Et kort stop ved indgangen til reservatet. Der lød en susen fra vinden i grantræerne i Plantagen. Et par grågæs hørtes og sås i luften mod nordøst. En stor skallesluger fløj i medvind fra vest mod øst. Lidt blå himmel sås mellem skyerne. Endnu seks stor skalleslugere kom strygende fra vest, nord for åen.
 
Turen gik sydover. Musvitter i morgen- og forårshumør hørtes og sås i buskene langs vejen mod syd. En blåmejse var aktiv i en busk i Pilesumpen. Et par solsorte strøg forbi lavt over vejen.
 
Ankomst til Goddiks Sø. Vandet var med bølger som på et vaskebrædt. Den kraftige vind gav tilbagestrøget hår. Fem hættemåger lå på vandet ud for Museet. To grågæs kom i luften ind over reservatet fra vest, fløj i en bue over Jons Ø og satte kursen mod nord. Et par rødhalses tikkende lyde hørtes fra henholdsvis Vildnisset og et krat mod øst. En bogfinkes fink lyde. Jorden var våd og blød.
 
Ud for Skovsumpen kunne solen ses lavt mod sydøst gennem skydækket. Det livede lidt op i gråvejret. Et kig tilbage mod nordøst. Seks bistader stod på nabomarken, i læ af buske og med front mod syd. Fem ringduer fløj ud fra grantræer i Bugten. Vandet i kanalerne var fri for is efter ugens milde vejr. Et par gråænder lettede fra vandet ved isfuglekassen. En stormmåge svævede langsomt ind over Bugten. Der kom larm fra et par grågæs, da de fløj ind over området mod syd. Et par knopsvaner padlede forbi en åbning mellem to øer, ikke langt fra Museet.
 
Ved Museet – hér op ad bakken til nordsiden af huset med den altid flotte udsigt. En mørk brun fugl sås mod nordvest på en gren på et udgået og knækket grantræ i kanten af søen. En musvåge med front mod vinden stod stille og spejdede mod jorden. En skarv fløj forbi i baggrunden, og længere ude bag ved skarven sås to grågæs, der lettede fra søen på nabomarken. En hul lyd hørtes fra vinden i træerne mod nord.
 
Turen gik videre langs hegnet mod syd. En sumpmejse sås og hørtes i en gammel mosbeklædt hyld, og tæt ved sås to smukke stillitser i en busk med deres kvidrende og trillende toner. Et kig mod nord. En lys stor fugl stod på en gren i en poppel. En fiskehejre havde dér et godt udsyn over søen og åen. Tre skarver i luften mod nord fra øst mod vest. Et par gråkrager stod som vagtposter i træer på Jons Ø. Fem grågæs kom ind fra nord lavt over området med ga-gann-gak lyde. Forårsagtigt. En flot bogfinkehan sås i hegnet mod syd.
 
Udsigten. Hér hørtes lyde fra en ringdue i forårsstemning mod nord – hu-huuuu-hu lød det. Sytten grågæs højt til vejrs mod nordøst. En enlig skarv sad i en udgået rødel ved åen. Knopsvanerne fra tidligere lå nu på vandet neden for bakken, på et vandområde omkranset af tagrør. Hér var læ og smult vand. Mågefuglene havde gode betingelser i den kraftige vind. Mange sås svævende i luften så langt øjet rakte. To grågæs lagde an til landing på nabomarken mod vest.
 
Den sydlige ende af Smutvejen. Også en svævende musvåge havde gode betingelser i blæsten mod nord. To og tredive råger sås i luften mod øst. Der var lidt opklaring i vejret over den vestlige del af reservatet. Blå himmel kom til syne mellem skyerne. Nu lyde fra kirkeklokkerne i Kværkeby og lyde fra en gærdesmutte i rørskoven. En fiskehejre i luften mod nord.
 
Undervejs mod Svinget hørtes masser af ”støj” fra ni og tyve overflyvende grågæs. Tre troldænder sås på vandet mellem Revlen og Mågeholme. En hun og to hanner. Sky fugle, der ret hurtigt gik på vingerne. Og nu – en rovfugl i medvind højt til vejrs mod vest. Der var ingen tvivl om arten med det store vingefang og den kløftede hale. Fuglen – rød glente – fortsatte sin kurs mod nordøst, nord om reservatet. Et kig mod nordvest – dér den højtliggende gård med bindingsværk og gravhøjene nordøst for gården. Flot så det ud. Lyde fra fuglekonger i grantræerne på nabomarken mod syd. Knopsvanerne fra tidligere – igen igen. Nu kom de flyvende fra øst og landede på søen ud for Svinget med megen larm fra fødder og vinger i opbremsningen.
 
Vigersdal Å var nået og nu i behagelig med-/sidevind. På pløjemarken mod nord stod fem grågæs spejdende. Jeg var overvåget. Advarselslyde hørtes, men gæssene blev dog stående men klar til at lette. En gråkrage forfulgte en musvåge mod vest. Det var nu tid til pudsning af fjerdragten hos knopsvanerne.
 
Ikke langt fra Tårnfalkehøjen landede fem gråsiskener i en pil, kun fem meter fra undertegnede. Smukke var de - fuglene - med deres afdæmpede lyde. Femten flotte hanner af arten stor skallesluger gik straks på vingerne fra søen tæt på nabomarken. Flot så det ud, da de i samlet flok passerede forbi Tårnfalkehøjen.
 
Tårnfalkehøjen. En tårnfalk fløj ud fra falkekassen ved højen, og tre fiskehejrer lettede fra åen og nabosøen. En musvåge sås i luften mod øst, og et par gråænder fløj op fra søen på nabomarken. Det var gæssenes dag – igen sås en flok på seks i luften fra nord og fem overflyvende fra øst.
 
Lidt længere fremme på Åvejen – hér igen gråsiskener i en pil på brinken af åen. Fire siskener, der havde svært ved at holde balancen på de tynde grene i den stride blæst.
 
Den nordlige del af Smutvejen. Et par stor skalleslugere med deres hurtige vingeslag strøg ind over reservatet fra nord, og fra samme retning hørtes sjaggeres lyde.
 
Hvide gæslinger sås på en pil i kanten af Goddiks Sø.
 
Knækket – med kig til Goddiks Sø. Her et lille drama mellem en hættemåge og en gråkrage. Begge fugle lavt i luften over vandspejlet – gråkragen som forfølger. I næbet på hættemågen dens fangst af en lille sølvglinsende fisk. Gråkragen forfulgte aggressivt hættemågen, som - for at slippe for forfølgeren, slap fisken. Hættemågen vendte tilbage over stedet, hvor fisken var landet, men fortrød og fløj mod vest. Gråkragen landede i en pil i rørskoven med kig til stedet hvor fisken var landet. Endnu en gråkrage kom til. Den første krage tog hurtigt mod til sig og landede halvt i vandet for at snappe fisken. Det lykkedes, og gråkragen fløj bort med sin erobring.
 
Vejret var hele tiden i forandring – nu overskyet og mørkt mod nord og nordvest. I sydøst sås solen sløret gennem et tyndt skydække.
 
Indgangen blev nået. Turen havde taget sin afslutning. En rundtur med imponerende megen aktivitet hos storm- og hættemåger, grågæs og skarver i luftrummet over reservatet og naboområderne.
 
Udgangslydene kom fra dompap, musvit (forårslyde), rødhals, husskade, solsort, grågås, gråkrage - og fra kirkeklokkerne i Kværkeby.
 
I alt blev 29 fuglearter hørt eller set under rundturen i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk