Sortmejse - Kernebider - Sanglærke - Isfugl

2018-02-15 20:02
Onsdag den 14. februar 2018.
 
Sol op klokken 07.36. Ned klokken 17.15. Dagen var tiltaget med 2 timer og 28 minutter. -2 gr. C. Vindstyrken var 1 m/s fra en sydøstlig retning. Temperaturen føltes som -3 gr. C. Luftfugtigheden var 92% og sigtbarheden cirka 8 km.
 
En formiddagstur med sol over reservatet fra en skyfri himmel.
 
Buske, træer og planter var iklædt rimfrost. Flot så det ud. Under gåturen til reservatet sås grønirisker i poppeltræer, rødhals, kvækerfinke og skovspurv lidt nord for reservatet, og under turen fra nord over broen på Bjergvej lettede to og tyve gråænder og seks skarver fra Vigersdal Å på den vestlige side. En fiskehejre lettede fra brinken af åen på samme side.
 
Indgangen til reservatet. Hér et kort stop. En sortmejse stod i toppen af et cirka 15 meter højt grantræ i Plantagen. Fuglen hørtes tydeligt i det stille vejr – igen og igen hørtes dens te-tju te-tju te-tju lyde. En smuk lille fugl og rigtigt dejligt at se arten fra tid til anden i reservatet. To alliker overfløj Pilesumpen fra nord.
 
Turen gik sydover. Lugten af ræv mødte mig under turen til Goddiks Sø. En blåmejse gav lyd fra sig i en busk. Det var et smukt syn ved bredden af søen. Rimen i tagrørene og isen på søens overflade blev forstærket af solens skin over reservatet. To gråkrager, ni sølv- og tre hættemåger stod i en klynge midt på isen, og nord for Jons Ø ved Næsset stod to grågæs på isen. Et kikkertkig til falkekassen på masten mod vest afslørede et par alliker henholdsvis i og på kassen. Musvitters forårslyde hørtes fra buskadset ved Vildnisset.
 
Knasende lyde hørtes ved hvert skridt under turen til Bugten. Hér sås, som så mange gange før, ringduer, som fløj ud fra de høje grantræer. Flere par grågæs sås og hørtes i luften mod syd. Et kig til stærekasserne i Bugten. Der var i dag intet at se, men under en rundtur torsdag i sidste uge var der kig fra kasse nr. 10. En stor flagspætte havde indtaget sit overnatningssted en time før solnedgang. Den fulgte min færden på jorden, men blev siddende i kassen da jeg passerede.
 
Museet. En gærdesmutte hastede forbi over vejen og forsvandt i rørskoven. Fra nordsiden af Museet det gode udsyn over området og oven over alting strålede - en flot blå himmel. En gammel og tre unge sølvmåger stod tilbage på isen ud for huset. Ki ki ki lyde hørtes fra en tårnfalk mod nordvest. Kikkerten blev rettet mod falkekassen mod vest. En tårnfalk stod på toppen af masten. I luften bag ved tårnfalken sås en skarv flyvende parallelt med åen. Et par solsorte og to rådyr tog flugten syd for Museet.
 
Udsigten blev nået. Skarverne? Jo – fem sad i en udgået rødel ved åen – to med udslåede vinger – og en sjette skarv sad alene i toppen af et nabotræ. En større finke fløj på tværs af reservatet fra vest og landede i en rødel på Pileholmen. Det var tydeligt i luften med de karakteristiske hvide vingebånd og det kraftige næb – en kernebider. Igen et kig mod nord. En musvåge lettede fra toppen af et udgået træ ved åen. En fiskehejre sås stående på isen på søen mod nord. To gråænder fløj lavt over reservatet fra vest. En overflyvende stillits. Uglekassen ikke langt fra Udsigten så lidt slidt ud under indflyvningshullet. Der havde været aktivitet ved kassen. Sandsynligvis var det allikers aktivitet - de var tidligere set i uglekassen ved Museet. Vingeslagslyde fra oven. To knopsvaner fløj ind over reservatet fra syd.
 
Husvejen. En musvåge lettede fra et poppeltræ på nabomarken mod sydvest. Også her lugtede det af ræv.
 
Målersvinget. Herfra et smukt syn. På toppen af masten ved Tårnfalkehøjen sad to Tårnfalke vendt med front mod hinanden i solens lys. Der var forår i luften. En allike havde samtidig indtaget kanten af kassen ved åbningen til kassen. På en gren af et birketræ mod nord sad en musvåge med ryggen vendt mod solen og stirrede mod jorden.
 
En enlig overflyvende sjagger sås ved Svinget. Og- igen igen - den ramme lugt af ræv. Fra Svinget et kig mod øst. Det blev et kort kig. Solen var stærk og isens blanke overflade forstærkede sollyset. Åen var nået. Vandet gled stille afsted. Vandstanden var på vej til det normale. En musvåge sås i luften mod nord. Vågen fik kortvarigt følgeskab af et par gråkrager.
 
Græsset på Sletten lå sølvglinsende hen af rimfrost i sollyset set fra vest. Lidt spøjst – et kig lidt senere fra øst mod vest – Sletten var på et øjeblik forvandlet til en grøn slette af solens varme. Rimfrost på den ene side af bladene og smeltet på den anden. Lyde fra vest – en stor skalleslugerhan kom strygende ind over reservatet. Hver gang et flot syn at se denne art. Et øjeblik efter fulgte en skarv med lys bug fra samme verdenshjørne.
 
Tårnfalkehøjen. Igen forår i luften – højt oppe. Først lyden – derefter synet. Tre sanglærker var på vej til det helt rigtige område for opfostring af en ny generation. Kursen gik nordover.
 
Vigersted Kirke mod nord lå badet i sollys – disen var opløst.
 
Smutvejens nordlige ende. Et par gråænder stod på vejen lidt længere mod øst og hér igen lyden af sanglærker højt til vejrs under den blå himmel. Et kig mod nord. En musvåge sad i toppen af en busk ved søen på nabomarken. To gråkrager forsøgte at få den til at lette ved igen og igen at dykke ned mod den fra lidt højere luftlag. Musvågen var sej og blev siddende. Et par grågæs havde slået sig ned på nabomarken mod sydvest for at fouragere.
 
Ved Næsset kom en gærdesmutte tæt på undertegnede med hoppende bevægelser og nu – uden en lyd – sås en isfugl lette fra en lavt hængende poppelgren over åen. Fuglen fløj lavt over åens overflade i østlig retning. Et minut senere vendte den tilbage – opdagede undertegnede og fløj hurtigt mod nordvest ind over nabomarken. Omkring to minutter senere sås endnu en isfugl lavt over vandet fra øst. Fuglen var ganske givet den samme isfugl, der havde taget en rundtur ind over området mod nord og var nu tilbage igen ved poppeltræet. Fuglen forsvandt hurtigt mod øst. Nu advarselslyde – viste det sig – fra to gråkrager mod nord. De advarende lyde smittede hurtigt til småfuglene og et øjeblik efter strøg en spurvehøg ind over Næsset fra nord. Fra en position længere fremme sås en flot bogfinkehan i et poppeltræ mod nord.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet. Turen blev rundet af med endnu en overflyvende sanglærke og en dompap i hver deres luftlag med lærken i det højeste.
 
I alt blev 28 fuglearter denne formiddag hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk