Blå Kærhøg - Hættemåge - Rørdrum

2018-03-08 22:36
Torsdag den 8. marts 2018.
 
Sol ned klokken 18.01. 1 gr. C. Vindstyrken var 1 m/s fra en sydlig retning. Luftfugtigheden var 92% og sigtbarheden cirka 6 km.
 
En rundtur sidst på dagen i tøsne. To til tre centimeter var faldet natten til i dag. Stille vind og tåget.
 
Turen gik mod syd.
 
Efter Bugten – langs med hegnet mod vest – hér på et øjeblik stor opstandelse hos musvitter i buske og træer og hos en flok på en snes stillitser i en rødel i rørskoven. Stillitserne lettede omgående fra elletræet og fløj mod øst. Musvitterne forblev i hegnet. Jeg var uforberedt på postyret og så først rovfuglen, da den passerede lavt hen over egetræernes toppe og over stedet, hvor jeg stod. Rovfuglen kom ind fra vest og strøg efterfølgende ned over rørskoven ved Skovsumpen mod øst, ændrede kurs og fløj i kanten af rørskoven ved Vildnisset og videre over det nordvestlige område af Goddiks Sø, hvorefter den forsvandt ud af kikkertsyne. Der var tale om en meget smuk blå kærhøg – en han – i dens lyse fjerdragt og med sorte vingespidser. En rigtig god oplevelse, hvor der var nogenlunde god tid til at iagttage fuglen nedefra og fra siden.
 
Senere på turen, ud for Tårnfalkehøjen, set fra syd – endnu et lidt overraskende syn. En enlig hættemåge, som kastede sig fra side til side i luften fem til seks meter over den tilfrosne sø og rørskoven i dens jagt på insekter – måske dansemyg – var iført en næsten fuld brun hætte. Et varmende forårstegn efter den barske sibiriske kulde i sidste uge. For undertegnede den første hættemåge med hætte i år.
 
Sidst, men bestemt ikke mindst, den særlige oplevelse øst for Tårnfalkehøjen og set fra vejen ved Vigersdal Å. En let knasende lyd hørtes fra isen i rørskoven tæt ved vejen. Det var hørt før på en anden tur uden nærmere forklaring. Jeg ”frøs” og ventede. Tog herefter et par skridt fremad i forsøget på at øjne dyret. Så skete det – op fra rørskoven lettede en stor fugl – en fiskehejre som så ofte før? Nej, denne gang var det en rørdrum, jeg var kommet for nær – på cirka otte meters afstand. Rørdrummen fløj ind over Snævret, videre mod Krageholm, ændrede sin kurs og fløj mod den rørskovsomkransede sø på nabomarken mod nord. Tårnfalken, der blev siddende på kanten af redekassen på masten ved Tårnfalkehøjen, da jeg passerede højen, havde hele tiden været tilskuer til denne rigtig gode oplevelse.
 
Under turen, der varede en times tid, blev der – tidspunktet på dagen taget i betragtning – set og hørt forbavsende mange fuglearter – i alt 23.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk