Rørdrum

2018-03-18 20:13
Søndag den 18. marts 2018.
 
Sol op klokken 06.17. Ned klokken 18.21. Dagen var tiltaget med 4 timer og 48 minutter.
 
Vindstyrken var 5 m/s fra en øst nordøstlig retning. Fra morgenstunden -3 gr. C. Vinden føltes da som -9 gr. C. Senere på formiddagen var temperaturen steget til +1 gr. C og det føltes nu som -5 gr. C.
 
Luftfugtigheden var 69% og sigtbarheden cirka 16 km.
 
Den korte rundtur midt på formiddagen drejede sig i dag om ophængning af otte ynglekasser, som foreningens kassegruppe havde fremstillet i december måned sidste år.
 
Ulf havde indkaldt kassegruppens medlemmer, hvoraf to desværre ikke var i stand til at deltage. Merete, Ulf og undertegnede mødtes ved Museet, hvor redekasserne var opbevaret. Efter et kort ophold gik turen ”med uret rundt” i reservatet, over dæmningen og videre langs Vigersdal Å – dvs. den korte rundtur.
 
To kasser blev opsat i Skoven, én ved Kanalen, én ikke langt fra Knækket, to i Plantagen, én på den nordvestlige side af Pilesumpen og én på østsiden af Pilesumpen. Med de allerede opsatte redekasser er vi nu ekstra godt ”dækket ind” til den forestående ynglesæson. Vi holder herefter et vågent øje med de ny-opsatte kasser. Kan de tænkes at blive benyttet før de gamle på trods af det lidt sene tidspunkt for ophængningen? Under turen blev to gamle kasser genskabt som yngelkasser – den ene for rødstjert m.fl. manglede låg. Den anden for stær manglede bund.
 
To medlemmer af foreningen – Jørgen Madsen og frue – blev budt på kaffe, da de efter en rundtur i reservatet passerede Museet, hvor vi efter rundturen indtog frokosten. Jørgen sad for den ene bordende med den flotte udsigt til Jons Ø og Næsset. På et tidspunkt under samtalen pegede Jørgen mod et sted mellem Næsset og Kanalen. En beige/brunlig fugl var på vandring på isen i kanten af rørskoven. Kikkerterne blev hurtigt fundet frem og begejstringen var stor. En rørdrum i fuld sollys og med kroppen i vandret stilling vandrede stille afsted på isen. Et par gange indtog rørdrummen i kort tid den såkaldte pælstilling, hvorefter den igen vandrede afsted med kroppen i vandret stilling. Hér var der cirka femten minutter til at nyde synet af denne flotte fugl. Rørdrummen foretog til sidst en vandring fra kanten af rørskoven ud til Pestholmen, hvor den forsvandt ud af syne.
 
Som vi efterfølgende spøgte med – at blive budt på kaffe og rørdrum var noget ud over det sædvanlige.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk