Gransanger - Sangdrossel - Stær

2018-04-14 21:33
Lørdag den 14. april 2018.
 
Sol op klokken 06.08. Ned klokken 20.15. Dagen var tiltaget med 6 timer og 50 minutter.
Temperaturen var 8 gr. C. Vindstyrken 4 m/s fra en østlig retning. Temperaturen føltes som 6 gr. C. Luftfugtigheden var 90% og sigtbarheden ca. 8 km. Overskyet og diset.
 
En morgentur i et lidt trist vejr.
 
Men hvorfor fokusere på det triste vejr, når foråret omsider er her. Under de cirka to hundrede meter til reservatet kunne foråret høres – gransangeren sang igen og igen tjif tjaf tjif tjaf og en rødhals med sin sang af perlende toner. Humøret steg ved at høre disse fugle. En dompap sås i en busk, en fasan gik stille afsted på nabomarken nord for reservatet, og en husskade hørtes i samme retning.
 
Ved indgangen til reservatet var en lugt af våd natur efter en regnbyge, der faldt over natten. Lydene kom fra overflyvende strandskader, gærdesmutte, grågås, hættemåge, musvit, bogfinke og igen sang fra en gransanger. En vibe fløj lavt ind over Plantagen fra syd.
 
Turen gik mod syd.
 
Undervejs, til det første frie kig til Goddiks Sø, sås stormmåger, gråænder og en fiskehejre i luften over søen.
 
Goddiks Sø. Hèr det altid flotte syn over den østlige del af reservatet med træerne på Jons Ø i baggrunden. På hver af de to nærmeste øer havde grågæs samlet til rede, og en gås lå i hver sin. Seks grågæs lå bag ved øerne, og sandsynligvis var det hannen til den ene grågås, der stod overvågende på øen mod syd. Seks andre grågæs lå længere ude på søen. Ved Jons ø sås endnu et par grågæs og en enlig sølvmåge. Mågen virkede meget hvid mod den mørke baggrund. En gråkrage søgte føde på jorden på Jons Ø. Igen hørtes en gransangers gentagne sang, og mod nord ligeledes igen og igen sang fra en sangdrossel. Dejligt således at høre foråret gennem fuglenes sang. Et kikkertkig til Tårnfalkehøjen mod vest. En allike stod på toppen af masten med tårnfalkekassen. Sang fra en ringdue og sang fra en stær nord for Pilesumpen.
 
Der var ikke længere spor efter is i Skovsumpen, og også hér lå et par grågæs på vandet.
 
Bugten. To hættemåger overfløj træerne mod syd. Fire stære sås i en udgået top på et cirka femten meter højt grantræ. Fire meter over jorden på dette og andre grantræer hang deres mulige redekasser. Et par grågæs på nabomarken gav højlydt besked om, at jeg var set. En gærdesmuttes høje sang fra krattet under grantræerne mod sydøst. Et par knopsvaner sås på nabomarken mod syd, en gransanger sang ihærdigt fra en pilebusk i rørskoven, og sang hørtes fra en rødhals. En solsort fløj ind over marken mod vest. En enlig sangsvane overfløj reservatet fra syd. To fiskehejrer lettede fra rørskoven. En gråsisken sås fouragere på en kogle på en rødel i rørskoven. Et kig fra vejen mod vest til toppen af en rødel i kanten af reservatet mod øst. En rede og en gråkrage i denne. En sangdrossels titja-titja-titja og tjutjuhi-tjutjuhi-tjutjuhi hørtes fra samme retning.
 
Museet. En jernspurv sang fra et krat sydøst for huset. Op ad bakken til nordsiden af huset. Havesnegle sås i græsset. Den flotte udsigt til Goddiks Sø. En kølig vind fra øst. Nitten grågæs lå på søens overflade, to knopsvaner i luften mod nord, en opflyvende fiskehejre fra Vigersdal Å og lyde fra en sumpmejse fra en busk i rørskoven. En pil stod med store gulgrønne gæslinger i rørskoven mod øst. Flot var synet.
 
Turen blev genoptaget. Et par blåmejser hang ned fra et birketræs tynde grene syd for huset og sang hørtes fra en rødhals i den lille skov mod sydvest. Fire stære landede i toppen af et asketræ i samme område. Også her var mulige ynglepladser i form af opsatte redekasser på træets stamme.
 
Vejen mod Udsigten. Fire strandskader med høje lyde fløj ind over reservatet ud for Udsigten. En gransanger og en jernspurv hørtes fra et buskområde i rørskoven sydøst for Jons Ø. Nu – først lyden og dernæst synet af en sanglærke i god højde over området og med retning mod øst. To overflyvende gravænder fra vest og en gulspurv, der landede i toppen af et birketræ ved åen.
 
Udsigten. En gærdesmutte smuttede rundt i krattet i naboskellet mod syd. Et kikkertkig til øen ved Indelukket og Gåseholm. På øen ved isfuglekassen lå en grågås på rede, og på øen vest for denne ø lå ligeledes en grågås på rede. To fiskehejrer overfløj rørskoven, og nu var det igen årstid for rørhøge. En hun af arten overfløj reservatet med retning mod øst. Høgen blev sendt på flugt af en sølvmåge. Lyde fra en rørspurv i rørskoven neden for Udsigten.
 
En musvit skældte ud, da jeg passerede de tre mejsekasser i Skoven mod sydvest. To knopsvaner sås i rørskoven ved Rådyrkrattet. En blishøne tog det roligt på det mindre vandspejl midt i krattet.
 
Målersvinget. Elleve grågæs gik på vingerne fra søområdet nord for dæmningen. To alliker sås henholdsvis på taget og i åbningen på tårnfalkekassen. Små kviste stak ud fra kassens åbning. Et kikkertkig til Svinget helt mod vest. To strandskader stod i kanten af søen.
 
Turen gik over dæmningen dvs. den korte tur i reservatet. Endnu et kig til tårnfalkekassen. En allike bragte en kvist til falkekassen. Parret var tilsyneladende fast besluttet på, at det i år skulle være dér deres rede skulle anlægges.
 
Vejret var stadig gråt og diset. I græsset på dæmningen sås havesnegle og en enkelt skovsnegl. Længere fremme på dæmningen – hér et kig til Tveholm. Også i år lå en grågås på rede på øen. Gåsen havde naturligvis set mig. Den lå helt stille med hals og hoved bøjet ned over kanten af reden. Dens ene øje stirrede mod stedet, hvor jeg stod. Den så flot ud med det orangefarvede næb. En rørspurv fløj over rørskoven på sydsiden af dæmningen og landede i toppen af en hyld.
 
Vigersdal Å blev nået. Herfra endnu et kig til tårnfalkekassen ved Tårnfalkehøjen. Allikerne fløj stadig til og fra kassen. En rørdrums pauken hørtes fra moseområdet øst for reservatet. Sang fra en gransanger og en sangdrossel mod nord. Et par stære sås i et poppeltræ mod nordøst, og en skarv lettede fra åen mod øst og fløj lavt over åen i vestlig retning.
 
Knækket. Hér den sidste mulighed for et kig til Goddiks Sø før indgangen til reservatet. De to gæs på rede på de to øer – tidligere nævnt i starten af denne beretning – gjorde sig ”usynlige” i reden. Gæssene trykkede sig i reden med hals og hoved bøjet ned over siden af redekanten. Jeg forlod hurtigt stedet for ikke at forstyrre for meget.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet efter en rigtig god men lidt kold rundtur. De afsluttende fuglelyde kom fra stær, musvit, sangdrossel, grågås, jernspurv, bogfinke, sumpmejse, gransanger, hættemåge, stor flagspætte og musvåge – men nej - det var stæren, der imiterede denne fugl.
 
Som afslutning på turen sås fem vindrosler lande i en rødel i pilesumpen, hvor allerede to stære med knebrende og knitrende lyde sad i toppen.
 
I alt blev 33 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk