Grågås på rede - Dobbeltbekkasin - Rørhøg - Gøg - Nattergal

2018-04-29 20:25
Fredag den 27. april 2018.
 
Sol op klokken 05.36. Ned klokken 20.40. Dagen var tiltaget med 7 timer og 45 minutter.
Temperaturen var 14 gr. C. Vindstyrken 6 m/s fra en sydvestlig retning. Temperaturen føltes som 12 gr. C. Luftfugtigheden var 53% og sigtbarheden ca. 16 km. Delvist overskyet.
 
Til en forandring – en beretning fra en aftentur ved 17.30 tiden.
 
Indgangen til reservatet. Lydene, der mødte én, kom fra stormmåge, grågås, sortmejse (i Plantagen), løvsanger, gransanger, musvit, gråand, fasan, ringdue, solsort og landsvale. De synlige fugle var stormmåge og grågås i luften mod nord, to ringduer i flugt over Plantagen, to musvitter i hurtig flyvning over vejen mod syd og en landsvale i luften over Pilesumpen.
 
Turen gik mod syd. Solen kom til syne mellem skyerne. I buskadset ud for den østlige ende af Goddiks Sø hér en meget aktiv sumpmejse og den smukke sang fra en munk. Et kig til Goddiks Sø. På nærmeste ø mod syd lå en grågås stadig rugende i sin rede, og gasen stod oprejst og meget årvågen på nordenden af øen. En gråand lå hvilende i græsset mellem de to. På øen tæt ved mod nord – også hér lå en grågås stadig rugende i sin rede. Sollyset forsvandt, da et mørkt skydække bevægede sig ind over reservatet. To meget hvide – således virkede det mod den mørke himmel – sølvmåger sås i luften over Jons Ø. Igen og igen hørtes den smukke sang fra flere løvsangere i skovområdet øst for Vildnisset. En gærdesmutte ville tilsyneladende ikke stå tilbage for løvsangerne, hvorfor den lod sine høje snurrende triller lyde fra Skovsumpen. En dejlig lyd hørtes fra to kvidrende landsvaler, da de overfløj Goddiks Sø. En fiskehejre sås stående på en gren over vandet på nordsiden af Jons Ø. To, to og to kom de ind fra nord – grågæssene – med megen larm og landede på vandet bag ved Jons Ø.
 
En gulspurvs sang hørtes fra et grantræ øst for Vildnisset. Et par halemejser sås højt til vejrs i et grantræ ved indgangen til Bugten.
 
Bugten med stærekasserne opsat i de cirka femten meter høje grantræer. En stær fløj mod en af stærekasserne, men fortrød, da den så den iagttagende person. Det varede dog kun cirka et minut, inden den sad i indflyvningshullet til kasse nummer elleve. Hér blev den siddende for at følge min færden forbi grantræerne i vestlig retning.
 
Fra vejen langs naboskellet mod vest – herfra et kikkertkig til en ø i Skovsumpen. På øen i skjul bag tagrør, græs og grene sås endnu en grågås på rede. Hun lå stille – meget stille – i reden med ryggen mod undertegnede. Jeg gik hurtigt videre. Et par stære fløj til en anden stærekasse i Bugten. En bogfinke i en rødel i rørskoven.
 
Bænken på nordsiden af Museet. Herfra det fine overblik over den østlige del af reservatet. Solen ”kom og gik”. En gærdesmutte fløj til en cementskål under udhænget på huset halvanden meter fra mig. Den forsvandt omgående med et lille skræmt skrig, da den så manden på bænken. Højt til vejrs mod nord fløj en skarv i østlig retning. Arten ses ikke så ofte som før, nu hvor foråret omsider er her. Fiskehejren fra tidligere stod nu på vestsiden af Jons Ø. Tre knopsvaner med pibende lyde fra vingerne sås i luften mod nord. Seks grågæs lå på vandet mellem Rørholmen og Jons Ø. Et kikkertkig til Tårnfalkehøjen. En sølvmåge stod på toppen af masten ved siden af højen. Og den dejlige sang fra solsortene – én i toppen af en rødel mod øst, én i toppen af et poppeltræ nord for reservatet og én i et birketræ vest for Rørholmen.
 
Sydvest for Museet i asketræerne med de ophængte stærekasser – dér på en gren højt til vejrs sendte en stær sine knebrende og fløjtende lyde ind over området.
 
Fra vejen mod syd med retning mod Udsigten. Herfra et kig mod nord gennem en kanal i rørskoven. På en ø med isfuglekassen som baggrund lå to grågæs på hver sin rede med cirka fire meters afstand. På den østlige ende af øen stod en meget opmærksom han af arten, som fulgte undertegnedes bevægelser mod sydøst. En gråkrage overskuede området fra et udgået grantræ ved Vigersdal å, og i baggrunden endnu en syngende solsort. En jernspurv fløj fra et birketræ i rørskoven til et majtræ i vejkanten mod syd. Også denne var i forårshumør, og fremførte igen og igen sin sang af fine toner. Lyde fra en stor flagspætte mod nord.
 
Udsigten. Et kig i nordøstlig retning til vandområdet foran øen med de to rugende grågæs. Et par gråstrubet lappedykkere kom til syne på vandspejlet foran øen. Fire landsvaler hørtes først og sås derpå højt til vejrs i en legende adfærd. Dejligt at iagttage disse eminente flyvere.
 
Husvejen. Den kunne man ikke overse – knopsvanen på rede nær ved en pil i rørskoven. Dens hvide fjerdragt sås tydeligt imellem de beige / brune tagrør. En sanglærke sang under himlen et sted mod syd.
 
Den sydlige ende af dæmningen. Herfra et kikkertkig til reservatets vestligste område. En blishøne og tre grågæs lå på vandet, en knopsvane stod på land, og fire grågæs stod mellem planter af rød hestehov på Skræppeøen. Solen sås nu som en lysende kugle gennem skydækket. På vandet på nordsiden af dæmningen – hér en enlig gråstrubet lappedykker. Vi kan håbe på, at magen, som ikke sås denne aften, lå i sin rede et sted i rørskoven.
 
Turen gik over dæmningen – dvs. den korte udgave af en rundtur. En gråkrage sås liggende i sin rede i toppen af en rødel nord for Vigersdal Å. Et par rørspurve sås siddende i tagrør i rørskoven. To overflyvende strandskader med deres klare lyde kybik kybik kybik. En dobbeltbekkasin lettede fra et mindre oversvømmet område på nabomarken. Bekkasinen fløj i en bue ind over reservatet og fløj derpå i nordlig retning. Næsten samtidig hermed sås en rørhøg – en hun – i luften over nabomarken mod nord. Og nu det sædvanlige kikkertkig til Tveholm. Jo, hun lå stadig på reden – grågåshunnen. Hun lå helt stille og fulgte mig med det venstre øje – man kan vel sige, at der var øjenkontakt. Et kig til masten ved Tårnfalkehøjen – en allike stod på toppen af masten. Råger i luften mod vest.
 
En syngende jernspurv stod i toppen af et grantræ på den nordlige ende af dæmningen og herfra et kikkerkig til en ø nordvest for Jons Ø. På øen sås endnu en grågås på rede – den syvende i rækken af rugende grågæs under turen. En gråkrage landede i det samme i et af de høje træer på Jons Ø, og lagde sig til rette i sin rede.
 
Vejen langs Vigersdal Å med retning mod øst. En munk – en han – fløj på tværs af vejen og landede i et buskads på nordsiden af åen. En fiskehejre stod stille på en gren seks meter over vandet ved Jons Ø.
 
Nu tilbage ved indgangen. Der hørtes stadig mange fuglestemmer. Sangen/lydene kom fra musvit, løvsanger, solsort, sjagger, fasan, bogfinke, gransanger, gråand, grønirisk, grågås og munk.
 
Jeg havde under turen spejdet efter rørdrummen men uden held. Nu, under turen ud af reservatet, hørtes fuglens pauken – fire gange kort efter hinanden – fra moseområdet øst for reservatet.
 
I alt blev 29 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Lørdag den 28. april 2018.
 
En god og opmuntrende iagttagelse – et tårnfalkepar havde ved atten tiden indtaget tårnfalkekassen tæt ved Plantagen, hvilket måske var et udslag af, at falkekassen ved tårnfalkehøjen er indtaget af alliker.
 
Søndag den 29. april 2018.
 
Også i dag var der aktivitet i og ved falkekassen ved Plantagen. Ved otte-tiden sad en tårnfalk på kanten af kassen og overskuede området mod nord. Senere – ved femten-tiden – hørtes lyde fra falkekassen. Igen sås en tårnfalk på kanten af kassen. Fuglen sad dér i cirka tyve minutter, hvorefter den fløj i vestlig retning.
 
Dagen var naturligvis med mange fuglelyde men et par skilte sig ud. Et par traner i god højde cirklede længe over moseområdet mod øst. Lydene først og derpå synet af de store fugle. Fuglene tog større og større højder og forsvandt mod syd.
 
Et kvarter senere hørtes gentagne skrig fra oven – over reservatet. Den var svær at få øje på – men en prik på himlen blev synlig.
 
Kikkerten i brug. Lyden var velkendt fra tidligere år. Det var rørhøghannen, der meddelte sig til hunnen – måske hunnen, der blev set under rundturen fredag den 27. april.
 
Mandag den 30. april 2018.
 
Dette blev dagen, hvor både gøgen og nattergalen hørtes for første gang i år. Gøgen hørtes om morgenen ved otte tiden og - pudsigt nok - nattergalen om aftenen ved otte tiden. Gøgen fra området ved Jons Ø og nattergalen fra Pilesumpen.
 
Klokken en og tyve femten hørtes ganske kraftig sang fra nattergalen i det stille og våde vejr og på samme tidspunkt overfløj en skovsneppe Pilesumpen og Indgangen med dens knurren og pisten.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk