Nattergal - Gøg - Rørsanger - Mursejler - Gærdesmutte

2018-05-13 19:51
Søndag den 13. maj 2018.
 
Sol op klokken 05.03. Ned klokken 21.11. Dagen var tiltaget med 8 timer og 48 minutter. Temperaturen var 9 gr. C. Vindstyrken 2 m/s fra en østlig retning. Temperaturen føltes som 8 gr. C. Luftfugtigheden var 96%. Tåget og overskyet.
 
En morgentur.
 
Indgangen til reservatet. Mælkebøtterne stod med lukkede blomster i det våde græs. Sangen og lydene, der mødte én, kom fra munk, tornsanger, gøg, musvit, ringdue, havesanger, løvsanger, grågås og sortmejse.
 
Turen var hermed sat godt i gang – en tur, der gik sydover.
 
På nabomarken mod nord sås en husskade og en fasan fouragere. En stormmåge og en gråkrage overfløj indgangen. De var lidt svære at se i tågen.
 
Goddiks Sø. Øst for søen hørtes en gransangers tjif tjaf lyde igen og igen. Nu et kig i vestlig retning til de to øer i søen. Fire gråandrikker lå på vandet syd for den ene ø og to grågæs lå nord for den anden. Grågæssene udstødte med det samme korte lyde og gjorde på denne måde opmærksom på ”faren” på land. Vandoverfladen sås med bløde, flade bølger. Et kig til Jons Ø. På grund af tågen var det ikke muligt at se detaljer på øens overflade. En nattergals flotte sang mod nordvest. Sang hørtes fra en rørsanger i tagrør mod nord, og sang fra en anden i rørskoven mod syd.
 
Velkendte lyde fra et par halemejser i Vildnisset, og også hér hørtes sang fra en munk. Gøgens lyde mod nord. Tjik it lyde sendte mit blik mod himlen - en stor og kraftig finke overfløj Skovsumpen – det var kernebideren i flugt mod øst. I lav højde før Bugten overfløj et par munke vejen.
 
Bugten. Fuglekonger hørtes i de femten til seksten meter høje grantræer. Gøgens lyde var nu meget tydelige i kanten af reservatet mod nord. En gærdesmutte satte i høj sang i buskadset under de høje grantræer. Endnu en munk fløj forbi – sort i toppen – hannen. En overflyvende fiskehejre fra syd. Kvidrende lyde hørtes fra en tornsanger i en kort sangflugt. Nu lyde fra stære ved de opsatte redekasser for arten. En stær forsvandt ind i kasse nr. 10. Fuglen forlod kassen efter cirka et halvt minut. En sumpmejses lyde, sådan lød det, kom fra en musvit – arten med de mange forskellige lyde.
 
Jeg havde passeret øen, hvor en grågås tidligere havde ligget på rede, da jeg kom i tanker om at rette kikkerten i redens retning. Rugningen var nok overstået – men nej, gåsen lå stille i reden – meget svær at se for tagrør, græs og små grene – stadig rugende.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Herfra det et hundrede og firs graders kig over den østlige del af reservatet. En rørspurv sang fra rørskoven vest for huset. En gøg hørtes mod nord. Syv gråænder – alle hanner – lå nord for Jons Ø. En solsort forlod toppen af en rødel nordøst for huset. En gærdesmutte fløj mod tagudhænget på nordsiden af huset, men fortrød, da den så undertegnede. To gøge med lyde, der meget fint lyder som det engelske ord for gøg – cuckoo, fløj tæt forbi vestsiden af huset. Trommelyde på en hul gren hørtes fra en stor flagspætte et sted mod øst.
 
En havesanger sang lystigt i skoven vest for huset. Fra vejen langs hegnet mod syd med retning mod Udsigten – herfra et kig i nordvestlig retning mellem Rørholmen og Pileholmen til en ø foran isfuglekassen. Også dér lå en grågås stadig rugende i sin rede. En blishøne stod på kanten af øen, fem gråænder lå på vandet foran øen, en gråkrage stod på en gren af et udgået træ i baggrunden, og en solsort stod syngende i toppen af samme træ. Samlet - et rigtigt flot syn. Igen gøgens lyde, denne gang fra Jons Ø. En nattergal hørtes mod nord.
 
Udsigten. Hér mærkedes en kølig – nærmest kold – vind. Langtrukne skrig hørtes fra rørskoven – de kom fra den gråstrubede lappedykker. Solen sås svagt gennem skydækket, og tågen var efterhånden lettet. Vigersted Kirke sås dog stadig i svag tåge mod nord. En sølvmåge sås i luften i samme retning. En skovspurv gav lyde fra sig på en gren af en hvidtjørn i naboskellet mod syd. Den rugende knopsvane lå stadig i sin rede i rørskoven neden for bakken mod nordvest. Dens mage lå på vandet tæt derved. Et grågåsepar løb hurtigt på nabomarken mod vest i retning af søen, og to unger gjorde et ihærdigt forsøg på at holde trit med forældreparret.
 
Målersvinget. Hér et kig mod nordvest. En råge overfløj Tårnfalkehøjen. Seks digesvaler kredsede igen og igen omkring højen. Spændende bliver det at se, om de i år vil lave deres gange og redepladser i højens skrænt. Et par landsvaler passerede i det samme forbi i kikkertens synsfelt. En nattergals sang hørtes mod nord, og en nattergal hørtes fra skovområdet ikke langt fra Udsigten. På vandet, på nordsiden af dæmningen, lå også i dag et par gråstrubet lappedykker.
 
Turen gik over dæmningen – den korte tur. En gøg sås sidde i toppen af et træ på nabomarken mod nord, og sang – rigtig meget sang – hørtes fra rørsangere i rørskoven. Der var territorier at hævde. To viber overfløj reservatet fra nord. En stær i hurtig og retlinet flugt fløj målrettet mod stærekasserne i det sydøstlige område. En grågåsefamilie – to forældre og seks unger – ”sneg” sig afsted i vandkanten af rørskoven. En rød glente sås højt til vejrs mod øst, og en tårnfalk fløj ind over reservatet fra vest i retning af tårnfalkekassen mod sydøst.
 
Den nordlige ende af dæmningen – ved Vigersdal å. Igen hørtes gøgens lyde og nattergalens sang mod nord. En digesvale passerede lavt i luften over åen. Solen sendte nu sine stråler ned over området. Det varmede en smule. En stormmåge sås i luften over området med hættemågekasserne mod vest. En blåmejse i en busk ved åen.
 
Turen gik nu mod øst i en kølig modvind. En rovfugl dukkede op i luften mod nordvest, fløj ind over åen, returnerede til området mod nord og landede på jorden mellem tagrør. Det var en rørhøg – hannen.
 
Næsset. En musvit ved redekasse nr. 65 bad mig om hurtigt at passere stedet. Sådan kunne det opfattes på dens snerrende lyde. Der var sikkert unger i kassen. En enlig grågås lå på Goddiks Sø mod øst – måske magen til hunnen på rede i den retning.
 
Knækket og sidste mulighed for et kig til søen før indgangen til reservatet. En blishøne svømmede ud fra en af øerne med et tagrør i næbet.
 
Turens afsluttende fuglelyde ved indgangen til reservatet kom fra løvsanger, tornsanger, ringdue, rørsanger, munk, musvit, fasan, gærdesanger, gøg, havesanger og nattergal. Havesangeren, som ikke er helt let at få øje på, sås syngende på en gren af et birketræ sydvest for indgangen.
 
En rigtig god rundtur havde taget sin afslutning – en rundtur med masser af fuglesang- til tider overvældende - og hvor 39 arter blev hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Midt på eftermiddagen blev to mursejlere iagttaget højt på himlen over reservatet i høj fart. Vindstyrken var 7 m/s og næsten skyfrit. For undertegnede den første iagttagelse af arten i år.
 
-----------------------
 
Det skete den 27. april, ligeså under en rundtur om aftenen Kristi himmelfartsdag den 10. maj og igen i dag under rundturen. En gærdesmutte havde hver gang forsøgt at nå frem til en cementskål under tagudhænget på huset, men blev forstyrret af undertegnede. Et nærmere kig til cementskålen gav forklaringen. Gærdesmutten havde valgt at bygge en af sine reder i selve skålen, som det ses af hosstående billede.
 
Henning Kopp
 
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk