Kernebider - Blåmejse - Knopsvane

2018-06-03 23:51
Lørdag den 2. juni 2018.
 
Sol op klokken 04.35. Ned klokken 21.43. Dagen var tiltaget med 9 timer og 47 minutter. Temperaturen var 22 gr. C, vindstyrken 1 m/s fra en øst sydøstlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 56%.
 
En formiddagstur i et super flot solskinsvejr.
 
Indgangen til reservatet. Tsick, tsick lød det fra toppen af et grantræ i Plantagen, hvorefter fuglen lettede og fløj til en udgået top af en rødel i Pilesumpen. Hér sad allerede en artsfælle – og arten var kernebider – eller på svensk stenknäck. Begge befandt sig tilsyneladende godt, idet de efter nogle minutter satte gang i en pudsning af fjerdragterne. Efter cirka fem minutter lettede kernebiderne og fløj mod nord. En tornsanger ledte efter føde i lavt hængende grene på grantræet ved Vigersdal Å. En sjagger overfløj pladsen ved indgangen og fløj mod syd. En stor flagspætte landede i et træ i Plantagen, og en gulspurv overfløj Pilesumpen. Græsset var vådt efter nattens fald af dug.
 
Lydene, der hørtes ved ankomsten til reservatet, kom fra solsort, tornsanger, løvsanger, munk, jernspurv, munk, sjagger, stor flagspætte, kernebider, fasan og stær.
 
Turen gik mod syd.
 
Goddiks Sø blev nået. Vandet var blankt som et spejl. På den nye tømmerflåde stod en fiskehejre med vingerne slået lidt ud – lidt som man ofte ser, når en skarv tørrer vinger. Efter en stund klappede den vingerne ind til kroppen, stod på ét ben, lukkede næbet op og kløede herefter den ene side af hovedet med det løftede ben – med andre ord- den slappede af. Det var et flot syn – fiskehejren stående dér i solen på tømmerflåden. En ravn hørtes mod syd. En grågås lå på vandet foran Jons Ø. En musvit var ikke tilfreds med min tilstedeværelse. Forståeligt nok – den havde unger at fodre i en redekasse i den sydvestlige del af Pilesumpen. En rørsanger hørtes i rørskoven mod nordvest. En råge sås i luften mod nord, og en stormmåge stod på toppen af masten ved Tårnfalkehøjen. En rørspurv sås i tagrør mod nord, og en fiskehejre overfløj søen. Sang fra en ringdue mod øst. To blishøns lå på vandet nord for Jons Ø, og to gråstrubet lappedykkere sås nu på vandet nordøst for Jons Ø. En gråkrage og en hættemåge i luften mod nordvest. Firetyve fuglearter var nu enten hørt eller set – ganske flot – og turen var knap nok sat i gang.
 
Turen gik videre mod Bugten, hvor to ravne lettede fra toppen af grantræer. En dejlig ubestemmelig blomsterduft fandt vej til næseborene. Der var stille i og omkring stærekasserne. Ungerne var fløjet. En musvit fodrede stadig sine unger i en redekasse, og sumpmejsen havde også sit at se til i en anden kasse. Langs skellet mod vest var en anden duft end fra blomster – hér var det rævens ramme lugt, der gik i næseborene. Lyde hørtes fra ravne i høje poppeltræer mod vest. Fire ravne sås, da de fløj ud fra træet og fløj mod vest. En husskade fløj ud fra en plantage med kirsebærtræer ligeledes mod vest. Her var gule og til dels røde flotte bær. Gøgen hørtes et sted mod øst.
 
Museet og bænken på nordsiden. Herfra det flotte syn – blå himmel og grøn, grøn og grøn natur. Og grønne spejlinger i den blanke vandoverflade. Det kunne ikke blive flottere. Fiskehejren på den nye tømmerflåde var fløjet, og en gråand havde indtaget dens plads. En blishøne sås på vandet i kanten af rørskoven mod nord, og de to gråstrubet lappedykkere lå ved Næsset. En gransanger hørtes fra Skoven, indtil en gærdesmutte overdøvede dens lyd med sin høje sang. En rødstjert fløj fra et mindre ahorntræ og forsvandt ind i Skoven. Heller ikke fra stærekasserne i Skoven hørtes lyde – også ungerne dér var ude i det fri. Fire unge og en voksen sølvmåge lå på vandet på østsiden af Jons Ø. En blåmejse havde travlt med fodring af sine unger i en redekasse i Skoven. Og også hér hørtes en munk. Sang fra en nattergal mod nordvest. Turen gik mod Udsigten. Undervejs sås en grågåsfamilie – to voksne og seks efterhånden store unger. Sang hørtes fra en havesanger i det indre af en pilebusk i hegnet. Dansemyg sås i en større sværm over vejen. Fra en ynglekasse tæt ved Udsigten hørtes lyde fra større musvitunger.
 
Udsigten. En rørsanger sad frit fremme på et tagrør neden for bakken. Et kig til den vestligste del af reservatet, som ikke besøges før efter den 1. juli af hensyn til ynglefuglene i det område. Et par viber sås i vandkanten. Turen gik videre forbi det lille skovområde sydvest for Udsigten. Jeg måtte lige se med kikkerten, om der stadig var liv ved en af Gunner Goddiks gamle kasser. Jo, et par blåmejser var stadig i gang med at fodre deres unger. Det særlige ved kassen var, at der var to muligheder for at komme ind og ud. Bagudgangen blev brugt flittigt – ind gennem indflyvningshullet og ud gennem sprækken bag til. Det særlige var, at låget var gledet frem og havde givet åbningen bag til. Måske var det ikke lykkedes med opfostring af ungerne, hvis vejret havde været med megen regn.
 
Målersvinget. Herfra et kikkertkig til himlen mod vest. Fire mursejlere sås i rasende fart. En gøg, en digesvale og en hættemåge overfløj i det samme området ved Tårnfalkehøjen. En allike fløj ud fra tårnfalkekassen ved højen.
 
Smutvejen. Hér lugten af ræv og nu lyden fra klokkerne i Kværkeby Kirke. Gøgen fra før havde taget plads i toppen af et udgået træ ved Vigersdal Å.
 
Fra den nordlige ende af dæmningen gik turen nu østover langs med åen. Ved Næsset den positive overraskelse. Lyde hørtes fra åen. En voksen knopsvane kom til syne med overraskelsen – fem dunede unger. Jeg var tæt på – for tæt – mente den voksne, som udstødte en hvæsende lyd. Ungerne holdt sig naturligvis meget tæt til den voksne og én sprang op på ryggen mellem de let hævede vinger. Længere fremme – aggressive lyde fra landsvaler. Forklaringen kom et øjeblik efter. En spurvehøg var opdaget, og blev forfulgt af fire landsvaler, som først opgav forfølgelsen, da høgen fløj ind mellem poppeltræer mod nord. Lyden først og dernæst synet af en ravn, som en sort prik højt til vejrs på himlen.
 
Knækket. Hér udspillede der sig et dramatisk opgør mellem to knopsvaner. En kamp mellem de to, der varede femten til tyve minutter. Det gik hårdt for sig. Begge tog hårdt fat i den andens hals og en overgang næb i næb, medens de slog med vingerne mod hinanden. Mudderet blev hvirvlet op fra bunden af åen og de så efterhånden meget brune ud. De ænsede mig ikke på trods af den korte afstand – cirka to meter. Den ene fik til sidst overtaget og stod længe oven på den anden på kanten af åen på den modsatte side. Jeg frygtede for dens liv. Den lå helt stille, medens den anden brugte næbet mod dens krop igen og igen. Der gik måske fem minutter, så bevægede den slagne sig og gled ned i vandet. Den søgte væk, men blev indhentet af den anden, som igen gik løs på den. De fortsatte over vejen, og den svageste fik igen bank indtil det lykkedes den at vriste sig fri og svømme ud på søen. Sejrherren vendte tilbage til åen og svømmede mod øst i retning af den voksne med de fem unger.
 
Nu tilbage ved indgangen. Hér hørtes kaldelyde fra unge stære. I Plantagen fodrede en musvit stadig sine unger i en redekasse opsat tidligere i år. De sidste fuglelyde under turen i reservatet kom fra solsort, fasan munk, løvsanger, ringdue, tornsanger, gulspurv og fra en sortmejse i Plantagen.
 
En rigtig god tur havde taget sin afslutning. I alt hørtes og sås 39 forskellige fuglearter under rundturen.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk