Fjordterne - Digesvale - Gråstrubet Lappedykker

2018-06-24 20:47
Lørdag den 23. juni 2018.
 
Sol op klokken 04.29. Ned klokken 21.58. Temperaturen var 10 gr. C, vindstyrken 4 m/s fra en vestlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 77%. Temperaturen føltes som 8 gr. C.
 
En morgentur og der var sandelig ”skruet” ned for varmen, men det var jo også tidligt på dagen. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel.
 
Undervejs til indgangen sås flere rådyr på nabomarken i det høje græs og mellem vilde planter. Ved det ene rådyr var der bevægelse – et par rålam sprang afsted fra tid til anden. En ren fornøjelse at se.
 
Indgangen til reservatet. Sang fra en solsort og en gærdesmutte hørtes mod nord. En knopsvane overfløj Goddiks Sø, og gøgen hørtes mod vest. En syngende munk mod nord og en gransanger sang mod øst. Den dejlige sang fra en løvsanger i Pilesumpen, og gulspurvens didididididi-dy hørtes fra Plantagen. En gråand fløj op fra Goddiks Sø. Snerlens hvide blomster lyste mellem de vilde planter.
 
Turen gik sydover mellem grønne buske og under en flot blå himmel. Langs kanten af vejen stod skvalderkålen i blomst. En flot gulspurv stod syngende i toppen af det høje grantræ ud for åbningen til søen. Søen var med større bølger, end det længe var set. På tømmerflåden anno 2018 stod en hættemåge med front mod vinden. På en gren af et væltet træ på nordsiden af Jons Ø – dér endnu en hættemåge. En gråkrage kom ind fra nord og landede på den gamle tømmerflåde. Tolv viber i spredt fægtning sås i luften mod nord. Endnu en gråkrage landede på tømmerflåden hos sin – måske – mage. To næsten hvide fugle sås i luften mod nordvest, fløj ind over søen og cirklede nogle gange. Kikkerten var ikke nødvendig – lyden og adfærden var tilstrækkelig til at bestemme fjordternen. Efter et par minutter lagde de an til landing på den nye tømmerflåde, som hættemågen forinden havde forladt. Det så flot ud med disse to terner på flåden. Det var trods alt ikke hver dag, de sås stående i reservatet. En sangdrossel landede i toppen af et birketræ i Pilesumpen og startede sin høje sang. En spætmejse hørtes i retning af Bugten, en mursejler ”sejlede” i modvind ind over reservatet fra øst, og en stormmåge fløj på tværs af søen fra nord. En gransangers tjif tjaf hørtes fra Skovsumpen. En gråstrubet lappedykker kom til syne på vandet ud for Næsset. Skyer sås nu under himlen mod vest. En bysvale overfløj søen, og en fiskehejre fløj lavt ind over vandet og landede på en gren over vandet ved Jons Ø. Hér stod den i læ for vinden. Det var ikke helt let at høre fuglesangen denne morgen med støjen fra blæsten i tagrørene og buskenes løv – men det gik. En og tyve fuglearter var nu hørt eller set.
 
Turen gik videre mod Bugten. Hér hørtes sang fra en bogfinke og en havesanger med en imponerende lang sang, en gærdesmutte med høj, høj sang og en tornsangers dæmpede kvidrende sang. Tre stære og en ringdue blev forstyrret og fløj ud fra grantræerne i skellet til nabomarken. En gøg ville lande i toppen af et birketræ, så mig, fortrød og fløj mod øst. Fra rørskoven mod vest hørtes sang fra en rørsanger. Et skydække gled foran solen.
 
Museet og bænken på nordsiden – hér et kort ophold og herfra et flot skue ud over søen og området. En gærdesmutte fløj ud fra sin rede under tagudhænget på huset, og forsvandt under sangflugt mellem grene på et birketræ. En landsvale cirklede over vandet på østsiden og i læsiden af Jons Ø. Fiskehejren fra tidligere stod hvilende på grenen ved Jons Ø – hals og hoved trukket ned til kroppen. En blåmejse landede i et træ på øen, og en rørhøg sås i luften mod øst. Efter fem minutters tid forlod jeg bænken og vandrede videre mod vest. I Skoven var en munk alene om at synge – en smuk høj sang.
 
Bådpladsen blev passeret. Ud for det åbne område mellem Rørholmen og Pileholmen et kig mod nord nordvest. En lys prik sås langt ude i et grantræ på nabomarken. Kikkerten hjalp til bestemmelsen af det lyse i det grønne. En fiskeørn sad stille på en gren i læsiden af skovpartiet med et godt overblik over området mod øst, herunder søen på nabomarken. En ung allike landede på vejen ikke langt fra udsigten. Som en portal over vejen hang kirsebærgrenene med gule og let rødmende bær. Gøgens lyde et sted mod nordvest og nu også synet af fuglen, da den elegant fløj ind over Skrænten og landede i en halvt udgået hyld i skellet til nabomarken mod vest. En flot fugl. En kort fornøjelse for undertegnede, da den straks efter lettede og forsvandt bag skovpartiet mod sydvest. Sang hørtes fra en løvsanger i en busk i rørskoven. En musvit fløj forbi ved Udsigten. Også hér var der udsigt til et flot, grønt landskab med Vigersted Kirke i baggrunden, og også herfra kunne fiskeørnen ses. Solen viste sig igennem skydækket. Et par grågæs sås på vandet mod vest.
 
Husvejen. En sumpmejse havde travlt med at fouragere i samme hyld, som gøgen havde forladt. Som altid ikke særlig sky, hvorfor kikkerten var overflødig i denne situation. I en gammel kasse, opsat af Gunner Goddik, var der livlig ind- og udflyvning. Ikke af fugle men af gedehamse. Tre ynglekasser har i år været optaget af gedehamse.
 
Målersvinget. Herfra et kig til Tårnfalkehøjen. Var der digesvaler at se? Jo, der var ganske megen aktivitet i luften på nordsiden af højen. Som ved så mange andre arbejdsopgaver i reservatet kan vi også glæde os over, at et arbejdshold i foråret gik løs på at rette skrænten af. Nordsiden af højen blev på denne måde gjort mere stejl og sværere for rovdyr at entre. Resultatet er fire til fem gange så mange digesvaler i år i forhold til sidste år. Solen forsvandt bag et skydække. Et rådyr brasede gennem rørskoven. Væk skulle den. I grantræerne mod vest kunne rågerne både høres og ses i et større antal.
 
Turen gik over dæmningen. Mellem rørskovene på begge sider af vejen var det svært at høre rørsangere og rørspurve grundet blæsten. Vinden var tiltaget og lå nu på seks meter pr. sekund. En rørspurv fløj op over tagrørene, men den forsvandt hurtigt igen. Ikke langt fra den nordlige ende af dæmningen lå minkfælden på vandet på Lillesø. Jeg tilså fælden, men fangst var der ikke.
 
Vejen langs Vigersdal Å var nu nået. Herfra et hurtigt kig i nordvestlig retning. Jo, fiskeørnen sad stadig i grantræet med det gode udsyn over området. Ud for Jons Ø – hér et par gråænder og en blishøne. En rørsanger sang så det var en lyst på sydsiden af Næsset. På østsiden af Næsset – hér et kig til den gråstrubede lappedykker på sin rede. Hun var dér, men forlod desværre hurtigt reden. Tre æg blev synlige – rigtigt positivt. Nu kan man kun håbe, at hun får fred til den endelige udrugning. Jeg forlod naturligvis omgående stedet. Ud for Museet et kig mod syd. En meget lille ”sort sol” sås. Cirka halvtreds stære slog sig ned i grantræerne i Bugten. Tornsangernes sang hørtes fra nabomarken mod nord.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet. Lydene, der afsluttede turen, kom fra tornsanger, solsort, bogfinke, ringdue, gransanger, løvsanger, gøg, husskade, skovspurv og blåmejse.
 
På trods af en lidt generende blæst, blev det alligevel en rigtig god tur (den korte).
 
40 fuglearter blev hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk