Isfugl - Digesvale - Knopsvane

2018-07-08 18:34
Lørdag den 7. juli 2018.
 
Sol op klokken 04.40. Ned klokken 21.52. Dagen var aftaget med 15 minutter. Temperaturen var 16 gr. C, vindstyrken 6 m/s fra en vest nordvestlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 61%. Temperaturen føltes som 16 gr. C.
 
En formiddagstur under en blå himmel så langt øjet rakte. Endnu en flot solskinsdag var i vente.
 
Ved indgangen til reservatet hørtes sang fra solsort, munk, tornsanger og ringdue. Andre lyde kom fra gråkrage, fasan og husskade. Den igangværende tørke var umiddelbart begrænset til synligt brunt græs på vejen. Buskene – hyld og pil – stod med et flot grønt løv. En enkelt mælkebøtte i blomst og snerlens hvide blomster. Hjortetrøst i skygge stod med lyse knopper, klar til at springe ud. En græsrandøje flaksede rundt i kanten af vejen.
 
Turen gik mod syd. Under turen til Goddiks Sø hørtes en gærdesmuttes lange og kraftige sang fra krattet mod sydøst, en havesangers behagelige sang og sang fra en rørsanger i rørskoven mod syd.
 
Goddiks Sø. I korte bukser og kortærmet skjorte føltes vinden frisk – ja nærmest kold med vinden fra nordvest. Fire flotte grågæs lå på vandet ved Solsorteholmen og seks andre sås i luften mod vest foran Jons Ø. En hættemåge stod på tømmerflåden af i år og seks andre cirkulerede over søen. To unge hættemåger havde fundet den gamle tømmerflåde lidt i skjul af tagrør. Og nu det heldige tidspunkt for min placering ved brinken af søen. Et skrig hørtes mod syd. Jeg gjorde mig omgående klar med kikkerten og et øjeblik efter strøg den flotte blå fugl forbi lavt over rørskoven – isfuglen. Fuglen landede på en gren af en pil i kanten af rørskoven mod nord. Her sad den i cirka fem minutter, hvorefter den lettede og fløj videre mod nord. Et par sølvmåger kom til syne på vandet bag ved Solsorteholmen, og et par gråkrager sås i luftrummet mod nord. Og nu endnu en opmuntrende oplevelse – en gransangers sang fra skovpartiet mod sydøst. Dejligt at høre, at den stadig er sangaktiv. En tornsanger fløj ind over søen fra syd og landede på en rødels visne topgren. Endnu en hvidlig fugl sås i luften over Goddiks Sø. Denne gang var det fjordternen, der fouragerede i reservatet. Hvilken start på turen!
 
Under turen til Bugten hørtes en bogfinkes smukke sang, og på den blå himmel kunne en aftagende måne ses i sydvestlig retning. En fasankylling stod i sollyset i kanten af vejen mod vest. Fuglen forsvandt hurtigt ud af syne. Ikke langt fra museet var der læ, fuld sol og dejligt varmt – også hér hørtes gransangeren og den smukke sang fra en havesanger. Og nu lyden fra en strandskade, da den fløj ind over området fra sydøst. Lyden fra en ophidset musvit i hegnet mod vest.
 
Museet og bænken på nordsiden. Den flotte udsigt herfra til en grøn natur. En landsvale sås i luften vest for huset. En sangdrossels sang hørtes mod øst, og pibende lyde hørtes fra unge hættemåger på den gamle tømmerflåde. To grågæs lå på vandet vest for Jons Ø og tre øst for øen. Fuglesangen, der hørtes, kom fra tornsanger, gærdesmutte og munk. En sølvmåge på vandet foran Jons Ø mod øst så ud til at skylle næb og svælg, før den lettede og fløj nordover.
 
Ved bådpladsen vest for Museet et kig mod vest. På grene af de gamle kirsebærtræer i vejsiden mod syd hang nu masser af modne røde kirsebær. Flot var synet. I et gammelt og tyndløvet kirsebærtræ ikke langt fra Udsigten blev en halv snes råger forstyrret og fløj hurtigt væk fra træet.
 
Udsigten. Også hér var klægerne generende og blev viftet væk fra de bare ben. Vigersted Kirke, opført i 1100-, lå smukt i den grønne natur mod nord. Blåmejser hørtes i hegnet mod syd, og den gentagne korte sang fra en rørspurv i rørskoven neden for Udsigten. Et par tornsangere sås på grene af et grantræ i skovpartiet mod sydvest, og sang hørtes fra en solsort i samme område. Også derfra hørtes si si si lyde fra fuglekonger under deres fødesøgning. Et par grågæs fløj larmende forbi.
 
 
Et par gråænder lå på vandet i Rådyrkrattet ved Husvejen. Gedehamsene i kasse nummer halvtreds så ud til at befinde sig godt. Insekterne fløj til og fra kassens åbning. Så længe de blev ladt i fred, var der ingen fare på færde for forbipasserende.
 
Målersvinget. Turen i dag gik mod vest – den lange tur. Efter den 1. juli er det igen tilladt at tage turen hele vejen rundt i reservatet.
 
På Langsiden et kikkertkig mod syd. Et hundrede og halvtreds stære – sådan cirka – udførte ”sort sol” i luften over nabomarken -måske forårsaget af en spurvehøg, der i det samme kom til syne i luften mod sydøst. Otte landsvaler fik øje på spurvehøgen, ”gik løs” på fuglen og forfulgte den i vestlig retning. Et par alliker sås i luften mod syd. Lyde hørtes fra en ung vibe, stående på nabomarken ved et mudret område. Ikke langt fra denne stod et par strandskader klar til at flyve op, hvis ”faren” kom for tæt på. En hvid vipstjert søgte føde tæt derved. Fire voksne blishøns og tre ungfugle sås via kikkerten i vandområdet ud for Svinget. Et par mursejlere sås i luften over skovområdet på nabogrunden. Sang fra en gærdesmutte i samme område og en familie halemejser sås på tur rundt i grantræernes grene.
 
Svinget. Måske var det vipstjerten fra før, der nu passerede forbi i luften med retning mod den højtliggende gård mod nordvest. Uden brug af kikkert kunne det ses, at næbet var lukket om insekter til de sultne unger, der ventede forude. En ringdue udførte sin parringsflugt mod vest. Landsvaler fløj lavt over græs- og kornmarken mod nord.
 
Turen gik nu mod øst. Et kikkertkig mod syd, hvor en bysvale sås i luften over græsmarken med hvilende kreaturer.
 
Tårnfalkehøjen. Et dejligt syn – digesvaler fløj til og fra den næsten lodrette nordside af højen. Fire landede samtidigt et kort øjeblik på siden af skrænten, kikkede sig omkring og fløj igen ud i luften over søen på nabogrunden. Op mod tredive huller kunne tælles fra vejen ved åen. Svalerne var svære at tælle under flyvningen, men det lykkedes på et tidspunkt at tælle fjorten samtidigt over højen.
 
Den nordlige ende af dæmningen. Her var en sumpmejse aktiv med lyde fra det lille skovområde. I søområdet nord for dæmningen var en minkfælde synlig på vandet. Minkfælden blev trukket til land og efterset. Fælden var udløst – den lille tørrede fisk var væk – men ingen mink var fanget. Fælden blev spændt igen, en lille ny ”trocken fisch” blev lagt i uden berøring, og fælden genudsat på vandet. Den anden minkfælde blev tilset og fundet i orden, hvorefter den blev genudsat.
 
På østsiden af Næsset – set fra Åvejen. Hér et kig til den gråstrubede lappedykkers rede. Reden var tom. Under en tur i reservatet torsdag eftermiddag i denne uge lå to gulnede æg i reden. Under en tidligere tur havde tre hvidlige æg været synlige i reden. Ingen æg og ingen lappedykkere var nu at se i området.
 
Længere fremme på Åvejen – ud for Museet – hørtes skrig fra en isfugl, der ikke blev set men hørt først fra Goddiks Sø og siden mod nord.
 
Knækket. Igen i dag stod to knopsvaner – en han og en hun – på vejen mellem Goddiks Sø og åen. Et nyt skrig hørtes fra en isfugl mod sydøst. Denne gang overfløj fuglen stedet, hvor jeg stod, i så lav højde, at en lille fisk sås i næbet. Isfuglen fortsatte sin kurs mod nord, hvor der sikkert var unger at fodre. Og nu tilbage til knopsvanerne. Mellem de to voksne svaner lå en enkelt dunet unge tilbage. Familien havde i længere tid bestået af to voksne og to unger. At passere dem var svært på den smalle vej. Men det lykkedes mig at slippe forbi dem i langsomt tempo, dog ikke uden af opleve hvæsen og truende adfærd fra hannen især.
 
Indgangen til reservatet. Udgangslydene / sangen kom fra sangdrossel, ringdue, gransanger, hættemåge, munk, tornsanger og solsort. En smuk citronsommerfugl med de grønne buske som baggrund satte det sidst punktum på turen. Det kunne under turen konstateres, at ikke al fuglesang ophørte ved Sankt Hans.
 
I alt blev 37 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk