Rørdrum - Rødrygget Tornskade

2018-08-18 22:51
Lørdag den 18. august 2018.
 
Sol op klokken 05.51. Ned klokken 20.39. Dagen var aftaget med 2 timer og 34 minutter. Temperaturen var 12 gr. C, vindstyrken 1 m/s fra en sydvestlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 94%.
 
En morgentur. En flyvemaskine tegnede en lys stribe på den blå himmel. Skyer sås i horisonten mod syd. En flot morgen i solskin. Langs Bjergvej stod cikorieplanter stadig med smukke blå blomster, men blomstringen var på retur.
 
Ved indgangen til reservatet et kort ophold for at fornemme naturen. Træer, buske og planter var fugtige og græsset meget vådt efter nattens tåge. Spindelvævene med støvdråber på mellem planterne var tydelige denne morgen. Ni stære fløj ind over reservatet fra øst. En husskade hørtes mod nord, og en grågås sås i luften i samme retning. Et par skovspurve kommunikerede med hinanden under deres flugt i nordlig retning. Lyde hørtes fra en solsort i buskadset mod syd. En stillits´ og en munks lyde fra en sydlig retning. Turen gik i samme retning. Hjortetrøst, der stod i vejsiden, var nu afblomstret.
 
Ved Goddiks Sø kom kikkerten i brug. Kanten af rørskoven mod søen mod sydvest og vest blev som vanligt afsøgt, men også i dag uden resultat. Ingen rørdrum var at se. Vandoverfladen var som et spejl med spejlinger af himmel, træer, buske og rørskov – et rigtigt flot syn. Et par gråkrager og flere landsvaler overfløj Jons Ø. Via kikkerten kunne et par alliker ses undersøge tårnfalkekassen mod vest. En kort men alligevel smuk sang, hørtes fra en munk. En stor flagspætte hørtes fra træerne på Jons Ø. Nu et tilfældigt kig bagud til vejen, jeg var kommet fra. Solen havde fået magt. Op fra vejen steg disen og gav vejen et eventyragtigt udseende. En ringdue sås i luften over Jons Ø. Hyldens bær hang modne på buske ikke langt fra Bugten. En løvsanger hørtes i Skovsumpen. En havesanger sang stille, langvarigt og smukt på solsiden af skoven i Bugten. Et par munke var på vej gennem skovens krat og nedfaldne grene. Fem stære fløj ud fra grantræerne i Bugten. En ringdues sang hørtes nu fra øst, og en gærdesmuttes triller kom fra hegnet mod vest, og endnu en gang hørtes den korte sang fra en munk. En blåmejse og en løvsanger gav lyd fra sig i træer mod sydvest. En sangdrossel blev forstyrret og fløj i retning af buske på en ø. En let vind fik dråber til at falde fra elletræerne i hegnet.
 
Museet, der lå hen i fuldt sollys, blev nået. Den sædvanlige lille tur op ad bakken til nordsiden af huset og bænken. Et flot syn mødte én – søen, træer, buske og rørskov lå badet i sollyset. Der var ringe i vandet efter fisk, der slog op. Vi kan glæde os over, at vi ikke har set døde fisk i reservatet under tørkeperioden. Mosekonens bryg sås over vandet i det østlige område af søen. En fiskehejre fløj langsomt og roligt lavt over vandet fra øst. Alt åndede fred.
 
Råger fløj ud fra et asketræ vest for huset, og en lidt snerrende lyd hørtes fra en musvit i et birketræ på vestsiden af huset. Også langs vejen mod Udsigten hang klaser af modne bær på hyldebuske.
 
Udsigten. Også hér var der varmt. Herfra den smukke udsigt over de grønne områder mod nord. En overflyvende stormmåge og de fine lyde fra dompapper i hegnet. En tornsanger sås i en busk i rørskoven. Den overjordiske kilde gav vand fra sig, så det kunne høres. Et kikkertkig mod vest i retning af Svinget. En fiskehejre stod på en sten i vandet. Igen et kig til rørskoven nord for dæmningen. En fiskehejre overfløj området med hæse lyde, men foran den sås kortvarigt en brunlig fugl, lidt mindre end hejren, lande i rørskoven – en rørdrum. Dejligt igen at se denne art i reservatet.
 
Målersvinget. Fem grønsiskener sås i luften mod nord, og fire digesvaler fløj rundt og rundt i luften nord for Tårnfalkehøjen. Kvidrende landsvaler fløj lavt over rørskoven. En rørspurv fløj op fra rørskoven og landede lidt derfra i toppen af et tagrør, der sendte fuglen på en svingtur.
 
Langsiden. Fiskehejren - set fra Udsigten – stod stadig på en sten i vandet. To knopsvaner stod på bunden af det lave vand i forgrunden. Deres enlige, men nu store, unge lå på vandet imellem dem. En flok på sytten alliker fløj hurtigt forbi i luften mod syd.
 
Svinget. Herfra et kig til luftrummet mod nordvest over den dér højtliggende landbrugsejendom. Det var ikke som det plejede at være under foråret og sommeren. Mursejlerne var borte – på vej til vinterkvarteret i Afrika. I stedet sås landsvaler i stort antal.
 
Tårnfalkehøjen. Ud for højen, på søen nord for Vigersdal Å, dér en blishøne med to store unger. Nordsiden af skrænten på højen havde ændret udseende – kun få huller efter digesvalerne var synlige. Styrtregnen fra mandag til tirsdag i den forgangne uge havde forårsaget jordskred og havde tildækket hullerne.
 
Dæmningen og Smutvejens nordlige ende. Hérfra hørtes og sås en musvåge svævende mod nord, og en spætmejses lyde hørtes mod nordøst. Jeg havde spadseret cirka tyve meter mod øst langs med åen, da jeg tilfældigt kiggede tilbage mod vest. En fugl landede samtidigt i toppen af en næsten udgået blågran. Et par friske grene på træet var mellem fuglen og undertegnede, hvorfor arten ikke med det samme kunne bestemmes. Jeg ventede i en rum tid, hvorefter fuglen entrede en udgået gren længere ude på træet. Fuglen viste sig at være en rødrygget tornskade (en hun) – en art der er en sjælden gæst i reservatet. Stillitser fouragerede på nabomarken mod nord. En rørhøg svævede ind over granskoven mod nord.
 
Turen gik videre forbi Næsset til Goddiks Sø. En ung hættemåge lå hvilende på tømmerflåden ud for Museet, og en fiskehejre lettede fra området mod øst. Vinden var nu 3 m/s og spredte skyer var på vandring under himlen. Temperaturen var steget til 16 gr. Mod nord sås en spurvehøg styrtdykke med sammenklappede vinger. Høgen forsvandt bag granskoven mod nord.
 
Turen havde nået sin afslutning. Observationerne ved indgangen til reservatet var tolv stillitser, der fløj op fra nabomarken, en rørhøg der svævede i luften mod vest og sidst men ikke mindst en rød glente, der dukkede op over buske og træer mod syd med følgeskab af et par generende landsvaler. En fin afslutning på en god tur rundt i reservatet.
 
Under turen blev 32 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Mandag den 13. august 2018 ved 20.30 tiden – en halv time før solnedgang. En rundtur i stille silende regn - denne oplevelse – i den korte version:
 
Jeg havde under turen rundt i reservatet med kikkerten afsøgt kanten af rørskoven ud mod søerne for om muligt at se rørdrum i reservatet.
 
Ud for Stenbunken et kig mod nordøst. En rørhøg svævede langsomt frem og tilbage et par gange over nabomarken mod nord, hvorefter den landede på jorden i den høje vegetation.
 
Herefter en kort spadseretur langs med Vigersdal Å. Så skete det – en rørdrum lettede fra den nordlige side af åen bare otte meter fra mig. Rigtig flot var fuglen så tæt på og i kikkerten under dens flugt i luften mod øst, indtil den blev skjult bag ved trætoppe.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk