Rørdrum - og andre fugleobservationer.

2018-10-15 21:50
Søndag den 14. oktober 2018.
 
Sol op klokken 07.41. Ned klokken 18.14. Dagen var aftaget med 6 timer og 43 minutter. Temperaturen var 12 gr. C, vindstyrken 4 m/s fra en øst sydøstlig retning, en sigtbarhed på cirka 8 km og en luftfugtighed på 87%. Temperaturen føltes som 10 gr. C.
 
En morgen-/formiddagstur. Sol fra en skyfri himmel. Let diset. Undervejs til reservatet hørtes først lyde fra øst, og dernæst sås omkring et hundrede bramgæs i flere bånd højt til vejrs under den blå himmel, med retning mod sydvest. Otte og tredive ringduer krydsede i det samme reservatet i et noget lavere luftlag. Et par skovspurve sås i en hyld mod nord.
 
Indgangen til reservatet. Ræven havde været på tidlig morgentur. Den ramme lugt var ikke til at tage fejl af. En gråkrage med front mod solen havde, fra toppen af et birketræ i Pilesumpen et godt overblik over området. En bogfinke landede i toppen af et grantræ i Plantagen, og en spætmejse hørtes mod nord. En ung knopsvane var på ”egne vinger” væk fra de gamle. Fuglen fløj usædvanligt lavt ind over området ved indgangen og forsvandt i luften mod øst. Fuglekonger og grønsiskener hørtes mod syd. En solsort landede i en busk ved broen over Vigersdal Å. Bløde lyde fra overflyvende dompapper.
 
Turen gik sydover i græs, der var vådt efter nattens fald af dug. En stor flagspætte var aktiv i hegnet mod sydøst.
 
Goddiks Sø. En voksen knopsvane lå på den let bølgende vandoverflade foran Jons Ø. Et kikkertkig til tårnfalkehøjen langt ude mod vest. Et par alliker sad henholdsvis på og i falkekassen i toppen af masten. En løvsanger med hyit lyde hørtes fra rørskoven ved Skovsumpen. En sumpmejse sås i en rødel i rørskoven, og et par grønsiskener var landet i toppen af en udgået pil ved Vigersdal Å. I øvrigt var der udsigt til en meget flot solbeskinnet natur hér i den østlige del af reservatet.
 
Bugten. En musvit skældte voldsomt ud. Den havde tilsyneladende fået det forkerte ben ud af fjerene denne morgenstund. Fem grågæs – højt på himlen – fløj mod syd, og en enlig bramgås fløj i samme retning. Lyde fra stillitser i luften mod syd, og alliker sås i luften mod vest. Fuglekonger hørtes i de høje grantræer. Også her ramte lugten af ræv næseborene. En stormmåge i luften mod nord, og lyde fra en husskade mod syd. I hegnet langs vejen mod vest – hér en kvækerfinke og dens lyde. En gærdesmutte hørtes i et krat syd for Museet, og først lydene og dernæst synet af halemejser i træer og buske sydøst herfor.
 
Museet og bænken på nordsiden. En skarv sås i luften mod nord. En fiskehejre stod i kanten af Goddiks sø ved Vigersdal Å. Et par gråænder stod på tømmerflåden af i år. Lyde hørtes fra den blå himmel mod nord. Kikkerten blev rettet i lydenes retning. Flere end hundrede bramgæs i et knækket bånd fløj igen mod sydvest. Det var et meget flot syn, da de på et tidspunkt ændrede retning og bug og vinger blev belyst af solen. En sanglærke fløj i samme retning. Syd for huset stod en ahorn med efterårsfarver – flot så det ud.
 
Vest for Museet – bådpladsen. Herfra et kig mod Udsigten mod vest. Noget brunligt rørte sig på jorden under kirsebærtræerne. En musvåge var landet i dens fødesøgning, men forlod hurtigt stedet, da den opdagede undertegnede.
 
Udsigten. Hér et lille ophold. Ved et tilfældigt kikkertkig mod nord til nabomarken med granskoven som baggrund sås bevægelse fra en fugl i lav højde. Fuglen havde retning mod reservatet og sås således forfra. På den store afstand og med den brunlige mark med græs og rør som baggrund, var fuglen ikke helt let at bestemme. Først da den næsten var nået til Vigersdal Å, kunne den artsbestemmes til at være en rørdrum. Fuglen fortsatte i lav højde ind over åen og landede ude af syne i området ved Tveholm. Endnu et flot syn denne morgen i solskin. En fiskehejre stod på en stub i vandet neden for Udsigten. En skarv i luften mod nord, og en gærdesmutte mellem planter vest for Udsigten. En fasan på vejen, hvorfra jeg kom. Hætteløse hættemåger sås på nabomarken mod sydvest. Der var stadig lidt aktivitet i stor gedehamseboet i redekassen sydvest for Udsigten. Gedehamsenes bevægelser var langsomme af køligheden dér i skyggen af andre træer.
 
Jordoverfladen på Langsiden var brudt op hér og dér. Fjorten steder, som perler på en snor, havde mulvarpene sendt overskydende jord op over overfladen. Der var synligt lavvande i Lille Sø. Flere steder ud for Mågeholme sås bunden af søen over vandet.
 
Sletten. Fem stillitser lettede fra visne planter. Kirkeklokkerne hørtes fra Vigersted. Et rådyr sprang afsted på nabomarken mod nord, og fem grønsiskener sås i toppen af et birketræ.
 
Åvejen ved Smutvejens nordlige ende. En rødhals hørtes som en geigertæller i buskadset. En flot én af arten sås et øjeblik senere. Temperaturen var steget til femten grader.
 
En flot knopsvane lå på vandet sydvest for Næsset. En flok stære sås i fuld fart i luften mod nordvest. Øst for Næsset sås otte gråænder på vandet mod sydøst, og et par råger sås i luften mod vest.
 
Nu atter tilbage ved indgangen til reservatet. En overflyvende sjagger og en musvåge forfulgt af fem alliker blev afslutningen på en rigtig god tur rundt i et efterårsfarvet fuglereservat.
 
Under turen blev 34 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk