Fuglestemmer på en novemberdag

2018-11-26 22:47
Lørdag, den 24. november 2018.
 
Sol op klokken 08.04. Ned klokken 15.52. Dagen var aftaget med 9 timer og 23 minutter. Temperaturen var 2 gr. C, vindstyrken 1 m/s fra en øst nordøstlig retning, en sigtbarhed på cirka 8 km og en luftfugtighed på 95%.
 
En morgen-/formiddagstur i diset og stille vejr. Overskyet.
 
Ja, hvorfor ikke - i det stille vejr var denne november dag en måned før jul oplagt til alene at fokusere på fuglenes stemmer og lyde. Spørgsmålet var hvor mange arter, der lod høre fra sig.
 
Indgangen til reservatet. Hér et kort ophold. Et par knopsvaner hørtes i luften mod øst. Først deres hvinende vingeslag og dernæst deres indbyrdes kommunikation. En gråkrages kraa kraa lyde hørtes mod nord og allikers kjæ kjæ lyde hørtes fra sydvest. En husskades skrattende lyde hørtes fra øst og pink pink lød det fra en bogfinke mod sydøst. En solsort satte kortvarigt i med tjak tjak tjak lyde. Si si si lød det fra fuglekonger i Plantagen. En overflyvende dompap med bløde pjy lyde, og en sumpmejses tsi-at lyde fra en busk syd for parkeringspladsen. En rødhals´ lidt vemodige sang af perlende toner hørtes fra Plantagen og dididi lyde kom fra en blåmejse i en busk i Pilesumpen.
 
Turen gik som så ofte før mod syd. Ved Goddiks Sø det smukke syn til reservatet mod vest. Vandet var stille. Himlen, træerne, buskene og rørskoven blev spejlet rigtigt flot på overfladen så stod man på hovedet var det det samme syn. Lydene, der hørtes hér kom fra gråkrager, skrig fra en musvåge og mod nordvest sang fra en rødhals ved Vigersdal Å. Trillende lyde fra en gærdesmutte i et krat mod nord.
 
Bugten. Igen lyde fra alliker mod vest. En råge overfløj området med dybe gaah gaah lyde. En musvit hørtes i hegnet mod syd, og også her var der lyde fra sumpmejser. Jeg passerede de høje grantræer mod øst. Fine tsit lyde hørtes, lød først lidt som lyde fra en fuglekonge, men det var der ikke tale om denne gang. En mindre fugl sås et øjeblik efter flyve fra en træstamme til en anden. Jo, den var god nok, det var en træløber, der var aktiv i sin fouragering på stammerne i det lille skovparti. En spætmejses lange serie af fløjtetoner hørtes mod øst, og en sjaggers sjæk sjæk sjæk lyde hørtes fra luftrummet mod vest. Fra toppen af et højt og udgået grantræ hørtes lyde – ikke lyde fra selve fuglen men fra dens hakken i stammens bark. En stor flagspætte var godt i gang med at finde sin morgenmad. En musvåges skrig hørtes mod syd. En ophidset gærdesmutte med smældelyde hørtes og sås i hegnet mod vest.
 
Museet. Hér den altid flotte udsigt over området og således også i dag på trods af det mørke vejr. En fasans skrattende skrig hørtes mod syd. En dompap med de bløde toner overfløj huset og fortsatte tværs over søen. Gråkragers hæse lyde mod nord, og lyde fra en blåmejse i rørskoven. På sydsiden af Museet hørtes og sås dompap og gærdesmutte, og i luften mod sydvest grønsiskener og deres di-e lyde. En fiskehejres skrig, som nærmest lød som krææh, hørtes mod vest. En overflyvende stillits med dens smukke karakteristiske stig-lit lyde. En sølvmåges kliao skrig hørtes fra luften mod øst. Desuden hørtes musvit, blåmejse og bogfinke og gråkragers lyde fra sydøst og nord.
 
Under turen til Udsigten hørtes lyde fra solsort, musvit og hæse lyde fra en fasan mod nord.
 
Udsigten. Hér lyde fra rødhals, solsort, musvit, sjagger, gråkrage og allike.
 
Langsiden og den sydvestlige del af Svinget. Skrig fra en fiskehejre, tjik tjuk lød det fra skovspurve mod nord og igen lyde fra grønsiskener, der landede i et birketræ. Fra skovpartiet på nabogrunden hørtes nu tserr og tii tii tii lyde. En flok halemejser bevægede sig let og hurtigt gennem træernes grene. Lyde fra en gærdesmutte.
 
Sletten. Stillitser hørtes fra luften mod øst. En solsort og en husskades lyde fra syd. En gulspurv fløj op fra rørskoven og landede i en pilebusk – tsik lød det.
 
Tårnfalkehøjen. Hér lyde fra overflyvende skovspurve, hæse skrig fra en opflyvende fiskehejre, der blev forstyrret i dens åfiskeri, og lyde fra tre gråænder, der lettede fra åen lidt længere fremme.
 
Den nordlige ende af dæmningen blev nået. Alliker og råger hørtes mod syd, og kjek, der blev gentaget, kom fra en stor flagspætte i et poppeltræ mod nord. Sjaggere hørtes i luften mod øst, og en fasan sendte sine køck køck lyde ud til artsfæller, hvoraf én mod nord besvarede den umiddelbart efter. Tikkende lyde fra en gærdesmutte og sang fra en rødhals.
 
Knækket. Den blev overrasket og forskrækket af undertegnede – den unge gråbrune knopsvane på vandet i åen - hvilket gjorde, at den satte i med en hvæsen, medens den skyndte sig at svømme i modsat retning af min, dvs. mod vest.
 
Indgangen til reservatet. De afsluttende lyde kom fra stor flagspætte og spætmejse mod nord, fuglekonger i Plantagen, musvitter og sumpmejser i Pilesumpen, en rødhals mod øst og fra en bogfinke tæt ved indgangen.
 
I alt blev 26 fuglearter hørt under turen i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk