Ynglende fugle i redekasser 2018

2018-12-13 21:20
Lørdag, den 8. december 2018.
 
Sol op klokken 08.26. Ned klokken 15.40. Dagen var aftaget med 9 timer og 57 minutter. Temperaturen var 7 gr. C, vindstyrken 9 m/s fra en syd, sydvestlig retning, en sigtbarhed på cirka 11 km og en luftfugtighed på 92%. Temperaturen føltes som 3 gr. C.
 
En tur rundt i reservatet sidst på formiddagen. Det var vådt – meget vådt – efter nattens og morgenens regn. Det var overskyet med udsigt til mere regn senere på dagen.
 
Det var forud bestemt, at rundturen denne lørdag alene skulle dreje sig om de ophængte redekasser i reservatet. Ynglesæsonen 2018 var for længst overstået men undertegnedes notater om ynglefuglene i de forskellige kasser var stadig ikke offentliggjort. Nu skulle det være.
 
Turen gik mod syd. I Pilesumpen blev to redekasser passeret. Den ene en mejsekasse af træ og den anden en støbt kasse af cement fra Gunner Goddiks tid i reservatet. I redekassen af cement blev et kuld musvitunger udklækket. Ungerne blev fodret før og efter den 26. maj.
 
Ud for Vildnisset var to kasser hængt op. En kasse egnet for gærdesmutte m. fl. og en mejsekasse. I mejsekassen så et kuld blåmejser dagens lys. Fodring af ungerne før og efter den 24. maj.
 
Bugten. Hér fem mejsekasser, en uglekasse, fem stærekasser og en træløberkasse. Tre stærekasser og to mejsekasser var med unger. Fodring af ungerne før og efter den 19. maj.
 
I hegnet langs vejen mod vest med træer og buske. Her var seks mejsekasser hængt op. En kasse var beboet af gedehamse, en redekasse med en familie sumpmejser, en musvit med familie i en tredje og en familie blåmejser i en fjerde. Fodring af ungerne før og efter den 21. maj.
 
Museet. En kasse var ophængt på et æbletræ sydøst for huset. Seks cementskåle egnet til svaler og andre fugle var opsat under udhæng forskellige steder på huset. Tre kasser til brug for vipstjert, solsort m. fl. var sat op på husets facader. Et par redekasser var nedtaget til senere brug og en redekasse med plads til fire spurvefamilier var opsat under tagudhænget mod vest. I sidstnævnte redekasse blev et kuld musvitunger udklækket. Fodring af ungerne før og efter den 26. maj. En gærdesmutte anlagde en rede i en cementskål på nordsiden af Museet, men unger blev det ikke til. På Museet var endvidere tre insekthoteller og to flagermuskasser hængt op.
 
Skoven. Forskellige steder i skovpartiet var fire mejsekasser, en kasse for rødstjert, rødhals m. fl., en uglekasse, fem stærekasser og en hvinandekasse hængt op. To stærekasser var i brug af forældre med unger, og to mejsekasser med henholdsvis musvit og blåmejse var beboet med unger. Fodring af ungerne var i gang før og efter den 28. maj.
 
Hegnet langs naboskellet mod syd i retning af Udsigten. Hér fem redekasser til mejser, en træløberkasse, en tårnfalkekasse og to kasser egnet for rødstjert m. fl. I en mejsekasse kom et kuld musvitunger til verden. Fodring af ungerne før og efter den 19. maj.
 
Udsigten. En redekasse var her ophængt for rødstjert m. fl.
 
Skovpartiet vest for Udsigten. Hér var fem mejsekasser og en uglekasse hængt op på træerne i forskellige højder. Uglekassen blev brugt som redekasse af alliker, og et kuld blev udklækket. Lyde hørtes fra ungerne under fodring den 26. maj. Et blåmejsepar havde travlt med fodring af unger i en mejsekasse før og efter den 28. maj, og en mejsekasse blev brugt af gedehamse.
 
Husvejen tæt ved Målersvinget. Hér to mejsekasser, hvoraf den ene blev beboet af gedehamse.
 
Rådyrkrattet. Et kuld musvitunger blev fodret før og efter den 26. maj.
 
Lågen. Hér en redekasse egnet for rødhals men den blev ikke beboet.
 
Mellem Revlen og Svinget – herfra et kig til nitten mågekasser ud for Sletten.
 
Tårnfalkehøjen. Falkekassen blev i år benyttet som udklækningssted for allikers unger. Fodring af unger før og efter den 19. maj.
 
Den nordlige ende af Smutvejen. Fem redekasser var hængt op forskellige steder. Fire mejsekasser og en redekasse egnet for rødstjert m. fl. En enkelt kasse var beboet af gedehamse.
 
Jons Ø. På øen var der fire redekasser at se. En uglekasse, to hvinandekasser og en mejsekasse.
 
Næsset. Hér var to mejsekasser opsat.
 
Længere fremme på Åvejen var en mejsekasse ophængt på et birketræ. Hér blev et kuld musvitunger udklækket. Fodring af ungerne før og efter den 28. maj.
 
Plantagen. Fire redekasser var hér ophængt forskellige steder. En uglekasse og tre mejsekasser. En af kasserne var optaget af et par musvitter, der havde travlt med fodring af deres unger før og efter den 6. juni. En anden var beboet af en familie blåmejser. Fodring før og efter den 28. maj.
 
Nordsiden af Pilesumpen. Hér to mejsekasser. Et kuld musvitunger blev fodret i den ene den 28. maj.
 
Yngleresultatet 2018 i opsatte redekasser blev (den ofte sete kuldstørrelse i parentes):
 
Stær 5 (4 æg)
 
Musvit 11 (4 – 11 æg)
 
Blåmejse 5 (6 – 12 æg)
 
Sumpmejse 1 (6 – 8 æg)
 
Allike 2 (4 – 6 æg)
 
Tak til Merete, Inger, Ulf og Knud for det altid gode samarbejde i forbindelse med bygning af redekasser, opsætning af disse og rengøring i god tid før ynglesæsonen.
 
Sidste nyt.
 
Torsdag den 13. december 2018.
 
En natugle har igen – efter lang tids fravær – indtaget uglekassen i Plantagen. Natuglen blev set i indflyvningshullet tre kvarter efter solnedgang.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk