Havørn - Ravn - Bramgås

2019-01-12 17:14
Lørdag den 12. januar 2019.
 
Sol op klokken 08.32. Ned klokken 16.06. Dagen var tiltaget med 29 minutter. Temperaturen var 3 gr. C, vindstyrken 4 m/s fra en vest, sydvestlig retning, en sigtbarhed på cirka 9 km og en luftfugtighed på 92%. Temperaturen føltes som 0 gr. C.
 
En morgentur.
 
Indgangen. Det var vådt, men jorden var stadig hård efter frost om natten. Rim sås i græsset ved kanten af vejen. Det var overskyet, mørkt og lidt trist i vejret.
 
Fem grågæs overfløj den østlige del af reservatet højt til vejrs. En ophidset gærdesmutte hørtes ved Plantagen. En solsort hørtes fra, og en blåmejse sås, i Pilesumpen. En gråkrage hørtes mod nord, og en fiskehejre lagde an til landing ved Vigersdal Å. Fra øst fløj et par grågæs  ind over reservatet i lav højde. Der var lidt forår i deres gak rak rak lyde. Lidt senere det meget flotte syn af en ung havørn, der i relativ lav højde langsomt bevægede sig ind over reservatet – ligeledes fra øst. Hver gang en stor oplevelse og en rigtig god begyndelse på en tur rundt i reservatet.
 
Goddiks Sø. Søen var med et tyndt lag is med vand på overfladen. En knopsvane stod på tømmerflåden ud for Museet. En stor flagspætte hørtes mod nordvest. En musvåge i luften mod vest havde retning mod stedet, hvor jeg stod. Den kom nærmere og nærmere indtil den var ganske nær. Da den endelig så personen på vejen, slog den alle bremser i og ændrede sin kurs til en nordlig retning. Et par råger sås i luften mod øst. To grågæs fløj ind over reservatet fra øst med retning mod andre seks, der sås i luften mod vest. Et flot hanegal hørtes fra gården mod vest.
 
Bugten. Et par musvitter sås i pilebuske i Skovsumpen, og lyde hørtes fra en sumpmejse i hegnet mod øst. Det lysnede i vejret mod syd. Nu lugten af ræv. Et par stærekasser blev passeret. Bankelyde hørtes fra en af kasserne. Måske var det en stor flagspætte, der havde travlt med at ordne kassen. Fuglen var tidligere set sidde i kassens indflyvningshul sidst på dagen. Kassen blev brugt som sovested for fuglen. Grantræet, kassen var hængt op på, var gået ud, og barken på stammen vidnede om spættens arbejde efter fødesøgning. Væk var barken på en stor del af træets stamme. Lidt blå himmel kunne nu anes gennem det tynde skydække over denne del af reservatet.
 
Under turen mod Museet sås og hørtes overflyvende grønsiskener. En sumpmejse havde travlt med at finde et af sine morgenmåltider i buskadset. Tæt ved huset sås en hare, der omgående ”frøs”, før den tog benene på nakken.
 
Museet og bænken på nordsiden. Tre imponerende store muldvarpeskud var skudt op af jorden. De måtte være udført af en muldvarp med større muskler end normalt. Knopsvanen stod stadig på tømmerflåden, men forlod straks flåden, da den så den nyankomne person. Svanen ødelagde isen, og en høj knasende lyd hørtes, hver gang den bevægede sig fremad. En ringdue sang i et træ mod nord. Et par gråænder fløj mod vest. En husskade landede i toppen af en rødel, og en stor flagspætte hørtes mod øst. Alliker hørtes mod vest, og en spætmejse mod nord.
 
Udsigten. Tre stor skalleslugere strøg gennem luften over reservatet fra øst. Pink, lød det fra en bogfinke, og en flok på cirka tredive grønsiskener forlod trætoppe på Jons Ø. En gærdesmutte var aktiv i skoven af tagrør. Skydækket havde lukket sig, og det var igen mørkt i vejret. En grågås med høje nasale lyde overfløj reservatet. Nu lyde fra ravne i luften mod nord og lidt efter synet af de to sorte fugle, der satte kursen mod øst.
 
Langsiden. Et par hættemåger i luften mod nordvest. Hér i det åbne var vejen hård efter nætternes frost. En fasan hørtes mod syd, og et par stormmåger sås i luften mod sydvest. Seksten grågæs passerede over reservatet i vestlig retning. Hér igen lugten af ræv.
 
Svinget. Et kig til mågekasserne i kanten af rørskoven ud for Sletten. Afstanden fra kasserne til isen på vandet var fyrre til halvtreds centimeter. Med andre ord en vandstand tæt på det normale og en vandstand, der nu dækkede sand- og grusbunkerne midt i den forreste del af søen. Småfuglene satte sig i bevægelse og fløj hid og did. En spurvehøg fløj i susende fart ind over marken mod nord.
 
Tårnfalkehøjen. En fiskehejre lettede cirka halvtreds meter længere borte ved åen. Som så ofte før, gav den besked om, hvor utilfreds den var med at blive forstyrret i sit fiskeri. Hæse lyde hørtes fra den, da den fløj bort. Herefter hørtes pibende lyde fra øst. En knopsvane dukkede op, og fløj i lav højde ind over falkehøjen. Flot var fuglen med det store vingefang. Sjaggere hørtes i luften mod sydøst.
 
Den nordlige ende af Smutvejen. Hér hørtes lyde fra gæs i luften mod øst. Syv og tyve bramgæs fløj i sydvestlig retning. Under samme kig i østlig retning sås et sort pelsdyr cirka tredive meter fremme på vejen. Dyret - en mink - løb fra søen tværs over vejen, ned i åen og op på modsatte side. Herefter ude af syne.
 
Vejen efter Næsset over for Museet. To hættemåger stod på isen, og knopsvanen fra tidligere lå nu ved Jons Ø. Alliker i luften over reservatet mod øst. Vinden fra sydvest føltes kold – meget kold på dette sted, og der var fugt i luften. Det skulle blive regn senere på dagen.
 
Plantagen. Turen var tæt på sin afslutning. Jeg passerede uglekassen på grantræet i kanten af skoven med tanker om natuglen, der med ret stor sandsynlighed befandt sig i kassens indre. Sidst den sås, var søndag aften den 6. januar, da den fløj ud fra kassen.
 
Turen var til ende og udgangslydene kom fra gærdesmutte, musvit, gråkrage, sumpmejse, blåmejse, musvåge (skrig), solsort, husskade, stor flagspætte og dompap. Regnen faldt som støv, da jeg forlod reservatet.
 
Under turen blev 27 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk