Sanglærke - Stor Skallesluger - Havørn

2019-02-10 19:17
Lørdag den 9. februar 2019.
 
Sol op klokken 07.46. Ned klokken 17.02. Dagen var tiltaget med 2 timer og 6 minutter. Temperaturen var 6 gr. C, vindstyrken 7 m/s fra en syd sydvestlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 93%. Temperaturen føltes som 2 gr. C.
 
En formiddagstur under mørke og hurtige skyer. Det var vådt efter fredagens og nattens regn.
 
Indgangen. Opvarmningen til rundturen kom fra en skrattende husskade i Plantagen, et par sumpmejser i Pilesumpen, forårslyde fra en musvit i en busk øst for Plantagen, og lyde fra grågæs i luften mod vest. Lidt opmuntrende blå himmel kom til syne lodret over indgangen, men det blev en kort fornøjelse. Kort tid efter var området igen dækket af skyer. Fra et grantræ mod øst hørtes lyde igen og igen fra en sortmejse. En gråkrage hørtes mod nord, og en stor flagspætte sås i en bølgende flugt over genboens skov mod øst.
 
Turen gik mod syd.
 
Goddiks Sø. Søen lå med en tynd skorpe af is. Lidt længere ude ved et par små øer slap isen op, og vandet lå let bølgende hen. En fisk slog op og lavede ringe i overfladen. Forårsagtigt. Og nu lydene fra oven. Endnu et forårstegn. To sanglærker fløj ind over stedet hvor jeg stod. Kursen var fra nord mod syd. Det blev lidt lysere i vejret. Igen sås blå himmel. Denne gang mod syd.
 
Mellem Vildnisset og Skovsumpen var der en livlig aktivitet af musvitter, blåmejser og sumpmejser.
 
Bugten. Jeg passerede stærekasserne ophængt på grantræer i området. Især holdt jeg øje med kasse nummer ti, men det så ikke ud til, at der var nogen var hjemme. Under en rundtur torsdag sidst på dagen i sidste uge, havde en stor flagspætte indtaget kassen som sit overnatningssted. Spætten var ikke helt færdig med dagen, og fulgte min færden fra hullet i kassen. Pibende lyde fra vinger hørte mod nord da et par knopsvaner fløj lavt over reservatet med retning mod øst. En grågås i et højere luftlag fløj i samme retning. Nu igen et skift i vejret. Mørke skyer hastede over himlen i nordøstlig retning, og klokkelyde hørtes fra kirken i Kværkeby. Fra en gren halvanden meter over jorden i den sydvestlige del af Bugten lettede en spurvehøg, og fløj lydløst lavt og langs med vejen i nordlig retning. Småfuglene var forsvundet som dug for solen.
 
Museet. Op ad bakken på nordøstsiden af huset. Cirka fem og tredive muldvarpeskud var skudt op over jordoverfladen. Fra nordsiden af Museet kunne det ses, at søen var dækket af is i det østlige område, langs kanten af rørskoven neden for Museet og videre langs kanten af rørskoven mod vest. En fiskehejre sås i luften mod nord, og to grågæs fløj larmende ind over området mod øst. Gæssene slog en bue i luften, vendte tilbage og fløj tæt forbi Museet. Der var forår i deres lyde. En stor skallesluger sås i luften mod nord med retning mod øst. Det gik hurtigt i sidevinden.
 
I Skoven sydvest for Museet var der livlig aktivitet. Blåmejser og musvitter udfordrede hinanden med deres lyde, og måske var der territorier, der skulle værnes om. En gærdesmutte sang fra et buskads længere inde i den lille skov. En solsort hørtes kortvarigt fra samme område. Igen skiftede vejret. Det lysnede og solens skin ramte et kort øjeblik reservatet. En musvåge sås i luften mod nord, og tre hætteløse hættemåger landede på isen ud for museet.
 
Udsigten. Også hér var musvitter livlige i hegnet mod syd. Skydækket tillod nu solen at skinne på reservatet og områderne uden for dette. Også kirken i Vigersted lå oplyst af solens skin. Flot var det. To knopsvaner sås på vandet helt mod vest ud for Svinget. En hættemåge, stående på toppen af masten ved Tårnfalkehøjen, kunne ses gennem trækroner på Husvejen. En ung sølvmåge sås i luften mod vest.
 
Målersvinget. Endnu en gang var der forårslyde i luften fra sanglærker, der var på vej til at indtage de bedste ynglepladser.
 
Langsiden. Hér ganske blæsende i det åbne landskab. Muldvarpeskuddene lå på én lang række midt på vejen godt vasket i overfladen af regnen, der var faldet. Jeg så dem først da de gav lyd fra sig – de to grågæs, der straks lettede fra vandet på den anden side af rørskoven ud for Tårnfalkehøjen. Optimistisk tog jeg det som endnu et tegn på spirende forår. Et kig til nabomarken – en pløjemark – mod vest. På bakkekammen stod tre fiskehejrer med kig til reservatet. Flot så det du med himlen som baggrund. En musvåge lettede i det samme fra et træ, hvilket udløste megen postyr hos alliker og råger i området. Stillitser hørtes i luftrummet mod nord. De to knopsvaner, der sås fra Udsigten, gled langsomt ud på søen, da jeg nærmede mig stedet, hvor de havde taget ophold. Vandstanden i søen var steget en smule, hvilket bl. a. kunne ses på afstanden fra mågekasserne til vandoverfladen.
 
Svinget. Det gik hurtigt i vejret – nu igen en mørk og overskyet himmel. Vandstanden i Vigersdal Å var over det normale, og vandet var brunligt af udvasket jord.
 
Tårnfalkehøjen. Endnu en stor skallesluger højt til vejrs bevægede sig hurtigt mod øst, og fem grågæs overfløj reservatet i et højere luftlag. Ved åen ud for Stængebæk kunne det tydeligt ses hvorfra udvaskningen af jord stammede. Vandet i bækken fra nord var brun af jord i kontrast til åen, der var relativ klar.
 
Åvejen. Hér en rødhals i rørskoven. Fuglen blev overrasket, og vidste ikke om den skulle flyve eller blive. Den valgte det sidste, men tog flugten ind mellem tagrørene.
 
Næsset. Tre gråænder lå på vandet ud for Jons Ø. Ænderne var sky og lettede hurtigt fra vandet. Fra nord hørtes en bogfinke og skovspurve. En musvåge sejlede i den kraftige vind ind over den østlige del af reservatet. En god vind for arten og for havørnen, der senere på dagen langsomt svævede ind over reservatet fra vest. En ringdue udførte sin parringsflugt i luften mod øst.
 
Knækket – hér otte grønsiskener, der fouragerede i en rødel, og lyde fra en spætmejse mod nord. Det satte ind med regn på turens sidste del.
 
Indgangen. Turen afsluttedes med en god udveksling af fugleoplevelser med to fotografer. Den ene fotograf var på vej ind i reservatet og den anden på vej ud.
 
Under turen blev 24 fuglearter hørt eller set i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk