Trane - Lille Lappedykker - Rensning af redekasser

2019-02-25 20:15
 
Lørdag den 23. februar 2019.
 
Sol op klokken 07.15. Ned klokken 17.32. Dagen var tiltaget med 3 timer og 6 minutter. Temperaturen var 0 gr. C, vindstyrken 2 m/s fra en sydlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 84%. Temperaturen føltes som - 3 gr. C.
 
En morgentur i solskin. Lette skyer over reservatet og et mørkt skydække mod vest. Det føltes koldt, og der var da også lidt rim i græsset foran Pilesumpen.
 
Indgangen til reservatet. Hér hørtes kirkeklokkerne fra Kværkeby. Et par knopsvaner lå på vandet i Vigersdal Å, og to grønsiskener overfløj Plantagen fra nordvest. Lyde hørtes fra grågæs mod vest fra Goddiks Sø. Mod øst hørtes sang fra en ringdue. Fra buskene syd for indgangen hørtes forårslyde fra musvitter og sang fra en gærdesmutte. Fra øst kom lyden fra en fiskehejre i flugt. En sortmejses lyde fra genboens skov mod øst. En gråkrage landede i toppen af et grantræ i Plantagen.
 
Turen gik sydover.
 
Goddiks Sø. Hér et godt vue over den østlige del af reservatet. Vandet var let bølgende. Prrok prrok lød det oppe under himlen. Seks ravne trak nordover i stor højde. To knopsvaner lå på vandet foran Jons Ø, og to blishøns mellem de to øer i forgrunden. Dejligt igen at se blishønen i reservatet. En sumpmejse hørtes i skoven ud for Vildnisset. En husskades lyde hørtes mod syd. En troldand i rasende fart fra nord landede på vandet bag ved Jons Ø. Tre grågæs kom til syne på vandet øst for Museet, og to andre fløj ind over reservatet fra vest. Lyde og synet af en sanglærke i flugt over reservatet. Tre grågæs lå på vandet syd for Jons Ø, og en fiskehejre sås i luften mod syd. En fin start på turen.
 
Skovsumpen. Et tyndt lag is sås på vandet i kanalen op mod vejen.
 
Bugten. En forårsbebuder – stæren. Fuglen fløj op fra låget på en redekasse på et grantræ. Fra toppen af et andet grantræ hørtes en anden stær. Sangen var fløjtende med et indslag af lyde fra en musvåge. Tre alliker sås i hurtig flugt over reservatet. En solsort fløj op mod vest. Sjak sjak sjak lød det fra en husskade, og mange lyde kom fra musvitter i hegnet mod vest. En hare standsede brat op ikke langt fra Museet, den så ”faren” i personen på vejen og sprang derpå afsted mod vest.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Det flotte syn af reservatet oplyst af solens skin. Et tilfældigt kig mod nord. Dér tre langhalsede fugle i god højde og en langsom flugt. Tre tavse traner var på vej mod nordvest. En skarv fløj i det samme i modsat retning i en lidt lavere højde. Solen varmede en smule i den stille vind.
 
Sydvest for Museet. I toppen af en poppel – også hér en syngende stær. Redekasserne var ikke langt derfra. En gærdesmutte imponerede med sin sang. Et kig til himlen - højt oppe i hurtig flugt - fire stor skalleslugere var på vej mod øst. Rim på græsset glinsede under turen mod Udsigten. Hér var skygge, og det føltes koldt. I hegnet langs vejen var musvitterne aktive og med mange forskellige lyde.
 
Udsigten. Den flotte udsigt til den nordlige og til dels den vestlige del af reservatet. Et par troldænder lå på vandet mod vest. Hér og dér lå grågæs på vandet. En grågås stod på kanten af en ø ved isfuglekassen. Der var forår i gæssene. Tre ravne fløj højt til vejrs ind fra nord, og seks stormmåger sås i luften mod øst. To og fyrre bramgæs fløj ind over reservatet fra nordøst. Først i et ret lige bånd og derefter i kileformation. Gnak gnak gnak lød det. Syv troldænder passerede ind over reservatet fra vest.
 
Neden for Udsigten mod vest – hér en ram lugt af ræv. En jernspurv fløj op fra jorden og satte sig på en gren af et grantræ. På naboens græsmark mod vest fouragerede to grågæs og ni hættemåger, medens et par gråkrager så til på afstand.
 
Målersvinget. Her en skovspurv ved en redekasse og en blåmejse i rørskoven. På vandet nord for dæmningen lå to knopsvaner og et par grågæs. To par troldænder lå på vandet foran Skræppeøen.
 
Midt på Langsiden et kikkertkig til søvandet ud for Svinget. En blishøne lå på søen ved Mågeholme, og endnu en god oplevelse denne morgen – en lille lappedykker svømmede ud på vandet nord for Revlen. Den kiggede usikkert fra side til side, og havde ganske givet set personen, der kom nærmere. Rørskoven dækkede nu for udsynet, hvorfor jeg tabte fuglen af syne. Da jeg igen havde frit udsyn til vandet var fuglen væk og blev ikke set igen. Endnu en god oplevelse var det at se fire viber i luften mod nordvest.
 
Svinget. Sanglærkers sang fra oven, og blishønsenes territorialkampe på vandet.
 
Græsset på Sletten var grønt og vådt. Solen var nu højere på himlen, og havde omdannet rimen på græsset til vanddråber. Jeg var nu på vej mod øst, men vendte mig på et tidspunkt om og så mod vest. I stor højde sås en rød glente målrettet på vej nordover.
 
Tårnfalkehøjen. Herfra et kig mod nord, hvor et par råger og nitten viber fløj vestover.
 
Fra Åvejen et kig mod nord. Vigersted Kirke i baggrunden og i forgrunden en større sø på nabomarken. Fire stor skalleslugere lå på vandet og dykkede fra tid til anden efter føde. Et par flyvende gråænder lavt over åen kom tæt på, så mig, kæntrede og slog et stort sving ind over nabomarken.
 
Turen blev afsluttet med synet af endnu en rød glente i luften mod nord, en musvåge, der langsomt svævede ind over naboens skov mod øst, og en ravn højt til vejrs under en himmel med gennemsigtige skyer.
 
Under turen blev 33 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Og Natuglen? Jo, den bruger stadig kassen i Plantagen. Fuglen blev set med sammenknebne øje i indflyvningshullet om aftenen en halv time efter solnedgang.
 
Søndag den 24. februar.
 
Rensning af redekasser.
 
Merete havde indkaldt fuglekassegruppen til rensning af redekasser. Det var ved at være sidste udkald for dette arbejde.
 
Tre var mødt op på dagen – Merete, Knud og undertegnede. Vejret var perfekt – solskin, stille vejr og temperaturer på 6 – 10 gr. C, afhængigt af, hvor man befandt sig – i skygge eller i sol.
 
Turen gik først til Plantagen, dernæst langs åen, over dæmningen, videre mod Museet efter en afstikker til Lågen og med afslutning ved indgangen.
 
45 redekasser blev åbnet og tømt for deres indhold af rede materiale, ekskrementer og bo efter gedehamse. Tre kasser blev hængt op på ny, og flere kasser blev bragt i orden under arbejdet med tømningen. Ugle- og stærekasser blev ikke renset.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk