Rørspurv - Kernebider - Rød Glente

2019-03-17 15:01
Lørdag den 16. marts 2019.
 
Sol op klokken 06.22. Ned klokken 18.16. Dagen var tiltaget med 4 timer og 39 minutter. Temperaturen var 5 gr. C, vindstyrken 6 m/s fra en vestlig retning, en sigtbarhed på cirka 14 km og en luftfugtighed på 84%. Temperaturen føltes som 1 gr. C.
 
En morgentur under mørke skyer, men dog med solens lys gennem et tyndt skydække mod øst. Ganske rart efter ugens mørke dage og regn.
 
Indgangen til reservatet. Hér et kort ophold. Vindens susen hørtes fra buske og træer, og det var naturligvis vådt efter de sidste dages regn. Fuglelydene denne morgen kom fra musvitter i Plantagen og i Pilesumpen. En ringdue sang fra genboens lille nåleskov. Melodiske lyde hørtes fra tre grønirisker i toppen af grantræer i Plantagen. Lyde fra grågæs i retning af Goddiks Sø, og skræppende korrk-kok lyde fra en fasan i retning af Skovsumpen. En gærdesmuttes høje sang mod øst. En hættemåge og en skarv overfløj Indgangen. En husskade sås i luften mod nord, og en troldand hastede afsted mod vest. En ganske god start på en rundtur, der gik mod syd.
 
Goddiks Sø. Der var fart på skyerne. Hér ved søen var den blå himmel at se gennem et tyndt skydække. Et kig mod vest til Jons Ø. Midt på søen lå en flot hvid knopsvane, og på øen sås tre grågæs og to strandskader. To gråænder svømmede fra rørskoven ud på søen. En rørspurv hørtes mod sydvest – igen og igen. En sanglærkes lyde fra himlen og derpå synet af fuglen, da den fløj nordpå. En troldand kom til syne ved Jons Ø. En gråkrage fløj mod nord og en råge mod sydvest. Der var gang i de hætteklædte måger – syv overfløj stedet, hvor jeg stod, med høje lyde. Under opholdet ved søen var det igen blevet overskyet.
 
Bugten. En fiskehejre blev forstyrret og lettede fra kanten af vejen. En stær sad fløjtende og med knebrende lyde i toppen af et udgået grantræ mod sydvest. Endnu en sanglærke hørtes, og sås, da den fløj nordpå. Sang fra en gærdesmutte og høje lyde fra musvitter. En musvåge sås i luften mod nord.
 
I hegnet mod vest – i elletræer – dér et par grønsiskener og længere fremme på vejen en solsort, der hurtigt forsvandt ind mellem træerne. Et par blåmejser var aktive i æbletræet sydøst for Museet.
 
Museet og bænken på nordsiden. Det flotte kig over Goddiks Sø og en hurtig optælling af grågæs på søen. Otte og tyve gæs rørte uroligt på sig, da de så personen ved huset. En rørspurv fløj lavt over rørskoven neden for bakken. Igen var vejret skiftet – blå himmel mod nord og overskyet mod øst, syd og vest. Der var faldet ro over grågæssene – nu mere på afstand – nord og vest for Jons Ø. To alliker passerede forbi over søen i højde med Museet. Nu lyde fra en stær mod sydvest. Fuglen lod sig umiddelbart efter dale ned fra et asketræs top til en redekasse længere nede på træet, hvor den forsvandt ind i hullet til kassen.
 
Ved bådpladsen vest for Museet – hér en flot rørspurv han i rørskoven. Dejligt igen at se arten i reservatet efter vinteren.
 
Udsigten. Et kig mod nord. Vigersted Kirke i baggrunden. Ved Vigersdal Å, i kronen af et udgået træ, et usædvanligt syn. Femten gråkrager sad i toppen af træet og alle med næbspidserne vendt mod vest. Som regel ses gråkrager to og to i reservatet. Forsamlingen af kragerne i træet kunne være et udslag af det flokinstinkt, som alle kragefugle har. En skarv sad i toppen af et nabotræ. En knopsvane lå på vandet neden for bakken. Tre stære fløj forbi mod vest. Hér på bakken mærkedes temperaturen som plus en grad C. i vinden. En overflyvende kernebider havde sat kursen mod syd. For et par dage siden, havde seks af arten taget ophold i toppen af poppel-træer nord for reservatet.
 
Målersvinget. Nord for dæmningen – dér seks troldænder og en blishøne på vandet. Et par fiskehejrer svingede ind over Vigersdal Å, og en skarv fløj mod vest. En hætteklædt måge stod på toppen af masten ved Tårnfalkehøjen.
 
Langsiden. Et kig mod vest. To knopsvaner, tre gråænder, to grågæs og tre blishøns lå på vandet. To sanglærker fløj mod nord og lyde fra viber over nabomarken mod nord. Lyde hørtes fra en rødhals på naboens område ved Svinget.
 
Svinget. Hér kunne det rigtigt ses – højvandet. Vandet stod nu så højt, at mågekasserne stort set var dækket af vand. Kassernes øverste kant kunne lige akkurat ses, og Revlen var under vandoverfladen. Ikke så mærkeligt, når to og tredive millimeter regn faldt i vort område i sidste uge, og syv og tredive millimeter i denne uge. På nabomarken mod nord, hvor der ligeledes var oversvømmelser, stod et par gravænder, to strandskader og tre gråkrager. En gærdesmutte sang lystigt fra rørskoven. Som på Udsigten, var hér koldt i det åbne terræn. Og nu igen den smukke lyd fra viber over marken mod nord, og ki ki ki lyde fra en tårnfalk mod sydvest.
 
Turen gik nu mod øst over Sletten – i medvind.
 
Tårnfalkehøjen. Åen og søen nord for åen var nu en stor sø. En flok på cirka femogtyve stillitser sås i en hyld mod nord. Stængebæk var væk som bæk – oversvømmet. Et kig mod øst. Over reservatet kredsede to rød glenter og en musvåge. Fuglene svævede en tid over reservatet, hvorefter de kredsede ind over nabomarken mod nord, hvor endnu en musvåge var i luften. Seks troldænder lå på vandet i Lillesø.
 
Den nordlige ende af Smutvejen (dæmningen). Hér en aktiv og ikke særlig sky sumpmejse. Længere fremme forbi Næsset – hér var vejen oversvømmet af vand. Vandet strømmede fra åen ind i Goddiks Sø. Gummistøvler var det fornuftige valg af fodtøj. Seksten grågæs lå nu på søen, og to strandskader stod på tømmerflåden. En spætmejse hørtes mod nord, og en ringdue sås i parringsflugt.
 
Turen havde nået sin afslutning i solskin og hurtige skyer under himlen. Udgangslydene kom fra hættemåger, grågæs, musvitter, spætmejse, grønirisker og jernspurv. Toogtredive bramgæs sås som det sidste i luften mod nordøst.
 
Under turen – uden regn - blev 34 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk