Grågås på rede - Toppet Lappedykker - Rørhøg

2019-03-25 21:11
 
Lørdag den 23. marts 2019.
 
Sol op klokken 06.04. Ned klokken 18.30. Dagen var tiltaget med 5 timer og 11 minutter. Temperaturen var 6 gr. C, vindstyrken 4 m/s fra en vestlig retning, en sigtbarhed på cirka 6 km og en luftfugtighed på 95%. Temperaturen føltes som 4 gr. C.
 
En morgentur under et mørkt skydække og lidt trist i vejret men pyt, foråret var indtruffet.
 
Indgangen til reservatet. Hér det korte ophold med disse iagttagelser og lyde som start på turen:
En gråand, en skarv og en grønirisk overfløj stedet, hvor jeg stod. Mod nord sås fire og tredive måger – hætte- og stormmåger i en blandet flok. En ringdue og en bogfinke sang fra skoven mod øst. To grågæs fløj lavt over Pilesumpen, og lyde hørtes fra en knopsvane i retning af Goddiks Sø. I retning af Skovsumpen hørtes en gærdesmuttes høje sang. Lyde fra gråkrager mod syd og fra musvitter i buskadset langs vejen ved Pilesumpen. Korrk-kok lød det fra en fasan mod syd, og fra samme retning hørtes dompappers bløde fløjten. Igen i dag en god begyndelse på en rundtur, der gik sydover.
 
Goddiks sø. En sø med forhøjet vandstand og en småbølgende overflade. Et kig mod vest. På vandet mod sydvest tæt ved rørskoven – to grågæs, en knopsvane midt på søen og to strandskader på tømmerflåden. To gråænder lå på vandet syd for Jons Ø. En rørspurvs lyde fra rørskoven mod syd. Et par grågæs lettede larmende fra vejen ved Vigersdal Å. En solsort strøg lavt over vejen mod syd. Sang fra en jernspurv i en pil i rørskoven. Vinden føltes kold hér ved søen.
 
På god afstand kunne stærene høres i Bugten – fløjtende og med knebrende lyde. To af stærene havde især kastet deres interesse på kasse nummer ti - kassen der tidligere i år var blevet brugt som sovekasse for en stor flagspætte. To gråkrager så til fra grene på nabograntræet. En musvit fløjtede på en dejlig og stille måde fra et birketræ mod vest. Et par gråænder, måske i søgen efter en egnet redeplads, svømmede ud fra rørskoven.
 
Museet. På nordsiden af huset det flotte vue over Goddiks Sø. To og to lå de dér – grågæssene – på søen – to ud for Næsset, to ved rørskoven tæt ved Museet, to midt på søen, to på søen mod nord, to og to foran Jons Ø og to syd for øen. I stor højde overfløj en skarv søen med retning mod øst. Hættemåger cirkulerede over søen mod øst. Et kig mod nordvest til søen på nabomarken. Dér et par gravænder i færd med deres morgenbadning. Jons Ø var til dels stadig oversvømmet.
 
Bådpladsen. En blåmejse fouragerede i grene på et birketræ, og et par alliker rundede træerne på Jons Ø. En fiskehejre sås i luften mod nord.
 
Udsigten. Vigersted Kirke lå hen i dis mod nord. Ni hættemåger fløj ganske lavt ind over Udsigten. En sanglærke sås og hørtes, da den fløj sydover. Tjink lød det fra en bogfinke i det lille skovparti mod vest.
 
Målersvinget. Også hér var en jernspurv sangaktiv, og en gærdesmutte i rørskoven var oppe i det ”røde felt” at dømme efter dens lyde. Lidt længere fremme i toppen af en pil cirka fire meter over jorden -jernspurven, der sang og sang. Et par knopsvaner lå på vandet nord for dæmningen. En hættemåge landede på toppen af masten ved Tårnfalkehøjen. Tårnfalke var ikke at se ved masten, men da kikkerten blev vendt mod vest til naboens kasser, sås en enkelt falk på kanten af en kasse. I to andre kasser sås alliker.
 
Langsiden. Herfra et kig til søen syd for Tårnfalkehøjen. Et par blishøns sås på vandet og klagende og vrinskende lyde fra gråstrubet lappedykker, der umiddelbart ikke kunne ses, hørtes fra samme område.
 
Tæt ved Svinget – hér havde en ræv været for nylig at dømme efter lugten, der fandt vej til næseborene. En gærdesmutte sang fra naboens lille skov, så det kunne høres vidt omkring, og fra samme område – en meget smuk forårssang fra en bogfinke. Mod øst sås et par troldænder i luften, og et par gravænder lettede fra marken mod nord. Den havde ikke set mig – rørskoven dækkede for dens udsyn – gråstrubet lappedykkeren. Men da der kun var fire meter mellem os, så den min bevægelse og dykkede omgående. Jeg så den igen, da den dukkede op længere ude på den anden side af Revlen.
 
Svinget. Hér de smukke lyde fra forårskåde viber over marken mod nord. En musvåge blev forfulgt af fire ophidsede hættemåger i luften mod nordvest. Nu et kig til hættemågekasserne, men der var ingen at se – oversvømmet som de var. Et par strandskader stod ved en oversvømmelse på marken mod nord. Et par råger fløj mod vest.
 
Tårnfalkehøjen. Hér et kig til tårnfalkekasserne på masten. Knud havde skabt og skænket den nederste til fuglereservatet. Redekassen blev ophængt under arbejdsdagen søndag den 17. marts. Det skal blive interessant at se, om den kan tiltrække tårnfalke i år. Flot er den – redekassen. Et par knopsvaner lå på det oversvømmede område ud for højen mod nord. Og nu lyden og synet af et par gråstrubet lappedykkere og deres kortvarige dans, hvor de med lidt hovedrysten mødte hinanden bryst mod bryst. En fiskehejre fløj ind fra nord og ville lande i toppen af et træ. Den så undertegnede, opgav ideen og slog vingerne vidt ud i en bremsende manøvre. En troldand han lettede fra vandet ud for den nordlige side af dæmningen. Jeg huskede min rundtur torsdag eftermiddag. En grågås lå på rede ud for isfuglekassen i Indelukket. Mon ikke endnu en grågås kunne ses på rede. Jeg foretog en afstikker til midten af dæmningen. Hér et kig til Tveholm. Jo, den lå dér som sidste år – grågåsen. Helt stille lå hun med hovedet bøjet over kanten af reden og det ene øje med kig til personen på dæmningen.
 
Tilbage på Åvejen. Lidt længere fremme ud for Jons Ø – hér et kig i retning mod isfuglekassen og – jo - også i dag lå grågåsen meget stille i reden. En rørspurv sås i en busk på kanten af åen. Et par spætmejser sås i luften mod nord, og nu lyden fra en isfugl, som i dette tilfælde ikke blev set.
 
Knækket. En jernspurv hørtes fra en pil, og et par skarver sås i luften. Et par halemejser havde travlt i buskadset en meter over jorden.
 
Tæt ved indgangen til reservatet – også hér sang fra en jernspurv, der sikkert forkyndte, at området var optaget. Uglekassen blev passeret. Natuglens afdæmpede og smukke tuden blev i går hørt fra Plantagen ved en og tyve tredive tiden. Vi kan således stadig glæde os over uglens tilstedeværelse i reservatet.
 
Ringen var sluttet – indgangen var nået. Det var stadig overskyet, diset og koldt i vejret – men rundturen havde været rig på oplevelser, og det er jo det, det handler om.
 
De sidste fuglelyde før hjemturen kom fra hættemåger, musvitter, jernspurv (igen igen), gærdesmutte, grågæs, alliker, ringdue, sortmejse (i Plantagen), strandskader, gråstrubet lappedykker, blåmejse, husskade og en meget smuk sang fra en solsort.
 
Under turen blev 32 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
En halv time senere overfløj en flot hvid sølvhejre, med langsomme vingeslag, reservatet.
 
Torsdag den 21. marts.
 
Under en hurtig rundtur sidst på eftermiddagen blev en toppet lappedykker iagttaget på Godddiks Sø, en sjælden fugl i reservatet. Rørhøgen blev set overflyve Lille Sø, og en isfugl blev observeret ved Skræppeøen. Tre krikænder lettede fra åen og fløj østover.
 
Et halemejsepar var i gang med bygning af deres rede i en have cirka hundrede meter fra reservatet.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk