Landsvale - Grågås på rede - Sortstrubet Bynkefugl

2019-04-08 20:59
Lørdag den 6. april 2019.
 
Sol op klokken 06.30. Ned klokken 19.58. Dagen var tiltaget med 6 timer og 13 minutter. Temperaturen var 7 gr. C, vindstyrken 2 m/s fra en østlig retning, en sigtbarhed på cirka 12 km og en luftfugtighed på 84%. Temperaturen føltes som 6 gr. C.
 
En morgentur under lette skyer og en natur belyst af solens stråler.
 
Indgangen til reservatet. Hér et kort stop, før turen gik videre mod syd. Fuglelydene denne morgen kom fra en sangdrossel mod øst. Dejligt at høre arten igen. Korkk-kok lød det fra en fasan på nabomarken mod nord. Lyde fra overflyvende hættemåger, sang fra en ringdue mod nord og lyde fra en kernebider i samme retning. To grågæs med deres høje nasale lyde overfløj indgangen i lav højde. En overflyvende stær. Et par musvitters lyde i Pilesumpen. En overflyvende stær og et par stormmåger sås i luften mod nord. En honningbi var tidligt ude og måske på vej til et par flotte hvidblomstrende mirabellebuske ved Plantagen. En gransanger sang i et birketræ mod syd. Turen var på denne måde sat godt i gang.
 
Goddiks Sø. Vandet var småbølgende, og området lå flot hen i solens lys. Et kikkertkig til det øverste af en udgået rødel mod sydvest. Dér et par stormmåger på grene i forskellige højder. På nærmeste ø lå en grågås på rede. To hættemåger havde slået sig ned et par meter fra reden. Otte grågæs lå spredt på vandet syd for rørskoven. En blishøne svømmede mod øen. To hættemåger stod på tømmerflåden. En knopsvane svømmede ud fra rørskoven mod nord. På øen nord for den nærmeste ø lå endnu en grågås på rede. Reden var for et par dage siden set uden gås. Seks grågæs og fire gråænder lå nord for Jons Ø. En troldand lå midt på søen. To alliker overfløj søen fra nord. En spætmejse var aktiv ved den støbte redekasse i Pilesumpen. En gråkrage så til fra en rødel i Pilesumpen.
 
Undervejs til Bugten mellem Vildnisset og Skovsumpen et kikkertkig gennem buske og træer. Endnu en grågås lå dér i sin rede på en ø.
 
Bugten. En solsort fouragerede på vejen, og en gransanger sås i øverste grene af et buskads i Skovsumpen. En blåmejse hørtes og sås i toppen af et piletræ. En stær kiggede ud fra redekasse nummer elleve, medens fire andre sås og hørtes fra grene på et par grantræer.
 
Vejen mod vest. En blåmejse fløj til en redekasse og forsvandt ind gennem indflyvningshullet med et langt strå i næbet. Det samme gentog sig nogle minutter senere. Fra vejen et kig i østlig retning gennem tagrør mod øen tæt ved. Også hér lå en grågås på rede. Hun lå stille – meget stille med hovedet bøjet ud over kanten af reden. En bogfinke hørtes i retning af Skovsumpen. Jeg passerede kassen, hvortil blåmejsen havde bragt redemateriale. Blåmejsen var vred og skældte ud. Jeg forstod og gik hurtigt forbi. Nu lyde fra en gråstrubet lappedykker bag skoven af tagrør. Ikke langt fra Museet – et kig mellem høje unge rødeltræer. På en ø bag ved træerne kunne endnu en grågås ses i sin rede. Nogle skridt derfra et kig til en af vandvejene mod øst – og dér lå den smukke lappedykker, som blev hørt for fem minutter siden.
 
Museet og fra nordsiden det smukke udsyn over Goddiks Sø. Grågæs lå spredt ud over søen. Ni og tredive gæs blev det til ved optællingen. På søen lå endvidere tre blishøns, to gråænder, to gråstrubet lappedykker, en knopsvane og fire hættemåger. Det fine var, at ingen fugle lettede under mit lille ophold på bakken ved Museet. Jeg var overvåget, men der var ro på. En fiskehejre overfløj søen vest for Jons Ø. En gærdesmutte sang højt syd for Museet. Sang hørtes fra en sangdrossel mod øst, og en gransanger sang fra et træ i Skoven.
 
Fire alliker sloges ved uglekassen i Skoven, og en stær fløj ud fra en redekasse.
 
Bådpladsen vest for Museet. Skvalderkålen var godt på vej med små udsprungne blade.
 
Fra vejen mod syd i retning af Udsigten. Hér et kikkertkig mod nordvest. Endnu en grågås sås på rede ikke langt fra isfuglekassen. Jeg nærmede mig masten med tårnfalkekassen, og minsandten om ikke en tårnfalk sad på kanten af kassen. Det var et stykke tid siden, at det sidst var set. Jeg måtte forbi under kassen, hvorfor falken straks fløj ud derfra. Nogle skridt derfra – et kikkertkig mod Pestholmen, hvor endnu en grågås kom til syne liggende på sin rede. I hegnet ikke langt fra Udsigten hørtes og sås en rødhals. Dejligt at høre dens sang. En smuk rørhøg-han sejlede nu elegant ind over reservatet og tog retning mod nord.
 
Udsigten. Herfra et kig over området mod nord. Et par skarver sad i toppen af et udgået træ ved Vigersdal Å. En hættemåge stod i toppen af et andet træ. En vibe sås i luften mod nord. En jernspurv hørtes i skovområdet mod vest. Otte grågæs lå på vandet i Indelukket. Landskabet lå flot belyst af solen gennem et tyndt skydække. En gråkrage generede nu rørhøgen højt til vejrs mod nord. Hér på Udsigten føltes vinden kold, men hvad – det var forår.
 
Fra Målersvinget via Smutvejen til Åvejen. Med andre ord den korte tur i yngletiden fra 1. april til 1. juli.
 
Midt på dæmningen et kig til en lille hurtig fugl i luften mod syd. Kikkerten for øjnene og – jo – det var -landsvalen. For undertegnede den første landsvale i år. Dejligt at gense arten. En musvit vogtede over en redekasse ophængt i en hyld i rørskoven. Tre grågæs lettede efter nogen tøven fra vandet nord for dæmningen. Længere fremme et kikkertkig til en ø nord for dæmningen. Også i dag lå hun stille i sin rede – grågåsen. Jeg passerede hurtigt forbi.
 
Åvejen var nået og hér en tydelig lugt af ræv. Et kig via kikkerten til Tårnfalkehøjen. En allike landede i den øverste tårnfalkekasse på masten. Det ”smagte” lidt af sidste års oplevelse med alliker – redebygning og udklækning af unger. Nu et kig til himlen over nabomarken. Fem fugle sås. To rørhøge – han og hun, to tårnfalke – sikkert han og hun og en landsvale. Rundt og rundt gik det nogle minutter, hvorefter den lille flok gik i opløsning, spredtes artsvis og blev til prikker på himlen. En jernspurv sang og sang.
 
Åvejen ud for Jons Ø. Øen var igen blevet til en ø efter højvandet. En grågås havde fundet et godt sted til sin rede på øens nordlige ende. Hun lå nu sikkert i det stille og håbede på, at jeg hurtigt gik forbi, hvilket jeg også gjorde.
 
Åvejen ud for Museet. Et kikkertkig til stærekasserne vest for huset. En af kasserne var besat af en stær, der stak hovedet ud af indflyvningshullet. Lidt længere fremme på vejen var et musvitpar aktive ved en redekasse – ind og ud gik det.
 
Efter cirka et tusinde og et hundrede skridt var indgangen nået. En afslutning i solskin og med lyde fra hættemåger, gransanger, spætmejse, jernspurv, musvit, husskade, stor flagspætte, blishøne og rørspurv. Fem overflyvende sangsvaner satte et punktum på en rigtig god rundtur.
 
Under turen blev 34 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Sortstrubet Bynkefugl
 
I en mail modtaget ved 19 - tiden den 31. marts 2019, blev der forespurgt, om jeg var opmærksom på en sortstrubet bynkefugl, der netop da var til stede på marken nord for reservatet ud mod Bjergvej. Afsenderen var reservatets nabo mod nord, som således var årsag til, at også jeg fik fornøjelsen af at se den sjældne fugl – en stor oplevelse. Tak til Jan Badura for deling af denne observation.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk