Isfugl - Lille Lappedykker - Gøg

2019-04-26 22:36
Mandag den 22. april 2019 – 2. påskedag.
 
Sol op klokken 05.48. Ned klokken 20.30. Dagen var tiltaget med 7 timer og 23 minutter. Temperaturen var 5 gr. C, vindstyrken 3 m/s fra en østlig retning, en sigtbarhed på cirka 14 km og en luftfugtighed på 85%. Temperaturen føltes som 3 gr. C.
 
En dejlig frisk morgentur under en skyfri himmel. Solen stod lavt i øst, nordøst.
 
Lydene ved indgangen til reservatet kom fra en munk (dejligt igen at høre arten), en sangdrossel mod nord, den dejlige sang fra en løvsanger, en musvit, en ringdue, en grågås´ lyde, lyde fra en gråkrage, sang fra en gulspurv, en spætmejse og en gransanger. En husskade sås i græsset ved Plantagen. En blåmejse fløj til en redekasse i Pilesumpen, forsvandt ind gennem indflyvningshullet og kom igen til syne efter cirka et halvt minut. Og nu synet af den smukke munk i toppen af en pilebusk. En solsort sås i et buskads mod syd.
 
En rigtig god start på turen, der gik sydover.
 
Goddiks Sø. Hér det smukke vue over den østlige del af reservatet og søen med en let bølgende vandoverflade mellem rørskove mod nord, nordvest og syd, sydvest. I forgrunden to små øer, hvor der på hver ø stadig lå en grågås på rede. To hættemåger stod på tømmerflåden. På vandet foran Jons Ø lå en gråstrubet lappedykker, to grågæs og en knopsvane. En blishøne lå på vandet syd for øen. En allike stod på toppen af masten ved Tårnfalkehøjen. Igen hørtes den hjertesmeltende sang fra en løvsanger. Ud for Vildnisset et kikkertkig til en ø mod sydvest. En grågås lå meget stille i sin rede med kig mod den iagttagende person på vejen. En gærdesmuttes høje sang, og en fasan, der hurtigt løb væk fra vejen. Et par grågæs fløj larmende forbi.
 
Bugten. Her knebrende og fløjtende lyde fra en stær. En stormmåge sås i luften mod nord, og en enlig sjagger med lidt særlige lyde sad højt til vejrs i toppen af et egetræ mod vest.
 
Vejen mod vest. Herfra et kikkertkig til en grågåsrede på en ø ikke langt fra vejen. Reden var tom. Måske var det i denne rede, at ællingerne, som jeg dagen i forvejen under en rundtur havde set på vandet med en voksen grågås, var udklækket. Lidt længere fremme et kig til en ø, hvor endnu en rede lå og så forladt ud.
 
Nordsiden af Museet. Hér et kort ophold på bænken. Morgenstunden havde guld i mund. Flot udsigt. Tolv grågæs lå på vandet ved Jons Ø, fire gråænder lå på vandet nord for øen, og en knopsvane lå foran øen. I kanten af søen mod nord ud for Vigersdal Å, svømmede en grågåsfamilie, to voksne og fire – man kunne jo kalde dem – påskeællinger.
 
Karr karr karr lyde hørtes fra to troldænder, da de landede på søen. En fiskehejre fløj elegant hen over søen fra vest. En gråstrubet lappedykker sås på vandet vest for Jons Ø. Et skrig hørtes – fuld opmærksomhed på alt flyvende over
søen – og så kom den – isfuglen – i stor fart, sydfra, lavt over vandet. Fuglen landede på en gren ved kanten af søen ved Vigersdal Å. Hér blev den siddende et kort øjeblik, hvorefter den lettede og fløj nordover. Der havde været uro hos gæssene, da jeg ankom, men lydene blev færre og færre, for til sidst kun at være en lavmælt ”snakken”.
 
Syd for Museet. En allike forlod uglekassen i Skoven. En gransangers tjif tjaf lyde fra samme område.
 
Vejen mod vest med Udsigten forude. Hér et kikkertkig mod nord. Endnu en gåserede sås og endnu en gang en tom en af slagsen. I samme retning mellem Jons Ø og Pileholmen sås en lille lappedykker på vandet. Som så mange gange tidligere varede synet af lappedykkeren i kort tid. Fuglen forsvandt hurtigt bag en rørskov. En gærdesmuttes høje sang i buskadset, og lyde fra grønsiskener i toppen af et højt poppeltræ. Sang fra en rødhals. Lidt længere fremme med en anden vinkel til søområdet vest for Jons Ø. Dér på en ø – en grågås på rede med magen stående i en meters afstand.
 
Udsigten. I luften højt til vejrs mod nordvest – i en skæv kileformation - sås cirka et hundrede bramgæs med retning mod nordøst. Nu et kig mod nord. En skarv med meget lys bug sås i toppen af en udgået rødel ved Vigersdal Å. Overflyvende – med dejlige lyde – et par landsvaler, og nu lyden af et par strandskader mod syd. En bogfinke landede i et piletræ ved Målersvinget. Otte skarver tæt ved hinanden sås i luften højt til vejrs mod nord.
 
Målersvinget. Hér to stillitser med deres kvidrende lyde.
 
Turen gik videre over dæmningen, den korte tur fra 1. april – 1. juli. Et kikkertkig mod vest. Dér råger og en tårnfalk i flugt over nabomarken mod nord. Midt på dæmningen et kig til Gåseholm. Dér en grågås på rede, som jeg først nu så. Godt gemt var rede og gås bag tagrør. Lyde fra en rørspurv i rørskoven mod nordvest. Også hér – nord for dæmningen – lå en gråstrubet lappedykker alene på vandet. Fuglen var set tidligere på samme sted under andre rundture, så mon ikke dens mage lå på rede et sted i kanten af rørskoven.
 
Åvejen – turen gik nu mod øst. Ved første frie kig til Goddiks Sø sås en enlig gråstrubet lappedykker på vandet – og igen – måske med en mage i en rede tæt derved. Nu et kig til nordspidsen af Jons Ø. Jo – en grågås lå her stadig i sin rede. Et super godt sted ved roden af et stort, væltet træ. Grågåsreden, ved isfuglekassen mod sydvest, så forladt ud. En sumpmejse hørtes i retning af Jons Ø.
 
Øst for Næsset et kikkertkig til en af de små øer mod øst. Et spændende kig. En grågås lå i sin rede, magen stod ved siden af cirka en meter væk. I kanten af den lille ø mod vest stod en flot fiskehejre - med et i sollyset meget gult næb. Det spændende var, at der et kort øjeblik i kigget dukkede en isfugl op bagved og mellem grågæssene. Flot så det ud med isfuglens skinnende grønblå farve. Et par overflyvende stillitser.
 
Indgangen til reservatet var nået. Temperaturen var nu 11 gr. C. Udgangslydene kom fra løvsanger, gransanger, gulspurv, solsort, munk, grågås, strandskade, sortmejse, spætmejse og musvit.
 
Under turen blev 36 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
 
Torsdag den 25. april.
 
Gøgen er ankommet til reservatet. At dømme efter lyden overfløj en frisk og meget oplagt gøg her til morgen reservatet fra øst.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk