Rødstjert - Digesvale - Sivsanger

2019-05-12 18:29
 
Lørdag den 11. maj 2019
 
Sol op klokken 05.07. Ned klokken 21.07. Dagen var tiltaget med 8 timer og 40 minutter. Temperaturen var 5 gr. C, vindstyrken 2 m/s fra en vestlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 87%. Temperaturen føltes som 4 gr. C.
 
En formiddagstur under en flot blå himmel med spredte skyer.
 
Indgangen til reservatet. Det sædvanlige korte ophold før rundturen, som også i dag var den korte – dvs. over dæmningen. Som optakt hørtes gøgens kuk kuu mod vest. En munk sang flot i buskadset mod syd, og tjif tjaf lyde hørtes fra en gransanger i Pilesumpen. Sang fra en bogfinke i Plantagen, en gulspurv hørtes mod syd, og en gærdesangers klaprende lyde hørtes mod sydøst. En husskade sås på en gren af et grantræ i Plantagen. En overflyvende hættemåge og to knopsvaner med ”sang” fra vingerne. Turen var således sat godt i gang. Turen gik mod syd.
 
Pilesumpen blev passeret og nu et kig mod vest over Goddiks Sø. Vandet var let bølgende. En kølig – nej -kold vind slog én i møde fra vest. En ringdue sås i parringsflugt over søen. Et par gråænder fløj lavt over søen fra nord, og en hættemåge sås på tømmerflåden. Og nu lyde fra luftrummet over søen kri-æh kri-æh. Et par fjordterner kredsede igen og igen over søen og en enkelt gang med et lodret dyk i vandet. På de nærmeste øer var grågæssenes reder forladte. En løvsanger hørtes mod sydvest. En gråstrubet lappedykker lå på vandet foran Jons Ø. Igen hørtes gøgens lyde. En rørhønes kr-r-rk lyde hørtes fra rørskoven mod sydvest, og en musvit hørtes fra Pilesumpen. Et tilfældigt, men heldigt kig mod Goddiks redekasse af cement – en spætmejse forlod i det samme indflyvningshullet til kassen. En skarv fløj på tværs af søen fra nord. Et kikkertkig til nordspidsen af Jons Ø afslørede en blishøne stående på træers rødder over vandet. Otte grågæs hørtes og sås i luften over Jons Ø, en stormmåge i luften i samme retning, og alliker ved tårnfalkekassen helt i baggrunden ved Tårnfalkehøjen.
 
To og tyve fuglearter set eller hørt efter en tur på et par hundrede meter fra indgangen. Man tør vel sige ”et fuglereservat i fin form”.
 
Turen gik videre mod Bugten, og igen hørtes gøgens lyde.
 
Bugten. Hér meget høje trillende lyde fra en gærdesmutte, og en flot sang fra en solsort. En fin melodisk sang hørtes fra en jernspurv i en busk mod nordøst. Stærekasserne kunne nu ses på god afstand. En stær landede på en gren ved redekasse nummer ti, og forsvandt hurtigt ind i dens indre. Fire sås forskellige steder i træerne og en femte kom til. Fjerdragterne var flot skinnende i solens lys. Stæren i kasse nummer ti forlod kassen efter et par minutter. En tornsanger hørtes fra marken mod syd. En ikke så tit hørt sang i reservatet kom fra en fugl i Skovsumpen; fuglen sås, da den lettede og tog højde mod toppen af et af de høje grantræer, hvor den landede på en af de øverste grene. Her sang den i omtrent fem minutter, hvorefter den fløj sydpå. Fuglen var en rødstjert, en han – og smuk var fuglen.
 
Vejen mod vest i retning af Museet. Hér hørtes igen lyde fra grønbenet rørhøne i rørskoven.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Herfra - som altid - en meget flot udsigt over Goddiks Sø. En gøg i flugt fra nord kom meget tæt på huset, så mig og ændrede lynhurtigt kurs mod vest. Flot var den. Et par svævende musvåger sås i luften mod nord, og en fiskehejre sås i luften mod vest. En gråstrubet lappedykker og en blishøne sås på vandet ud for Jons Ø. En landsvale overfløj søen i så lav en højde, at den et kort øjeblik stak næbet under vandoverfladen for at samle lidt vand op. En af artens måder at drikke på. Hér på nordsiden af huset uden læ var vinden kold, men på sydsiden i solens skin og i læ af Skoven var der dejligt at være. En aurorasommerfugl var af samme mening og flaksede lavt hen over græsset. Smuk var den. Knebrende lyde hørtes fra en stær i Skoven tæt ved redekasserne, og nu igen Gøgens lyde.
 
Vejen mod vest mod Udsigten. Hér den dejligste sang fra en løvsanger. Blomsterne på kirsebærtræerne var under afblomstring. En tornsanger landede på en bunke visne snerlestængler fra sidste år, og en pludrende sang hørtes.
 
Målersvinget. Her lyde fra en strandskade mod vest, og flot svævede den – rørhøgen – lavt over nabomarken mod nord. Det var en han. En bysvale fløj tæt forbi, hvor jeg stod. Råger sås i luften mod vest og digesvalerne? Jo – mange var der ved Tårnfalkehøjen, og nu skal man være varsom med antal, men på et tidspunkt sås en samlet flok på cirka tyve svaler. Vi må så håbe, at de vejrmæssigt får fred til at grave deres gange, anrette rede og lægge æg.
 
Dæmningen. Hér et kikkertkig mod vest til vandet ud for Tårnfalkehøjen. En grågåsfamilie – to voksne og ni unger - sås på vandet i Lillesø. Endnu en grågåsfamilie – to voksne og en unge kunne ses ud for kanten af rørskoven mod nord. Lidt længere fremme på dæmningen. Et kig til Gåseholm. En blishøne i sin rede lå godt skjult i rørskoven. En fugl i sangflugt sås over rørskoven tæt ved vejen. Fuglen lod sig se et godt stykke tid. Ingen tvivl – en sivsanger.
 
Nordlig ende af dæmningen. Hér gik turen mod øst.
 
Vest for Næsset et kig til Goddiks Sø. Den gråstrubede lappedykker lå stadig afventende ud for Jons Ø på den østlige side. Magen og reden var sikkert ikke langt derfra. Temperaturen var steget til ni grader celcius. Et kikkertkig til nordenden af Jons Ø. Reden ved foden af et væltet træ med den sidste – af ti (kendte) – grågås på rede var forladt.
 
Øst for Næsset. Hér løb en blishøne i sprint på vandet, da den så mig. En lyd der mindede om hosten fra et pindsvin hørtes nord for Vigersdal Å.
 
Fra Åvejen lidt længere fremme – hér et kig med kikkerten til Jons Ø. Fuglen var ikke at se med det blotte øje, men med kikkerten gik det – en strandskade stod delvis i skygge og bag ved nedhængende grene. En munk hørtes mod nord.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet efter en super god rundtur. Mange fugle og masser af sang og lyde.
 
Turen blev sluttet af til sang fra gransanger, tornsanger, bogfinke, løvsanger, munk, gulspurv, jernspurv og gærdesanger.
 
Under turen blev 38 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk