Havørn - Rødstjert - Gråstrubet Lappedykker

2019-06-24 16:33
Lørdag den 22. juni 2019.
 
Sol op klokken 04.28. Ned klokken 21.57. Dagen var aftaget med 0 minutter. Temperaturen var 12 gr. C., vindstyrken 1 m/s fra en vestlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 84%.
 
En morgentur under en skyfri blå himmel.
 
Indgangen til reservatet. Hér kunne nattergalen høres fra nabomarken mod nord. Et par solsorte fouragerede på parkeringspladsen. Et par grågæs overfløj larmende den østlige del af Goddiks Sø. Og endnu flere høje lyde og skrig kom fra hættemåger, der forfulgte en flot havørn fra vest mod øst. Et par gråkrager fulgte efter på afstand. En ringdue sang sin morgensang, og et par rådyr sprang afsted på nabomarken nord for Vigersdal Å. En råge sås i luften mod vest, og en munk og en løvsanger hørtes nord og syd for Pilesumpen. Sang fra en jernspurv i Plantagen, og en sangdrossel hørtes mod sydvest. En stær sås i luften mod nordvest. En tornsanger viste sig i en Foder-Kulsukker plante i området vest for parkeringspladsen. Tornsangeren gav advarselslyde fra sig på trods af, at næbet var fyldt med insekter. Fodring af ungerne var nært forestående, men en mand stod for tæt på. Duften fra hyldeblomster var stærk.
 
En dejlig morgenstund. Turen gik mod syd. Skvalderkål og hyld stod i blomst langs vejen mod Goddiks Sø. Søvandet var som et spejl ud til de to nærmeste øer. Længere ude var vandet småbølgende. En meget smuk sang hørtes fra en løvsanger. Et kikkertkig mod vest til masten ved Tårnfalkehøjen. På toppen af masten stod en sølvmåge med et godt overblik over den del af reservatet. En rørspurv fløj på tværs af søen, og en rørsanger hørtes i rørskoven mod sydvest. På tømmerflåden lå en hættemåge stadig i sin rede. En mudderklire stod på en trærod på kanten af Jons Ø, medens landsvaler fløj lavt over vandet foran øen. En gransanger sang i området ved Vildnisset mod syd. En flok på tredive stære overfløj nu i trækronehøjde Jons Ø. En gøg hørtes mod nordvest. Unge blåmejser hørtes fra en pilebusk. En tidselsommerfugl landede på en snerles blad i tagrørene. En stor flagspætte gav nu lyd fra sig i et egetræ øst for søen. Fire strandskader sås i luften mod vest, og en moskusand, som i længere tid havde fundet sig til rette i reservatet, svømmede nu ud på søen foran Museet. En god start på turen – seks og tyve arter set eller hørt fra parkeringspladsen til Goddiks Sø – cirka to hundrede meter var tilbagelagt.
 
Turen blev genoptaget med retning mod Bugten. I et birketræ på en ø ud for Bugten – hér en havesanger med en smuk langvarig sang. En tornsanger hørtes øst for Bugten, og en fasan hørtes kortvarigt mod sydøst. Den høje sang fra en gærdesmutte og en ophidset musvit. Stærekasserne i Bugten så forladte ud, men en undtagelse var der, idet lyde stadig hørtes fra en kasse. I går under en rundtur sås stæreforældrene fodre i kassen ved tyve tredive tiden.
 
Langs vejen mod vest i retning af Museet – hér i solens skin og varme en summen fra svirrefluer, honningbier og humlebier. En munk fløj på tværs af vejen og landede i en rødel, hvorefter dens sang lød igen og igen.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Hér som altid den flotte udsigt over Goddiks Sø. Hættemågen på rede på tømmerflåden lettede, da jeg ankom, men vendte dog ret hurtigt tilbage til pladsen. Det bliver interessant at se, om det bliver til æg og unger. Skyer – som meteorologerne kalder blomkålsskyer – var dukket op ud af intet mod nord. Her under tagudhænget på Museet var der også en summen. Gedehamse havde fundet en plads i en cementskål under udhænget på huset. Gøgens lyde fra Næsset. Hættemågen blev liggende i sin rede, da jeg rejste mig og fortsatte turen. Kaprifolien plantet af Gunner Goddik på sydsiden af huset sendte sin dejlige duft ud over pladsen med bord- og bænksættene. Landsvalen, der havde bygget rede under kip på bagvæggen af fuglekikket, var ikke tilfreds med min placering, hvorfor jeg hurtig gik videre.
 
Vejen mod syd i retning mod Udsigten. Hér et kig mod nordvest mellem Rørholmen og Pileholmen. En knopsvane sås i rørskoven på Pestholmen, og en fiskehejre stod på taget af isfuglekassen. En rørhøg svævede i det samme flere gange ind over vandområdet vest for Jons Ø, men tog vingerne på nakken, da en hættemåge – måske magen til mågen på tømmerflåden - gik til angreb. Skvalderkålens hvide blomster lyste op på begge sider af vejen. Flot så det ud sammen med blomstringen hos hylden. En rødstjert var ophidset i hegnet over min person. Et par alliker overfløj reservatet fra sydvest.
 
Udsigten. Ikke så sært, at rødstjerten havde været ophidset. I det lille skovområde vest for Udsigten sås en lidt urolig rødstjertunge med gule næbvige, der ventede besøg af forældrene. Ungen forsvandt dog hurtig ud af syne. Vejret var stadig med fuld sol. Skyerne var dog blevet til en del flere mod nord. Tårnet af kirken i Vigersted sås i det fjerne mod nord.
 
Målersvinget. Herfra et kikkertkig mod vest. En rørhøg svævede i luften mod sydvest, og en rødben sås og hørtes i lav højde over nabomarken mod nordvest. Mursejlere suste afsted over den højtliggende gård i samme retning. Digesvaler var aktive i luften over Tårnfalkehøjen, og en gråstrubet lappedykker sås på vandet i retning af Svinget. Kreaturer lå hvilende på nabomarken mod vest. Foran dyrene stod et par strandskader, og bag ved sås græssende grågæs – unge og gamle. En vibe fløj ind over området fra syd. Vejen delte sig her ved Målersvinget. Den ene vej gik stik vest og den anden mod nordøst over dæmningen. Jeg valgte Smutvejen over dæmningen – den korte rundtur. Fra første juli kan vejen mod vest igen benyttes. Et par gulspurve fløj forbi. Under turen over dæmningen et kig til kanten af den vestlige del af Tveholm – reden var stort set ikke at se. Under en rundtur den 15. juni var de der begge to – lappedykkerne. Reden var der og to æg kunne ses uden kikkert. Dagen efter under en rundtur om aftenen igen et kig til reden, men den var tom. Æggene var væk, og de to gråstrubet lappedykkere var ikke at se. Ærgerligt og trist, at det skulle gå sådan.
 
Den nordlige ende af dæmningen. Hér en gøg meget tæt på undertegnede i et udgået grantræ. Fuglen så mig ikke, da den landede, og dens kuh kuu lyde var ekstraordinære høje på den korte afstand – en ganske særlig oplevelse. Turen gik nu mod øst langs Vigersdal Å.
 
Næsset. Nattergalens sang hørtes stadig mod nord og blev besvaret af sang fra en nattergal i Skoven vest for Museet. Et par gøge fløj forbi, og en gråand landede på vandet ud for Museet. Endnu en gøg fløj forbi over Goddiks Sø. En slank fugl med stribet underside. En overflyvende grønirisk, og en overflyvende stær med næbet lukket tæt om insekter. Mod nord lyden fra en spætmejse og synet af en flot dompap han. Og nu de særlige lyde fra sorte fugle mod syd. Rårk rårk lød det, da fire ravne overfløj området syd for Museet.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet. Fuglesangen hér kom fra gulspurv, løvsanger, gransanger, havesanger, solsort, rørsanger, tornsanger, jernspurv og munk. Lyde fra en overflyvende stillits og lyde fra overflyvende hættemåger og en knopsvanes vingesus.
 
En fin, fin rundtur i det grønne var til ende.
 
Under turen blev 47 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet (moskusanden indgår ikke i antallet af observerede arter).
 
Apropos Sankt Hans. I græsrabatten på en privat grusvej, et par hundrede meter fra reservatet, kan man også i år opleve lysende sankthansorme. En helt særlig oplevelse at se billen (i familie med ildfluer), som det jo er, lyse med et gulgrønt lys. Måske er den også at finde i reservatet, men mørkt skal det være.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk