Rørhøg - Ilder - Digesvale

2019-07-28 11:03
Lørdag den 27. juli 2019.
 
Sol op klokken 05.09. Ned klokken 21.26. Dagen var aftaget med 1 time og 9 minutter. Temperaturen var 20 gr. C., vindstyrken 6 m/s fra en østlig retning, en sigtbarhed på cirka 14 km og en luftfugtighed på 79%.
 
En morgentur – nogle ville vel kalde det en formiddagstur - under et næsten sammenhængende skydække. Det skulle blive anderledes som dagen gik.
 
I vejsiden ud for indgangen til reservatet stod cikorieplanter blomstrende med deres flotte himmelblå farver. Lydene fra fugle kom fra dompap og sjagger mod nord, og lyde fra gærdesmutte, grågås og ringdue inden for reservatets område. Sang hørtes fra en ringdue, og fra reservatets nordøstlige hjørne kom lyde fra en spætmejse.
 
Turen gik mod syd og undervejs kunne snerlens hvide blomster iagttages, og flotte var de med grønne planter som baggrund.
 
Goddiks Sø og den smukke udsigt over reservatets østlige område. Der var stille på vandet. En knopsvane var umiddelbart den eneste fugl på vandet, der sås. Lavtflyvende landsvaler sås over vandoverfladen ved Jons Ø. En overflyvende grønirisk, og en let sang fra en solsort. En overraskende lang sang fra en løvsanger – det var længe siden, at dens bløde sang var hørt. Måske for sidste gang i år. Hyid lydene fra arten høres jævnligt under ture i reservatet.
 
Ud for Vildnisset hørtes en kort sang fra en munk, og under turen i Bugten hørtes sang fra en meget ivrig gærdesmutte. Jeg passerede stærekasserne, hvilket ledte tankerne hen på en stor flagspætte, der ofte gik til ro i nummer ti. Man kan være heldig at se spætten kigge ud og ned på personen på vejen. En stormmåge fløj mod øst. Hjortetrøst stod flot i blomst.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Overfladen på vandet var småbølgende. Tre gråænder gled ned i vandet fra tømmerflåden, medens en moskusand blev liggende på flåden. En fasan hørtes mod øst, og en rørhøg sås smukt sejlende i luften mod nord. På vandet ud for nordenden af Jons Ø lå en enlig sølvmåge. Gedehamsene i cementskålen under tagudhænget fløj til og fra. Sang hørtes fra en munk mod øst, som blev hørt og besvaret af en anden munk mod nordvest. Sommerfuglebusken på sydvestsiden af huset var meget flot, og spredte en dejlig blomsterduft.
 
Turen gik nu mod vest langs hegnet mod syd. En blåmejse skældte ud fra en hyld. Solens stråler kom omsider gennem skydækket og temperaturen steg vel et par grader. Behageligt var det efter de tidligere så varme dage.
 
Udsigten. Hér lød en slags fanfare fra en gærdesmutte - måske som en velkomsthilsen.
 
Målersvinget. Lidt sang hørtes fra en rørsanger i rørskoven, og sang hørtes fra en gulspurv mod sydvest. Noget mørkt rørte sig i græsset mellem tagrør kun et par meter fra mig. Jeg så dyret og tænkte – en mink – men nej, det var det ikke. Dyret var på vej væk, da det vendte sig, og bevægede sig en halv meter mod mig. Den kiggede op og jeg kikkede ned – vi havde øjenkontakt. Hvem blinkede først? Den havde et meget smukt hoved, mørkt og hvide aftegninger. Det var en ilder. Ilderen blinkede først – vendte sig og forsvandt ud i rørskoven. En god oplevelse. Vindretningen havde været perfekt for mødet. Dyret havde ikke hørt mig på grund af blæsten i rørskoven, og min lugt blev båret væk i vestlig retning.
 
Det var sommerfugletid – randøjer og kålsommerfugle flaksede afsted over og langs vejen mod vest. Ophidsede gråkrager hørtes – en fiskeørn blev sendt på flugt af seks forfølgere. Nu et kikkertkig mod Svinget. På Lillesø ved Mågeholme sås fire blishøns – to voksne og to ungfugle. En stor flagspætte overfløj søen. Et par skovspurve sås i toppen af et grantræ på nabomarken, og en stillits overfløj søen.
 
Sletten. En hættemåge havde taget plads på toppen af masten med tårnfalkekasserne. Sumpmejser hørtes fra pil og poppel ved Vigersdal Å. En mursejler sås i rasende fart i luften mod sydøst. En knopsvane med fire halvvoksne unger sås på søen nord for reservatet. Jeg havde spejdet efter digesvalen undervejs på turen, men ingen var set. Der var også stille hvad digesvaler angik foran Tårnfalkehøjen. Jeg tænkte, at jeg ville se nøjere på hullerne i højen, men kom ikke så langt. En digesvale og endnu en sås forlade huller i højen. Ynglesæsonen var åbenbart ikke helt til ende. Endnu en god oplevelse fik jeg, da jeg stod foran højen. En hurtig fugl sås i luften fra sydvest. Fuglen havde retning mod Tårnfalkehøjen, overfløj denne og fløj videre mod nordøst. En lille fisk sås i næbet. Det var den flotte isfugl. Herefter forlod jeg stedet for ikke at forstyrre svalerne unødigt. En sortkrage overfløj Lillesø fra øst.
 
Efter Stenbunken et kig mod nord. Vigersted Kirke i baggrunden. I forgrunden en sø på nabomarken. Pilebuske i kanten af søen. På en gren på en pilebusk stod en fiskehejre i hvilepositur. Og igen – dejligt at se så mange landsvaler over vort område og nabomarkerne.
 
Øst for Næsset et kig til kirsebærtræerne vest for Museet. Alliker og råger havde fået smag for bærrene og havde taget ophold i træerne. En kort lyd hørtes fra en rørhøne, og igen hyid lyde fra en løvsanger. En mindre fisk slog nærmest smut i vandoverfladen. Solen varmede nu godt og temperaturen var steget til cirka tre og tyve grader. Endnu en sortkrage fløj forbi – måske den samme som tidligere set? En lidt afblomstret mjødurt hang skævt ind over vejen. En meget smuk plante med en dejlig duft fra blomsterne. En humlebi besøgte længe det indre af en snerleblomst.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet. De sidste lyde fra fugle på turen kom fra landsvale, løvsanger, gulspurv, gråkrage, råge, ringdue, gærdesmutte, grønirisk og det sidste flotte syn var en rørhøg – en han, der svævede ind over den østlige del af reservatet. En rigtig god rundtur havde taget sin afslutning.
 
Under turen blev 34 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk