Fiskeørn - Isfugl - Rødrygget Tornskade

2019-08-25 21:49
Lørdag den 24. august 2019.
 
Sol op klokken 06.02. Ned klokken 20.25. Dagen var aftaget med 2 timer og 59 minutter. Temperaturen var 17 gr. C., vindstyrken 1 m/s fra en østlig retning, en sigtbarhed på cirka 16 km og en luftfugtighed på 88%.
 
En formiddagstur under en skyfri blå himmel. Stille vejr, hvorfor fuglelydene var mere tydelig, end de plejede at være. Lydene kom fra en stor flagspætte, der var aktiv på et grantræs stamme i Plantagen, husskade, ringdue, fuglekonge, gærdesmutte og dompap.
 
Turen gik sydover.
 
Goddiks Sø. Vandoverfladen var som et spejl. Stod man på hovedet, var synet det samme. Himmel, buske, træer og rørskov stod spejlet i vandet. Flot og smukt var det. Landsvaler – og der var mange - sås cirklende over vandet foran Jons Ø. Ikke langt fra stedet hvor jeg stod – i kanten af Pilesumpen - sås stillitser på grene af et birketræ. En gransanger hørtes mod syd i retning af Skovsumpen. Tjif tjaf lød det ganske forårsagtigt.
 
Bugten. Et par sjaggere blev forstyrret og forlod grene på et udgået grantræ. Fire grønirisker overfløj Skovsumpen fra vest, og flere løvsangere sås i træer og buske langs naboskellet mod vest. Blåmejser og musvitter hørtes og lod sig se, medens de fløj fra gren til gren i træerne langs vejen.
 
Bænken på nordsiden af Museet. Hér et flot kig ud over Goddiks Sø. Jeg nåede ikke bænken, før en større fugl i luften mod vest fangede min opmærksomhed. Kikkerten for øjnene – og en fiskeørn kom på nært hold. Ørnen svævede et par gange over området ved Tveholm og Gåseholm, hvorefter den forsvandt i nordvestlig retning. Jeg stod stadig med kikkerten for øjnene, da et skrig lød over vandet mod øst. En hurtig fugl sås flyve lavt over vandoverfladen. Flot var den med den blågrønne overside – isfuglen. Fuglen blev fulgt gennem kikkerten til den var ude af syne bag ved Jons Ø. Landsvaler fløj tæt forbi til et birketræ, hvor adskillige artsfæller havde taget ophold på grene i toppen. En fiskehejre lettede fra Jons Ø, og en moskusand sås på tømmerflåden. Et par gråkrager sås i toppen af et udgået grantræ vest for Næsset. På sydsiden af Museet – hér et kig til en landsvales skålformede rede under kip i det indre af Museet. Reden var tom – ungerne var fløjet. Eller var de? Om aftenen dagen i forvejen sad de tre unger på kanten af redeskålen og i dag klokken tyve elleve sad to igen på kanten af skålen og en tredje sad cirka fyrre centimeter fra reden. Her sad de medens cirka tredive landsvaler overfløj området ved Museet i stor højde og med kvidrende stemmer.
 
Vejen mellem Skoven og Udsigten. Hyldens bær var næsten modne – og flot skinnende så de ud. En tornsanger lettede fra tagrør mellem brændenælder. En råge overfløj reservatet fra nord, og en skarv fløj ind over reservatet fra vest.
 
Udsigten. Også hér en meget flot udsigt over reservatet og med udsigt til Vigersted Kirke mod nord. Otte alliker fløj ud fra grantræer vest for Udsigten, og en rørhøne hørtes fra rørskoven neden for den overjordiske kilde. En solsort i buskadset blev skræmt, og fik travlt med at komme væk.
 
Langsiden. Herfra et kikkertkig til søen ud for Svinget. En fiskehejre stod på et ben på en sten i vandet medens den kløede højre side af hovedet med det andet ben. Et par blishøns svømmede langsomt forbi det sted, hvor fiskehejren stod. Et par gråænder svømmede langs kanten af rørskoven mod nord.
 
Svinget. Herfra et kig mod øst, hvilket ikke var let med solen i øjnene. To voksne og to unge blishøns lå på vandet. Fisk slog op og gav ringe på vandet. På et tidspunkt lød og sås et plask fra en større fisk. Jo – der er liv i reservatet – også under vandet.
 
Tårnfalkehøjen. En løvsanger i en hyld og overflyvende stillitser. Fra Stenbunken et kig tilbage til højen. Kikkerten atter i brug. En enlig digesvale sås i luften tæt ved højen, hvor digesvalerne havde ynglet. Fuglen fløj rundt og rundt og til og fra højen, hvilket tydede på, at der stadig var unger i en rede. En rørhøg hørtes først og sås derefter i luften mod nord.
 
Åvejen ved den nordlige ende af dæmningen. En lys fugl sås i en pilebusk på nabomarken mod nord, og et par løvsangere fulgte den opmærksomt på god afstand i samme busk. Det var en rødrygget tornskade – en hun med front imod mig. På et tidspunkt fløj den lodret i vejret og snappede et insekt, hvorefter den fløj ud fra busken og landede på jorden i det høje græs længere mod nord. Tiden gik, men fuglen sås ikke igen. En fugleart, der ikke ses så tit på vore kanter.
 
Knækket. Hér sås mange stillitser fouragerende på de vilde planter på nabomarken. En rørspurv fløj op og forsvandt hurtigt igen, og en spætmejse hørtes mod nord.
 
Og nu tilbage ved indgangen til reservatet efter en varm – men rigtig god - rundtur. Temperaturen var steget med fire grader under turen.
 
Udgangslydene kom fra sortmejse, ringdue, husskade, gråkrage, løvsanger, stillits, spætmejse, skovspurv og bogfinke.
 
Under turen blev 31 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk