Skovskade - Fiskeørn - Ræv

2019-09-09 20:33
Lørdag den 7. september 2019.
 
Sol op klokken 06.29. Ned klokken 19.50. Dagen var aftaget med 3 timer og 59 minutter. Temperaturen var 13 gr. C., vindstyrken 3 m/s fra en østlig retning, temperaturen føltes som 11 gr. C. og sigtbarheden var cirka 16 km.
 
En morgen/formiddagstur under en stort set skyfri blå himmel. Under en kort spadseretur til reservatet hørtes skrig fra en isfugl fra naboens område mod nord.
 
Indgangen. Hér et kort ophold. En dejlig morgenstund og hvor de første lyde i reservatet kom fra solsort, ringdue, fuglekonge, blåmejse, løvsanger og husskade. Lidt andre lyde kom fra en hest og rytter, der i det samme passerede forbi på cykelstien. En god og afstressende stemning.
 
Turen gik mod Bugten – dvs. mod syd, og næste stop var ved Goddiks Sø. Vandoverfladen var let bølgende, og udsigten var som den altid er – flot og betagende. En moskusand lå på vandet ud for Museet. En skovskade overfløj søen, og en løvsanger hørtes mod nordvest. Et par ringduer landede på udgåede grene på vandet ved Jons Ø og tog – så det ud til – et morgenbad fra en større gren under vandoverfladen. Landsvaler sås i luften mod vest.
 
Bugten. En munk – en hun – fouragerede i en hyld, og lyde hørtes fra en gærdesmutte og en løvsanger. Kraa-kraa-kraa lød det fra en gråkrage. Lyde fra en ophidset blåmejse, og sang fra en ringdue. En kat standsede på vejen, tog mig i øjesyn, og tog ben og poter på nakken. Et par rådyr sprang afsted i fuld firspring på nabomarken mod vest, og et par løvsangere sås og hørtes i træer langs hegnet mod Museet.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Herfra den dejlige udsigt over den østlige del af reservatet og Goddiks Sø. Moskusanden, som tidligere blev set, stod nu på tømmerflåden. Et stort plask i vandet – sikkert fra en gedde - hørtes fra det sydøstlige rørskovsområde. Ellers var der lidt stille i naturen – dryp hørtes fra tagudhænget på Museet og sang fra ringduer. En rørhøne hørtes i rørskoven mod øst. En rørhøg sås i luften mod vest. Under turen op til bænken sås et hvepsebo under jorden, det var næsten udgravet. Måske en grævlings værk. Hullet – en fod i diameter. Tavler fra boet lå hér og dér i græsset, men hvepsene var stadig i gang. Op og ned fløj de. På sydvest siden af huset, i et birketræ, sås og hørtes en musvit i et iltert humør. Et print om Store Fiskedag den 22. september var sat op i et af vinduerne på huset.
 
Bådpladsen vest for Museet. Hér en god aktivitet hos en flok halemejser. En blåmejse vristede et bær løs på en hyld og væk var det – spist. En dompap fløj ud fra en gruppe træer i rørskoven, med den for artens bløde fløjt.
 
Udsigten. Et par tornsangere fløj op fra rørskoven og forsvandt i et buskads midt i reservatet. En fiskehejre lettede fra et søområde ud for Husvejen.
 
Jeg nåede Målersvinget og den sydlige del af dæmningen og kiggede mod masten med tårnfalkekasserne. Øverst på masten stod en fiskeørn og skuede ud over den vestlige del af reservatet. Fiskeørnen lettede cirka femten sekunder efter min ankomst til svinget. Ørnen kredsede nogle gange over området, hvorefter den fløj vest på.
 
Halvvejs på Langsiden et kig til himlen mod nord. Et forbavsende dejligt syn. To fiskeørne sås svæve over søen på nabomarken. En enkelt gang styrtdykkede den ene mod vandoverfladen. Om der var fangst kunne ikke ses fra mit observationssted. De svævede et stykke tid over søen og forsvandt derpå mod øst.
 
Jeg genoptog turen mod Svinget med kvidrende svaler lavt over græsmarken mod syd. En råge sås i luften mod nord. En rørhøg kom i luften ind over reservatet fra vest, og en fiskehejre blev skræmt op fra et grantræs grene på nabogrunden tæt ved Svinget. Et kig mod øst. To fiskehejrer overfløj Tårnfalkehøjen med hæse lyde. Stillitser hørtes mod syd, og stormmåger sås i luften mod nordvest.
 
Cirka et hundrede meter fra den nordlige ende af dæmningen – hér et kig til vejen mod øst. En knopsvane steg op fra Vigersdal Å og vandrede over vejen til Goddiks Sø. Herefter var der svanevandring efter den første. Endnu en voksen knopsvane fulgte den første, og efter den kom en, to, tre og fire ungfugle i samme retning. Jeg sænkede kikkerten og kiggede til rørskoven syd for vejen, kiggede igen tilbage mod vejen mod øst. Et nyt og anderledes syn mødte mig. En flot ung ræv stod på tværs af vejen med snuden mod nord. Efter nogle sekunder kiggede den i min retning, opfattede ”faren”, sprang ned og på tværs af åen, op på den anden side og løb over marken med planters vanddråber sprøjtende til alle sider. Det så flot og særpræget ud i solens skin.
 
Øst for Næsset. Spætmejser og skovspurve hørtes mod nord, og et par dompapper overfløj nabomarken mod nordøst. En skarv i stor højde sås i luften mod nordvest.
 
Indgangen blev nået. De afsluttende lyde kom fra løvsanger, ringdue, husskade, dompap, spætmejse, solsort og en meget kort sang hørtes fra en munk.
 
En ganske spændende rundtur, hvor 23 fuglearter blev set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk