Isfugl - Tårnfalk - Natugle

2019-10-21 21:16
Lørdag den 19. oktober 2019.
 
Sol op klokken 07.50. Ned klokken 18.00. Dagen var aftaget med 7 timer og 4 minutter. Temperaturen 10 gr. C. Vindstyrken 4 meter m/s fra en sydlig retning, en sigtbarhed på ca. 16 km og en luftfugtighed på 85%. Temperaturen føltes som 8 gr. C.
 
En formiddagstur. Skyet, men alligevel var det muligt at se solens placering.
 
Inden reservatet blev nået, hørtes spætmejse og stor flagspætte fra Plantagen tæt ved indgangen.
 
Efter indgangen – et kort ophold for at opleve fuglelivet hér og nu. En skarv sås under himlen mod vest med retning mod øst. Blåmejser og musvitter hørtes fra buskadset syd for indgangen. En overflyvende grønsisken og en dompaps lyde fra buske tæt ved. Lyde fra alliker mod sydvest. Et par halemejser sås i Pilesumpen. En sanglærke fløj i sydvestlig retning – først lyden fra fuglen og dernæst synet. En jernspurv havde taget ophold i toppen af en hyld. En solsorts lyde mod nordøst. Og nu lyden fra en gærdesmutte, og fink fink lyde fra en bogfinke. En grågås overfløj området højt til vejrs.
 
En rigtig god start. Turen gik mod syd.
 
Goddiks Sø. Efterårsfarver og bladfald. Og denne formiddag et væsentligt bedre udsyn over reservatets østlige del efter sidste arbejdsdags opgave med beskæring af træer og tagrør. En løvsanger hørtes i et buskads i Pilesumpen. En blå himmel sås gennem et tyndt skydække mod vest. En skarv overfløj stedet, hvor jeg stod, i ganske lav højde. En knopsvane stod oprejst på tømmerflåden ud for Museet, og i baggrunden sås en hætteløs hættemåge i søgen efter det næste måltid. En gråkrage fløj forbi Jons Ø.
 
Bugten. Hér sås husskade og ringdue. En stæreflok overfløj området.
 
Ikke langt fra Museet hørtes og sås stillitser og grønsiskener.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Otte og tyve bramgæs fløj ind over reservatet fra nord. Et flot syn. Lydene var ikke til at tage fejl af. Fra denne side af Museet – en flot udsigt over den østlige del af reservatet. Et par skud fra en jægers bøsse lød fra et område mod nordvest – udenfor reservatets område. Skuddene skræmte en fiskehejre og ringduer, som tog flugten ind over den østlige dele af reservatet. En ny flok af bramgæs – syv og tredive blev talt - overfløj nu reservatet fra nordøst. Et par alliker tog turen over Goddiks Sø. Nye lyde fra gæs – denne gang – grågæs. Femten grågæs fløj ind over området fra nord. En flok uden ”orden”. Efter nogen tid kom der dog endelig orden i flokken, dvs. på en skæv række. Nu igen skud fra jægere mod nordvest, og fasaner sås i luften bag ved Jons Ø.
 
Turen gik videre mod vest. Asketræerne i Skoven vest for Museet havde kastet det meste af deres løv, og man nærmest gik på et tæppe af blade. Tre gråænder sås i luften lavt over Goddiks Sø. De slap væk fra området mod nord, uden at skud blev løsnet.
 
Fra vejen mod syd – og tæt ved masten med falkekassen - med retning mod Udsigten, hér et kig til rørskoven i nordlig retning. I dag et meget bedre kig til søvandet efter tagrør var blevet skårlagt. Først lydene og dernæst synet - en rødhals sås et kort øjeblik i en busk, herefter ud af syne.
 
Udsigten. Jægeres skud lød igen fra området mod nord, og fasaner fløj hid og did ind over reservatets område. En knopsvane på søen på nabomarken mod nord rørte uroligt på sig efter skud i området. Fra grantræerne vest for Udsigten lød fuglekongers fine si si lyde.
 
Målersvinget. En skarv overfløj Lillesø fra øst, to andre skarver kom i luften ind fra syd og tog følgeskab med skarven fra øst.
 
Svinget. Solen sås nu stærkere gennem skydækket, og det lysnede i naturen. Vigersdal Å var næsten fyldt til randen, og flød over her og der på nordsiden af åen.
 
Ved Tårnfalkehøjen et tilfældigt og hyggeligt møde med Jette og John. Samtalen gik bl. a. på turen til Avnø sidste søndag, med Arne Hastrup og Jon Feilberg som dygtige guider. En spændende tur med kig til tusindvis af bramgæs i luften og på markerne. Under samtalen sås en spurvehøg i luften mod nord og sanglærker, der fløj mod syd.
 
Øst for Næsset – hér skrig fra en isfugl. Det blev ved lyden – fuglen blev ikke set.
 
Indgangen blev nået. Turen blev rundet af til kii kii kii kii lydene og synet af en tårnfalk i luften mod vest. Dejligt igen at se den i reservatet.
 
Under turen blev 32 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Mandag den 21. oktober.
 
Efter lang tids fravær er natuglen igen tilbage i og omkring reservatet. Uglens smukke dybe tuden blev hørt i dag ved 18 - tiden mod nord – tæt ved reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk