Rødhals - Vindrossel - Bramgås

2019-11-03 21:27
Lørdag den 2. november 2019.
 
Sol op klokken 07.21. Ned klokken 16.32. Dagen var aftaget med 8 timer og 3 minutter. Temperaturen 7 gr. C. Vindstyrken 3 m/s fra en øst syd østlig retning, en sigtbarhed på ca. 6 km og en luftfugtighed på 98%. Temperaturen føltes som 5 gr. C.
 
En formiddagstur i et noget trist vejr – diset og støvregn med dryp fra grene og træer.
 
Indgangen. Vejret afholdt ikke rødhalsen fra at synge – snarere tværtimod – den var meget klar i mælet, og smukt lød dens perlende toner i det stille vejr. En rødhals sang i reservatet og en anden sang mod nord. Firetyve bramgæs hørtes først og dernæst sås i luften mod øst. Lyde hørtes fra gråkrager, bogfinke, solsort, stillits og gærdesmutte. Skud hørtes også fra en jægers gevær et sted mod nordvest. En brombærbusk stod med flot løv mellem visne og brune planter. Turen gik sydover.
 
Næste stop var ved Goddiks Sø, som lå spejlblank hen. To knopsvaner lå midt på søen. Imponerende hvide var de med en grå baggrund og i det mørke vejr. Også hér hørtes rødhalsens sang, og gråkragers lyde mod sydvest.
 
Ud for Vildnisset i de høje træer hørtes de fine lyde fra fuglekonger.
 
I Bugten hørtes en gærdesmuttes kraftige snurrende sangtriller. Et rådyr på vejen blev forstyrret og sprang afsted så hurtigt det kunne. Fra toppen af et bredkronet træ på nabomarken hørtes kvidrende og trillende toner – et dusin stillitser, plus et par stykker mere, havde taget ophold i træet. Med kikkerten kunne de ses i deres flotte fjerdragter. En enkelt større fugl i flokken var lysende gul i det mørke vejr – en gulspurv. Turen blev genoptaget og gik forbi flere åbninger i rørskoven med kig til vandet. Flot var det.
 
Før Museet sås gærdesmutte, og syd for huset sås og hørtes endnu en rødhals. En vindrossel landede i en tjørn med bær for at fouragere. Fuglen så mig og fløj straks videre til en anden busk længere væk - en sky fugl. Også solsorte sås i tjørnen.
 
Op ad bakken til nordsiden af Museet. De to knopsvaner lå stadig på vandet, nu ud for Jons Ø, og var på vej nord om øen. Hér var køligt på nordsiden af Museet – køleskabskoldt. Hæse lyde hørtes fra en fiskehejre i luften ved Jons Ø og igen lyde fra en rødhals ved Vigersdal Å. Fra samme retning hørtes nu kraftige lyde fra en spætmejse. Nu igen et kig til tjørnetræet med de røde bær sydøst for Museet. En sjagger havde indfundet sig og sås nu mellem vindrosler og solsorte. Dompapper hørtes sydvest for Museet. En musvit i buskadset og en bogfinke på grenen af et træ. Regndråbers lyde på de nedfaldne blade. Museet blev mindre og mindre, som turen gik videre til bådpladsen vest for huset. Flot så huset ud også på afstand – fint ordnet foran på sidste arbejdsdag.
 
Et par hættemåger var landet på vandet foran Museet, og en af mågerne gik straks i gang med et bad for at fugte og rense fjerdragten. En musvåge sås i luften mod nord, og syv hættemåger fulgte nu de to først landede mågers eksempel, dvs. landede på søen.
 
Udsigten. En sumpmejse ”hilste” mig velkommen fra et rønnebærtræ på udsigtsstedet. Vigersted Kirke sås utydeligt gennem disen mod nord. Flere hættemåger sås i en fouragerende søgen over reservatet og Vigersdal Å. Et par jægere sås med deres hunde i snor på nabomarken mod nord. En fiskehejre ”tog vingerne på nakken” og fløj hurtigt væk fra markens søområde.
 
Langsiden. Råger, alliker og stormmåger mellem hverandre sås i luften mod syd.
 
Svinget. En blåmejse skældte ud fra et tagrør i rørskoven, og en fasan løb i skjul på nabomarken mod vest.
 
Sletten. Vandet stod naturligvis stadig højt i åen efter den senere tids nedbør. Oversvømmelser sås på nordsiden hér og dér. En stor flagspætte hørtes fra elletræer ud for Tårnfalkehøjen, og tikkende lyde fra en rødhals fra kanten af åen. Gråænder hørtes mod øst, og et par grågæs sås utydeligt i luften i god højde mod nordøst.
 
Lidt senere ved dæmningen hørtes igen gæs – denne gang bramgæs. Et kig til himlen – en kile af gæs sås lidt utydeligt gennem disen, men tydeligt nok til at nioghalvtreds blev talt. Der havde været ophold i støvregnen, men nu fulgte regndråber – regn i modvind - og således ikke de bedste betingelser for folk med briller.
 
Næsset. Knopsvanerne fra tidligere sås på vandet, og sumpmejser hørtes fra en busk ved søbredden. Fasaner tog flugten fra vejen til nabomarken mod nord.
 
Indgangen. Rundturen i reservatet tog sin afslutning med lyde fra fuglekonger i Plantagen, lyde fra en gærdesmutte, hæse lyde fra en fiskehejre, lyde fra en spætmejse og skovspurve mod nord og fra gråænder mod øst.
 
Jo – også på en mørk og lidt regnfuld formiddag er der ”noget at komme efter” i reservatet.
 
Under turen blev 26 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk