Fuglekonge - Fiskehejre - Spurvehøg

2019-12-02 22:16
Søndag den 1. december 2019.
 
Sol op klokken 08.15. Ned klokken 15.42. Dagen var aftaget med 9 timer og 42 minutter. Temperaturen 2 gr. C. Vindstyrken 2 m/s fra en vestlig retning, en sigtbarhed på ca. 16 km og en luftfugtighed på 87%. Temperaturen føltes som -1 gr. C.
 
En tur sidst på formiddagen og delvist skyet. Solen stod lavt på himlen mod sydøst.
 
Indgangen. Græsset og visne planter var dækket af rim efter nattens fugtighed og temperatur på - 6 gr. C. Vanddråber fra rim faldt fra grene på træer og buske opvarmet af solens stråler.
 
Lydene denne formiddag kom fra spætmejse, grønirisk, gråkrage, husskade, solsort, blåmejse, gærdesmutte, skovspurv og musvit. En skarv sås under himlen med retning mod øst.
 
Turen gik mod syd.
 
Goddiks Sø. Søens overflade var frosset til med et tyndt lag is. Et kikkertkig mod vest. Elleve hættemåger, seks stormmåger og to unge sølvmåger stod på isen ud for Jons Ø. To knopsvaner lå på isen sydøst for øen. I baggrunden langt ude sås en fiskehejre i langsom flugt.
 
Bugten. Også hér i kanalerne var der is på vandet. Gråkragers lyde fra sydvest og husskaders lyde fra øst. Der var vindstille i området – ikke et tagrørs blad rørte sig. Musvitters og solsortes lyde og en hane, der galede igen og igen i en hønsegård mod vest. Geværskud hørtes fra jægere langt ude mod vest.
 
Museet og bænken på nordsiden af huset. Hér den flotte udsigt over den østlige del af reservatet. Søen med skorpen af grå is lå omkranset af en brun- og beigefarvet rørskov. Lyde hørtes fra sjaggere mod nord, og en ringdue sås i luften i samme retning. De to knopsvaner fra tidligere lå hvilende på isen ved Jons Ø. Mågerne var gået på vingerne og var ude af syne.
 
Udsigten. En musvåge brugte vingerne i luften mod nord, og en gærdesmutte viste sig i kanten af rørskoven tæt ved Udsigten. Hér lyde fra musvitter og gråkrager. Vigersted kirke sås i det fjerne mod nord belyst af solens stråler. To skarver fløj mod vest, og blåmejser og solsorte hørtes og sås i buskadset ved naboskellet mod syd. Fra grantræerne vest for Udsigten hørtes fuglekonger og sortmejse.
 
Husvejen. Hér synet af fuglekonger i hurtig bevægelse i deres søgen efter insekter.
 
Målersvinget. Herfra et kig til en fiskehejre, der langsomt svævede ind fra øst og landede i toppen af et elletræ ved Vigersdal Å. Sjaggeres lyde fra øst og råger i luften mod vest.
 
Langsiden. Midt på denne i kanten af vejen – hér på stænglen af et tagrør en rødhals med et flot orangerødt bryst. To fiskehejrer og èn mere sås i luften mod nord. Fire grønsiskener sås i toppen af birketræer på nabogrunden mod sydvest.
 
Svinget. En knopsvane overfløj ”mit” sted med pibende lyde fra vingerne. Vandstanden i Vigersdal Å var høj – så høj, at vandet løb over og gav oversvømmelse på den nordlige side. En fiskehejre og en allike sad højt til vejrs i et træ på nabomarken mod nordøst. Fjorten grågæs sås højt oppe under himlen i en kileformation, medens fjorten andre sås i en spredt flok foran kileformationen. Lidt pudsigt at se.
 
Tårnfalkehøjen. Et kig mod nordøst. En lys fugl sås på grenen af et træ i granskoven. Kikkerten måtte i brug, og en musvåge kom til syne. Dér sad den højt oppe, solbelyst og med et godt overblik over den vilde natur under sig. En ophidset gærdesmutte i rørskoven blev besvaret af en artsfælle et stykke derfra.
 
Lidt længere fremme på Åvejen et tilfældigt kig mod nord til søen på nabomarken. Noget fløj hurtigt forbi bag buske i kanten af søen. Et hurtigt kig med kikkerten og en spurvehøg dukkede op i synsfeltet. Høgen fløj cirka halvtreds meter og satte sig derpå til rette på en gren af et udgået træ. Flot var den med det tværstribede bryst. En gråkrage satte straks et skinangreb ind i flere omgange, hvorefter den satte sig til rette på en gren et par meter fra spurvehøgen. Det blev for meget for høgen, som efter kort tid forlod sin gren og fløj bort i vestlig retning. En fasankok sås lidt længere fremme på Åvejen og måske den fasan, jeg om lørdagen havde set flyve forbi jægere uden at bliver ramt under en jagt tæt ved reservatet mod vest. Fjorten alliker overfløj med indbyrdes ”snak” reservatet fra syd.
 
Næsset. En fiskehejre stod duknakket hvilende på en gren af en rødel tæt ved isfuglekassen. De bløde fløjt fra overflyvende dompapper. Øst for Næsset, de to knopsvaner øst for Jons Ø havde banet sig vej gennem isen og lå i en våge midt på Goddiks Sø. Isen var således ikke særlig tyk. Spætmejser hørtes fra et område vest for Museet.
 
Nu tilbage ved indgangen til reservatet efter en god og fredelig rundtur. Udgangslydene kom fra bogfinke, gråkrage, skovspurv, musvit, knopsvane, husskade, spætmejse, grønirisk og grågås.
 
Under turen blev 29 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Mandag den 2. december. En natugles dybe tuden hørtes fra Plantagen i morgendæmringen ved 7 – tiden. En flot tuden i det stille vejr.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk