Træløber - Natugle - Rensning af redekasser

2019-12-15 22:21
Lørdag den 14. december 2019.
 
Sol op klokken 08.33. Ned klokken 15.40. Dagen var aftaget med 10 timer og 4 minutter. Temperaturen 2 gr. C., vindstyrken 3 m/s fra en sydøstlig retning, en sigtbarhed på ca. 5 km og en luftfugtighed på 97%. Temperaturen føltes som -2 gr. C.
 
En formiddagstur, overskyet og mørkt i vejret.
 
Indgangen. Fra Plantagen hørtes mange fuglestemmer, og fra solsorte og musvitter lød der høje skrig. Ophidset var fuglene – noget var på færde – men hvad? Jeg listede tættere på den mindre skov af høje grantræer. Jeg havde en ide om, at ophidselsen drejede sig om tilstedeværelsen af en natugle. En af reservatets uglekasser var ophængt hér på et af grantræerne. Samme ballade var tidligere oplevet på stedet, hvor en natugle var set i hullet til kassen. Den ophidsede stemning hos især solsortene havde tiltrukket andre arter – spætmejse, rødhals, blåmejse, sumpmejse, fuglekonge - ja sågar en træløber blev set løbe op ad en af granstammerne. En spætmejse mod nord besvarede lyden fra artsfællen i Plantagen. En gærdesmutte hørtes fra rørskoven tæt ved skoven. Der gik cirka ti minutter, hvorefter lydene stilnede af og arterne fløj hver til sit. Natuglen blev ikke set. Dens flotte tuden blev i går hørt ved nitten tiden – netop fra Plantagen. Jeg gik i retning af Pilesumpen dvs. mod syd. En fiskehejre sås i luften mod øst. Alliker hørtes mod vest. En gråkrage stod i vand på den oversvømmede mark mod nord. En husskade i luften mod syd, og en sjagger i flugt fra nord. Bogfinkers lyde i det stille vejr, og skovspurve hørtes mod nord. Gråænder hørtes mod øst. Ganske imponerende - sytten fuglearter set eller hørt, og turen var knapt nok begyndt – det var lige før, det tog pippet fra én.
 
Turen gik videre sydover til Goddiks Sø.
 
Vandoverfladen var uden bevægelse til de nærmeste øer. Længere ude var overfladen med krusninger. Et kig mod Jons Ø. Foran øen lå en sølvmåge på vandet. Nu et kikkertkig til Tårnfalkehøjen. En stormmåge stod på toppen af masten med tårnfalkekasserne, en allike stod på taget af den øverste kasse, og i baggrunden passerede en skarv i luften fra nord.
 
Bugten. Hér først lyden af sangsvaner i luften mod syd og lidt efter også synet af tre smukke fugle, der fløj mod nordøst. Undervejs til Museet sås solsorte, musvitter og en gærdesmutte i hegnet mod vest. En gråkrages lyde fra et poppeltræ mod vest, og lyde fra en musvåge i luften mod nord. Og nu et usædvanligt syn. I luften fra nordvest overfløj syvogtyve skarver reservatet med retning af moseområdet øst for reservatet.
 
Museet. For foden af bakken til bænken på nordsiden af huset – dér en snes muldvarpeskud. Jo, der var aktivitet både over og under jorden. En hættemåge overfløj Goddiks Sø i en søgen efter det næste måltid.
 
Under turen til Udsigten hørtes kraftige toner fra en gærdesmutte i rørskoven.
 
Udsigten. Et rådyr dukkede ud af rørskoven og løb i retning af Museet. Det var hurtigt ude af syne. Mange lyde hørtes fra alliker mod vest, og storm- og hættemåger sås i luften over Pile- og Pestholmen. Vigersted Kirke lå utydeligt i tågen mod nord. Gråkragers lyde mod nord, og lyde fra en råge i et mægtigt poppeltræ på nabomarken mod sydvest.
 
Målersvinget. En skarv forlod sin plads i toppen af et udgået træ ved Vigersdal Å og igen masser af lyde fra alliker, råger og gråkrager.
 
Svinget. Hér blev en flok ringduer forstyrret, og der lød et sus fra vingerne da de fløj bort. Grønirisker hørtes fra naboens skov mellem Lågen og Svinget. Lille-Sø var fuld af vand, så fuld, at revlen nu stod under vand, og på marken nord for Vigersdal Å lå i dag en større sø efter oversvømmelse fra åen. En fiskehejre sås i luften mod nordøst.
 
Turen gik nu mod øst, og det føltes betydeligt koldere i modvinden. Ud for Tårnfalkehøjen kunne oversvømmelsen også ses. Den nordlige bred var ikke at se og det hele var blevet til én stor sø. Længere fremme mod øst var Stængebæk – væk – opslugt af vand på begge sider. En stor skallesluger fløj nu lavt ind over området. Flot var fuglen. Men der var fart på, og den var hurtigt ude af syne. Vanddråber faldt fra skyerne under himlen og dannede ringe i vandet. Det var koldt.
 
Dæmningens nordlige ende blev passeret. En meget kort sang hørtes fra en rødhals, og lyde hørtes fra en stor flagspætte mod nord.
 
Øst for Næsset stod vandet i åen op til kanten af vejen. Der skal ikke megen nedbør til, før vejen vil blive oversvømmet.
 
Plantagen blev nået, og der var stille nu. En blåmejse sås i Pilesumpen, allikers lyde, en musvåges skrig, dompappers bløde fløjtelyde, en fiskehejre højt til vejrs, lyde fra solsort og spætmejse, knitrende lyde fra en rødhals, en sjagger, der landede i toppen af en birk og en spurvehøj i flugt mellem buske og træer mod nord, blev afslutningen på dagens rundtur.
 
I alt blev 31 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet. Ikke dårligt på en mørk, tåget og råkold dag i december.
 
Natugle
 
Under en kort rundtur i reservatet ved seksten tiden blev antagelsen om en natugle i Plantagen bekræftet.
 
På afstand hørtes en meget ophidset gærdesmutte i området ud for uglekassen. Ved åen, i kanten af Plantagen, blev kikkerten rettet mod redekassen. Jo – en natugle var synlig i indflyvningshullet, og dens skarpe blik var rettet mod undertegnede. Jeg forlod stedet efter cirka femten sekunder – ro skulle den have.
 
Rensning af redekasser
 
Søndag den 10. november havde Merete indkaldt redekassegruppen til rensning af redekasser.
 
I alt blev 60 redekasser tilset og renset. 27 kasser indeholdt redemateriale.
 
Redekasserne er således klar til næste års ynglesæson.
 
Mange tak til Merete, Kresten, Jørgen og Ulf.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk