Skægmejse - Blishøne - Havørn

2020-01-19 21:11
Lørdag den 18. januar 2020.
 
Sol op klokken 08.26. Ned klokken 16.18. Dagen var tiltaget med 45 minutter. Temperaturen 6 gr. C., vindstyrken 8 m/s fra en syd, sydvestlig retning, en sigtbarhed på ca. 12 km og en luftfugtighed på 84%. Temperaturen føltes som 1 gr. C.
 
En morgentur med start ved solopgang.
 
Indgangen til reservatet. Et kig til himlen eller rettere til skydækket under himlen. Skyerne havde fart på, og man skulle næsten tro, at der var tale om en filmoptagelse, der blev spillet i hurtigt tempo. Et par knopsvaner sås i luften lidt nord for reservatet. En fiskehejre lettede fra kanten af Vigersdal Å. En husskade overfløj Plantagen. Gråkrager sås i luften mod øst. Et par blåmejser var aktive i en hyld syd for Pilesumpen. Vindens susen hørtes i grantræerne i Plantagen. En skarv fløj ind over reservatet fra øst, og fra samme retning - i en lavere højde - overfløj grønsiskener Indgangen. Grågæs hørtes fra luften under skyerne mod syd. Jeg havde allerede bemærket mig lydene fra Pilesumpen. Mange lyde hørtes – en kvidren og en ”snakken” – behagelige lyde fra fugle i godt humør. Jeg gik nord om Pilesumpen, indtil jeg fik syn for sagen. Vindrosler, grønsiskener, musvitter, blåmejser og en enkelt spætmejse sås i buske og træer, men det var især fra vindroslerne, de muntre lyde kom. Der var vådt – meget vådt i området, og en ny byge af regn faldt. Turen gik videre – mod syd.
 
Næste stop var ved Goddiks Sø – og hér var det tydeligt at se, at nedbøren i den sidste tid havde været mere end normal. Vandet stod næsten til kanten af vejen. Et kikkertkig til Jons Ø. Øen lå under vandoverfladen, og kun træerne sås på stedet. En stormmåge lettede fra vandet foran den normalt synlige ø. Man fornemmede det spirende forår: Otte grågæs fløj parvis ind over reservatet fra nordvest. Ringduer sås i luften over Skovsumpen. Lidt opklaring var i vente, men hvor jeg stod faldt en byge af regn og temperaturen føltes lav i blæsten. En rødhals hørtes i det indre af Vildnisset.
 
Bugten. Et kig til isfuglekassen. Også hér kunne højvandet ses. Kun den øverste halvdel var synlig. Blå himmel sås mod nordvest. En skarv højt til vejrs havde svært ved at styre retningen mod øst. Skellet langs vejen mod vest. Hér var musvitter og blåmejser med forårslyde. Fem sangsvaner sås i luften mod nordøst i flot formation, som mindede om F16 – jagerflyene i går.
 
Museet. Op ad bakken til bænken på nordsiden af huset. Blå himmel over reservatet, men et skydække lå foran solen mod øst. En ringdue fløj parringsflugt over Goddiks Sø. En gærdesmutte hørtes igen og igen ved Vigersdal Å. En blishøne hørtes mod nordvest. Et rådyr kom tæt på, da det kom springende forbi huset på sydsiden og standsede op ved foden af bakken, blev bevidst om ”faren”, og løb i retning af Bugten.
 
Vejen mellem Skoven og Udsigten. Fra rørskovsområdet ud for Jons Ø lød nu overraskende fuglelyde, der gav ekstra kolorit på turen. Fuglen blev ikke set, men der var tale om skægmejsen nok en gang. Dejligt at arten stadig befinder sig i reservatet. Mere om arten senere i beretningen.
 
Udsigten. Et par knopsvaner lå på vandet i Indelukket og et par artsfæller kunne ses på vandet helt mod vest. En femte knopsvane lå på vandet vest for dæmningen. Som det så tit ses, stod en fiskehejre på en gren af en busk i kanten af søen på nabomarken mod nord, med Vigersted Kirke som baggrund i horisonten. Fire skarver fløj mod øst.
 
Ved Målersvinget oplystes naturen af solens stråler, men glæden varede kort. Hurtige skyer fra sydvest dækkede nogle minutter senere igen for sollyset. Der kom uro i en snes grågæs mod nord, der lettede og fløj hid og did, da en lægehelikopter fløj ind over reservatet i relativ lav højde.
 
I kanten af skoven på nabogrunden ud for Revlen – hér var læ for blæsten – sås sumpmejse, allike, grønsisken, fuglekonge, grønirisk, sortmejse og gulspurv. Mod nord sås råger, alliker og stormmåger fouragere på markerne.
 
Svinget. Hér en udfordring for gående med andet end støvler. Vejen var væk som følge af oversvømmelse fra Lille Sø. Tolv hættemåger lettede fra åens oversvømmelse på nabomarken nord for reservatet. En troldand lettede fra søen, fløj først mod vest, men besluttede sig derpå for at flyve i østlig retning.
 
På søen på nabomarken ud for Tårnfalkehøjen – dér territoriehævdende blishøns. To par på denne sø og et par i reservatet. Dejligt igen at se arten tilbage i området. Igen et tegn på et spirende forår. En musvåge i luftrummet mod nord, og to overflyvende sjaggere.
 
Tårnfalkehøjen. Et nyt hul var gravet i højen, stort nok til en ræv, og friske spor efter poter og klør vidnede om, at hul og grav blev benyttet. På bagsiden, dvs. på sydsiden var endnu en indgang til graven. Også her var friske dyrespor. Længere fremme et kig til søen mod nord. Et par gråænder lå på vandet. Åen var ikke til at se. Åen, og oversvømmelserne fra denne, havde skabt et stort sammenhængende søområde.
 
Og endnu mere vand fra åen. Øst for Næsset løb vandet ind over vejen, og en større fisk skyndte sig tilbage til den oprindelige å. Øst for Næsset stod vandet cirka tyve centimeter over vejen. Og endnu mere spirende forår. Hér og dér sås pilens hvide gæslinger.
 
Indgangen. Solen var stadig gemt bag skydækket, og der var fart på skyerne. Pilesumpen, med læ for blæsten, var endnu en gang opholdsstedet for mange småfugle – rødhals, blåmejser, musvitter, grønsiskener, sumpmejser, bogfinker og dompapper. Et par fasaner, der lettede fra naboens mark mod nord, og to overflyvende gravænder blev afslutningen på en kold, men rigtig god rundtur.
 
I alt blev 33 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Senere samme dag – ved fjorten tiden – overraskende lyde – dvs. tuden – fra natuglen i Plantagen.
 
Søndag den 19. januar 2020
 
En dag med stille vind og sol fra en flot blå himmel.
 
Under den blå himmel sås ved ellevetiden et meget flot syn. En gammel havørn med en ”sky” af forfølgende alliker overfløj reservatet fra vest mod Humleore i øst.
 
Senere på dagen – under en tænkt hurtig rundtur – endnu en stor oplevelse. Det blev ved det tænkte. Tiden gik – og den gik rigtig godt. Ud for dæmningen en indskydelse om endnu en gang at overskue rørskoven vest for Smutvejen. Et tyndt bælte af rørskov og solens skin gjorde det muligt at se et par fugle på tagrørsstængler. Kikkerten i brug, og skægmejser kom i fokus. Ikke nok med et par skægmejser men tre mere sås fouragere i tagrørenes frøstande. En han og fire hunner. En stor og spændende oplevelse.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk