Tagrørshytter til skægmejse / Ynglefugle 2019

2020-03-02 11:26
Lørdag den 29. februar 2020.
 
Klokken 13 mødtes Jette, John, Jørgen og undertegnede i reservatet. Vi havde sat os for at fremstille tagrørshytter til redebygning for skægmejser, som nu er blevet set flere gange. Hytterne skulle sættes op i februar / marts – det var målet.
 
Vejret var vådt – meget vådt – med regn også i dag. Temperaturen var 4 gr. C., og med en vind på 4 m/s fra en syd, sydøstlig retning, føltes temperaturen som 1 gr. C.
 
Efter lidt forberedelse ved Museet gik deltagerne i gang med at indsamle materialer til byggeriet. Tagrør og mindre stammer fra birketræer, der var fældet under sidste arbejdsdag, blev indsamlet. Et bundt tagrør blev placeret på et bord, og en stamme blev lagt oven på. Tagrørene blev herefter vredet rundt om stammen, hvilket ikke var helt let, og herefter bundet med plastbelagt ståltråd. Indgangsåbningen blev skabt, og et lille stykke afskær fra stammen blev lagt som bund i hytten med lidt finere plantedele som afslutning herpå.
 
To hytter blev fremstillet og herefter placeret syd for dæmningen. Hytterne skulle placeres over vand, hvilket gav udfordringer, da pælene skulle presses ned i søbunden mellem tagrør og gennem deres rødder – men det lykkedes.
 
Herefter gik holdet i gang med endnu to hytter, som ved hjælp af en aluminiumsstige, som gangbro i vandet, blev placeret ikke langt fra de to første.
 
Regnen var holdt op, hvilket naturligvis bekom os vel.
 
Under arbejdet havde vi flere gode oplevelser. Jørgen pegede på et tidspunkt et par overflyvende viber ud, og sølvhejren blev set et par gange.
 
Efter tre timers rigtigt godt arbejde var det fire tilfredse optimister, der tog afsked med hinanden ved indgangen til reservatet. Vi havde forinden afskeden talt om, at vi på næste arbejdsdag den 15. marts – hvis ikke arbejdsmængden er for stor - kunne fremstille flere hytter og ved hjælp af båden placere disse rundt i rørskovsområderne. Litteraturen fortæller, at skægmejsen efter det første kuld flytter til et nyt område. Jo, optimismen fejler ikke noget, og drømmen har man vel lov at have.
 
Apropos vore bestræbelser på, at få fugle til at yngle i reservatet kan følgende resultat for 2019 oplyses:
 
Ynglende fugle i redekasser:
 
Stær 5 kasser
 
Blåmejse 4 -
 
Musvit 9 -
 
Spætmejse 1 -
 
Rødstjert 1 -
 
Et par redekasser var beboet af gedehamse og mus.
 
Hertil kommer ynglende fugle i det ”fri”.
 
10 grågæs lå på rede og fik unger, landsvale fik 4 unger under husets tag, digesvalerne ynglede med cirka 10 par, hættemåger lagde æg i et par af de åbne kasser mod vest og en hættemågeunge kom til verden på tømmerflåden ud for huset. Gråstrubet lappedykker lagde æg i reder et par steder, men unger blev det ikke til. Rørspurv, tornsanger, sumpmejse og blishøns sås under fodring af unger.
 
Henning Kopp
 
Sølvhejre med Vigersted Kirke i baggrunden.
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk