Skægmejse - Isfugl - Grågås på rede

2020-03-22 21:11
Lørdag den 21. marts 2020.
 
Sol op klokken 06.08. Ned klokken 18.28. Dagen var tiltaget med 5 timer og 5 minutter. Temperaturen -1 gr. C., vindstyrken 2 m/s fra en nordøstlig retning. Temperaturen føltes som -4 gr. C. Sigtbarheden var cirka 14 km.
 
En dejlig kold og solrig morgenstund. Blå himmel – ikke en sky. Frost i græsset.
 
Indgangen til reservatet. Høje lyde hørtes fra en spætmejse, og en gærdesmutte - ja - smuttede hurtigt i skjul mellem visne planter i Pilesumpen. En blisgås og en fiskehejre overfløj den østlige del af reservatet. Gråkrager hørtes mod nord, og lyde kom fra skovspurve mod nordøst. Dompappens bløde lyde mod øst, og en bogfinkes lyde mod sydøst. Grøniriskers lyde hørtes fra Pilesumpen. En husskades skrattende lyde mod nordvest og – og – tjif tjaf lyde fra en gransanger i retning af Vildnisset. De første lyde fra arten i år i reservatet. Grågæs hørtes i retning af Goddiks Sø, og en fasan hørtes mod sydvest. En trommen på en træstamme hørtes mod nordøst. Det var en stor flagspætte, der var i forårshumør – helt naturligt. Et par alliker i luften mod vest, og sang hørtes fra en rødhals og en ringdue mod nordøst.
 
Turen gik mod syd.
 
Goddiks Sø. På tømmerflåden stod to knopsvaner. Spredt på søen sås otte grågæs, fire troldænder og en blishøne. Kikkerten blev taget i brug, da en tårnfalk fløj ud fra den øverste redekasse ved Tårnfalkehøjen. En sortmejse hørtes nu fra det lille skovområde øst for vejen til Bugten. Ud for Skovsumpen lettede et par gråænder fra vejen, og en fasan satte i med et køck - køck samtidig med, at der blev larmet med vingerne. En musvit var aktiv ud for en redekasse.
 
Bugten. En stær fløj ud fra en redekasse, og hér igen tjif tjaf lydene fra en gransanger. Seks stære sås i grantræerne med de ophængte redekasser. Dejligt at se dem og høre deres lyde igen. En fuglekonge fløj på tværs af vejen. En sumpmejse sås i Skovsumpen, og en stormmåge overfløj denne del af reservatet. Et kikkertkig til en ø lidt mod nord. Dér en grågåsrede med æg og en grågås på vandet tæt ved. En jernspurvs fine kvidrende sang hørtes i hegnet mod vest.
 
Ikke langt fra Museet et kikkertkig mod en lille ø mod nordøst - Solsorteholmen. På øen sås to grågæs og to hættemåger. Måske undersøgte begge arter muligheden for redebygning, men betingelserne er svære, da vandstanden endnu er ganske høj i søen. Stort set hvert år har vi set rugende grågås på øen.
 
Museet og den ”magnetiske bænk” på nordsiden af huset. Tiltrækningskraften er der, grundet den flotte udsigt over det østlige område. Himlen var blå, og vandoverfladen ligeså med himlens spejling deri. På vandet lå fjorten grågæs foran og otte grågæs bag ved Jons Ø. Også Jons ø var stadig synligt oversvømmet.
 
Vest for huset, med skoven på den ene side og rørskoven i kanten af Goddiks Sø på den anden, hørtes en lyd, der satte stop på mine bevægelser. Lyden igen – jo, det var skægmejsens lyde i rørskoven. En enlig fugl, der lettede efter nogle minutter, og fløj i sydøstlig retning. I Skoven sås en enlig stær i toppen af et asketræ. Også hér var redekasser klar til indflytning.
 
Næste stop var ved masten med tårnfalkekassen. Et kikkertkig til Pileholmen – en ø sydvest for Jons Ø. Også dér var en rede med en grågås. Og et nyt stop vest for masten. Endnu en grågås sås på rede på en anden lille ø tæt ved Pileholmen. Hunnen i reden havde naturligvis kigget mig ud og lå musestille.
 
Udsigten. Et kig til Vigersdal Å. I toppen af et udgået elletræ sad fire skarver. Et yndet sted for arten. Fra vest hørtes vibers vi-ip lyde. På marken mod nordvest – langt ude – sås bramgæs og blisgæs fouragerende. Et par rådyr sprang afsted ved Målersvinget. Syv grågæs sås græssende på marken mod vest. En dejlig lyd fra en bogfinke i hegnet. Vinden føltes meget kold på bakken. Et par blåmejser i en hyld i rørskoven, og lyde fra stillitser ved skovpartiet vest for Udsigten.
 
Langsiden, dvs. vejstykket fra Målersvinget til Lågen. Råger sås i toppen af grantræer mod vest. En knopsvane padlede langsomt forbi på vandet. Midt på Langsiden fik en lyd mig til at stoppe. Jeg havde passeret stedet, hvor lyden kom fra, og gik lidt tilbage. Lyden igen – jo, lyden kom fra en skægmejse, og denne blev set i toppen af et tagrør. En hun. Men som tidligere – en kort fornøjelse – væk forsvandt hun og lod sig ikke se igen. Men igen en super sag, at skægmejsen nu ofte kan ses i reservatet. Nu mangler vi kun at se fuglen yngle i de opsatte tagrørshytter. Desværre satte Coronavirussen en bremse på vore bestræbelser for at opsætte flere end de fire opsatte. På Lille-sø mod vest lå en gråstrubet lappedykker på vandet.
 
Svinget. En lyd fra luften over mig, fik mig til at lægge hovedet tilbage. Yes – det var en hvid vipstjert. Den første i reservatet i år for undertegnede. Tre viber stod ved oversvømmelsen på nabomarken mod vest. I luften ude mod vest forfulgte en gråkrage en tårnfalk, og en fiskehejre kom tæt på, da den overfløj Svinget.
 
Sletten. Et skrig hørtes ved åen lidt længere ude mod øst. Et øjeblik efter strøg den fantastisk flotte isfugl forbi lavt over åen med retning mod vest. Høje klagende lyde hørtes nu fra Lille-sø. Endnu en gråstrubet lappedykker var nu synlig på vandet ved et lille område med lav rørskov. Et kikkertkig til Skræppeøen. Endnu en rede med en grågås sås i kanten af øen. En rørspurv fløj langs kanten af rørskoven, og en rødhals sang højt og flot øst for Tårnfalkehøjen. Vigersdal Å var ved at ligne en å igen og Stængebæk en bæk. Og så skete det igen – lyden fra en skægmejse. Denne gang i rørskoven ud for Stenbunken. Denne gang en han i toppen af et tagrør, og igen en kort fornøjelse. Fuglen dykkede ned mellem tagrør og tav. Men igen super dejligt at se arten.
 
Smutvejen på dæmningen. En hurtig tur til cirka midt på vejen. Herefter et kig til Tveholm, hvor grågæs år efter år har haft rede. Jo, også i år kunne en grågås ses ligge helt stille i sin rede. Hovedet med det orange næb, og hals var bøjet hen over kanten. Stille lå hun.
 
Ud for Jons Ø ved åen – herfra et kikkertkig til Pestholmen – og også dér lå en grågås på rede. En solsort i en pil og en syngende jernspurv mod nord. Jeg passerede det åbne område øst for Næsset. En og tyve grågæs lå nu spredt på vandet.
 
Nu igen tilbage ved indgangen.
 
De afsluttende lyde på cirka fem minutter kom fra husskade, grågås, blåmejse, hættemåge, musvit, ringdue, spætmejse, sumpmejse, gråkrage, grønirisk, jernspurv, rødhals, fasan og gransanger.
 
Det er forår, og der er meget at opleve i reservatet.
 
I alt blev 42 fuglearter set eller hørt i og omkring reservatet.
 
Torsdag den 19. marts, under en hurtig rundtur sidst på dagen hørtes en rørdrum pauke i et rørskovsområde nord for reservatet.
 
Henning Kopp
 
Kværkeby Fuglereservat, Bjergvej 77, 4100 Ringsted  | info@fuglereservat.dk